• PEUGEOT
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA
  • ADIFEX

Rebríčky hráčov

Navigácia » Hlavná stránka » Rebríčky » Rebríčky hráčov

 
news img

Informácie o spracovaní rebríčkov v jednotlivých vekových kategóriách

PREDBEŽNÉ REBRÍČKY HRÁČOV za aktuálnu sezónu (2024)
sa spracovávajú v zmysle platného klasifikačného poriadku

žiactvo, dorast, dospelí      (jednotlivé kategórie si treba zvoliť cez filtráciu)

viac informácií o spracovávaní rebríčkov seniorov 

V systéme eTenis uverejňujeme okrem predbežných rebríčkov aj prehľad odohraných turnajov. Každý hráč si môže v karte hráča skontrolovať získané body za turnaje, ktoré absolvoval. Predbežné rebríčky systém eTenis prepočítava vždy v noci.

Do rebríčkov sa však započítava len príslušný počet najlepších výsledkov (viď klasifikačný poriadokpredpis pre súťaže seniorov, predpis pre plážový tenis) , t. j. nie všetky turnaje, ktoré sú zapísané v karte hráča. 
dospelí, dorast, mladšie a staršie žiactvo = max. 8 turnajov + 4 družstvá
seniori = max. 6 turnajov + 4 družstvá

Upozorňujeme hráčov, že do rebríčkov SR (ako aj pre výpočet aktívnych hráčov), je možné započítať okrem domácich turnajov len oficiálne medzinárodné turnaje z termínových listín ATP, WTA, ITF, TE (viac info o prihláškach nájdete v časti medzinárodné súťaže).

Maximálny počet medzinárodných turnajov (vrátane MT organizovaných na území SR) v rámci započítateľných turnajov v jednotlivých kategóriách je stanovený nasledovne:
mladšie žiactvo, seniori = 3
staršie žiactvo, dorast = 5
muži, ženy = 8

Ak chce mať hráč započítané body zo zahraničného turnaja, je povinný dodať hracie plány na STZ (stačí zaslať mailom link na daný turnaj so základnými údajmi o žiadateľovi) na adresu katarina.gocalova@stz.sk do 30 dní po skončení turnaja, septembrové turnaje najneskôr do 5. októbra. Do rebríčka danej sezóny je možné započítať body z medzinárodných podujatí, ktoré sa ukončili najneskôr do vydania medzinárodného rebríčka príslušnej vekovej kategórie v prvom októbrovom termíne. 

OFICIÁLNE REBRÍČKY HRÁČOV za sezónu 2023 = platné pre výber účastníkov a NASADZOVANIE hráčov na turnajoch v sezóne 2024. Tieto rebríčky zahŕňajú len ročníky, ktoré v aktuálnej sezóne môžu štartovať v danej kategórii. Jednotlivé kategórie si treba zvoliť cez filtráciu.
Ak chcete zobraziť konečné rebríčky v sezóne 2023, t. j. aj s ročníkmi, ktoré ešte v sezóne 2023 patrili do danej kategórie - nastavte typ rebríčka ako "CELOŠTÁTNY".

žiactvo, dorast, dospelí

viac informácií o spracovávaní rebríčkov seniorov

 

PLÁŽOVÝ tenis:
Do rebríčkov SR sa započítava max. 6 najlepších výsledkov z turnajov. Z toho max. 2 medzinárodné organizované pod hlavičkou ITF (viď klasifikačný poriadok a predpis pre plážový tenis)

Na turnaje pod hlavičkou STZ sa môžu prihlásiť iba hráči s platnou registráciou v STZ. Absolvované turnaje bude STZ hráčom zapisovať aj s dosiahnutými bodmi do karty hráča v eTenise, z čoho sa bude vypočítavať následne predbežný rebríček. Z toho sa po odohraní sezóny vytvorí oficiálny rebríček, ktorý bude slúžiť pre nasadzovanie v nasledujúcej sezóne. 

ARCHÍV oficiálnych nasadzovacích rebríčkov SR v plážovom tenise:

Oficiálny (nasadzovací) rebríček plážového tenisu pre sezónu 2024

Oficiálny (nasadzovací) rebríček plážového tenisu pre sezónu 2023

Oficiálny (nasadzovací) rebríček plážového tenisu pre sezónu 2022

Oficiálny (nasadzovací) rebríček plážového tenisu pre sezónu 2021

Oficiálny (nasadzovací) rebríček plážového tenisu pre sezónu 2020

- ​Oficiálny (nasadzovací) rebríček plážového tenisu pre sezónu 2019

 

Vložené: 14. 11. 2023       Kategória: Rebríčky
 
news img

Nahlasovanie účasti na medzinárodných turnajoch

Upozorňujeme, že v zmysle čl. 30 klasifikačného poriadku ak chce mať hráč pripísané body zo zahraničného turnaja (TE, ITF, ATP, WTA) do rebríčka SR, je povinný najneskôr 30 dní po jeho skončení dodať hracie plány na STZ. Stačí zaslať mailom link na webovú stránku daného turnaja na adresu katarina.gocalova@stz.sk a dopísať základné údaje (meno a priezvisko hráča, registračné číslo).

18. 10. 2023
Rebríčky Více zde
 
news img

Medzinárodné rebríčky

muži rebríčky ATP
ženy rebríčky WTA
juniori rebríčky do 18r. ITF   (info o prihláškach a odhláškach
juniori rebríčky do 14r. a do 16r. TE   (info o prihláškach a odhláškach

01. 11. 2012
Rebríčky Více zde