• PEUGEOT
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA
  • ADIFEX

Zoznam AKTÍVNYCH ŠPORTOVCOV na rok 2023 - konečný

Navigácia » Hlavná stránka » Podpora hráčov a klubov » Zoznam AKTÍVNYCH ŠPORTOVCOV na rok 2023 - konečný

 

Zverejňujeme predbežný konečný zoznam aktívnych športovcov a ich počtu, evidovaných v tenisových kluboch k 30.9.2022, ktorý bude slúžiť na výpočet príspevku tenisovým klubom za kvantitu v roku 2023.

VV STZ na svojom zasadnutí 21.9.2022 schválil kritériá podpory klubov na sezónu 2023. Ich princíp zostáva rovnaký ako v minulých rokoch.

               Nárok na finančný príspevok v časti Kvantita jednotlivcov majú všetky kluby bez určenia minimálnych kritérií (v zmysle ustanovení §69, ods.5 Zákona č.440/2015 Z.z.). Výsledná suma príspevku pre klub sa zaokrúhľuje na celé 1€ nahor.

podiel z PUŠ2022 : 15% podiel z príspevku uznanému športu (PUŠ) na rok 2023 zo zdrojov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu pre STZ, rozdelený na tenisové kluby alikvótne na základe kritéria : počet aktívnych športovcov do 23rokov, ktorí sa za tenisovú sezónu 2022 (ku dňu 30.9.2022) zúčastnili aspoň na 3 súťažiach organizovaných STZ.

        Predbežný neoficiálny zoznam športovcov k 30.9.2022 - 2909 športovcov

        Konečný zoznam športovcov k 30.9.2022 - 2914 športovcov (9.1.2023)

        Sumár počtu športovcov po kluboch - predbežný

        Sumár počtu športovcov po kluboch - konečný (9.1.2023)

        Suma na rozdelenie na 1 aktívneho športovca na rok 2023 : 219,38 eur

Za aktívneho športovca sa považuje športovec do 23rokov, ktorý sa za predchádzajúcu tenisovú sezónu zúčastnil aspoň na 3 súťažiach organizovaných STZ. Za účasť na súťaži je považovaný štart :
     1) v individuálnom turnaji, pričom ak sa športovec na jednom individuálnom turnaji zúčastní dvojhry aj štvorhry, ide o 2 účasti v súťaži, bez ohľadu na počet odohratých zápasov.
     2) v súťaži družstiev, v tomto prípade sa počíta za súťaž každé jedno kolo, v ktorom športovec odohral aspoň jeden zápas (vrátane podujatia Detský Davis Cup a Fed Cup).

Na základe konečného počtu aktívnych športovcov bude tenisovým klubom v sezóne 2023 vyplácaný príspevok za kvantitu v zmysle platného znenia Zákona o športe, t.j. vo výške 15% z príspevku uznanému športu pre STZ. Nárok na príspevok bude mať každý klub s uhradenou kolektívnou registráciou na rok 2023 už od počtu jedného aktívneho športovca. Konečná výška príspevku bude zverejnená po oficiálnom zverejnení výšky príspevku uznanému športu pre STZ na rok 2023 zo strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. 

Za účelom kontroly zo strany klubov je možné údaje o počte aktívnych športovcov pripomienkovať písomne, a to emailom na adresu ivan.greguska@stz.sk v termíne do 2.11.2022. Po vyhodnotení pripomienok budú zverejnené konečné zoznamy.

 

Kontakt : Ing. Ivan Greguška, projektový manažér STZ, ivan.greguska@stz.sk, 0903/714918.

 

Vložené: 18. 10. 2022       Kategória: Podpora hráčov a klubov
 
news img

Podpora hráčov zo strany STZ

Podpora juniorských reprezentantov a hráčov NTC tímu: za rok 2022      

- za obdobie rokov 2000 - 2022  

 
news img

Špecifikácia dokladov pri vyúčtovaní finančného príspevku klubom

Na základe vykonanej kontroly použitia verejných financií za rok 2021, ktorá skonštatovala, že predložené doklady vo vyúčtovaniach klubov v niektorých prípadoch nemali dostatočnú vypovedaciu schopnosť a nedostatočne preukazovali účel použitia príspevku na šport mládeže do 23 rokov, sme aktualizovali platné Usmernenie na obdobie 11/2022 až 10/2023.

 
news img

Navýšenie príspevku tenisovým klubom v roku 2023

Výkonný výbor STZ na svojom zasadnutí dňa 15.2.2023 rozhodol podobne ako v minulom roku o navýšení príspevkov tenisovým klubom na rok 2023 o mimoriadny príspevok 200.000€. 

 
news img

Usmernenie a vyúčtovanie k zmluvám o finančnom príspevku 2023

S cieľom bližšie vysvetliť niektoré záležitosti, týkajúce sa výpočtu podpory, zriadenia samostatného bankového účtu pre príjem verejných prostriedkov a obsahu a formy vyúčtovaní prinášame usmernenia k  Zmluvám o poskytnutí finančného príspevku pre kluby a pre jednotlivcov na rok 2023 + formulár a vzory vyúčtovania.

 
news img

Podpora KLUBOV na rok 2023 - konečné rozdelenie

Zverejňujeme konečný výpočet príspevku klubom na sezónu 2023. 
V porovnaní s predchádzajúcim predbežným výpočtom došlo len k prepočtu sumy príspevku za kvantitu vo výške 219,38€ na 1 aktívneho športovca.
Zmluvy na sezónu 2023 budú klubom zaslané v období 30.1.-6.2.2023.

 
news img

Podpora JEDNOTLIVCOV na rok 2023 - konečné rozdelenie

Zverejňujeme predbežné konečné rozdelenie finančných príspevkov pre talentovaných športovcov na rok 2023: prehľad hráčov 2023.