• PEUGOT
  • NADACIA SPP
  • TIPOS
  • AXA
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA

Rebríčky hráčov

Navigácia » Hlavná stránka » Rebríčky » Rebríčky hráčov

 
news img

Informácie o spracovaní rebríčkov v jednotlivých vekových kategóriách

PREDBEŽNÉ REBRÍČKY  HRÁČOV za aktuálnu sezónu (2019)
sa spracovávajú v zmysle platného klasifikačného poriadku

žiactvo, dorast, dospelí      (jednotlivé kategórie si treba zvoliť cez filtráciu)

viac informácií o spracovávaní rebríčkov seniorov 

V systéme eTenis uverejňujeme okrem predbežných rebríčkov aj prehľad odohraných turnajov. Každý hráč si môže v karte hráča skontrolovať získané body za turnaje, ktoré absolvoval.

Do rebríčkov sa však započítava len príslušný počet najlepších výsledkov (viď klasifikačný poriadok a predpis pre súťaže seniorov), t.j. nie všetky turnaje, ktoré sú zapísané v karte hráča. 
dospelí, dorast, mladšie a staršie žiactvo = max. 8 turnajov + 4 družstvá
seniori = max. 6 turnajov + 4 družstvá

Upozorňujeme hráčov, že do rebríčkov SR (ako aj pre výpočet aktívnych hráčov), je možné započítať okrem domácich turnajov len oficiálne medzinárodné turnaje z termínových listín ATP, WTA, ITF, TE (viac info o prihláškach nájdete v časti medzinárodné súťaže), t.j. rozhodnutím VV STZ sa počnúc sezónou 2019 české národné podujatia do klasifikácie SR nezapočítavajú.

Maximálny počet medzinárodných turnajov organizovaných mimo územia SR v rámci započítateľných turnajov v jednotlivých kategóriách je stanovený nasledovne:
mladšie žiactvo = 2
staršie žiactvo, dorast = 5
muži, ženy = 8

Ak chce mať hráč započítané body zo zahraničného turnaja, je povinný dodať hracie plány na STZ (stačí zaslať mailom link na daný turnaj so základnými údajmi o žiadateľovi) na adresu alena.cernusakova@stz.sk do 30 dní po skončení turnaja (septembrové turnaje najneskôr do 5. októbra), preto si treba vo vlastnom záujme skontrolovať v karte hráča zaevidované zahraničné turnaje a podklady z chýbajúcich turnajov zaslať na STZ. 

OFICIÁLNE REBRÍČKY HRÁČOV za sezónu 2018 = platné pre výber účastníkov a NASADZOVANIE hráčov na turnajoch v sezóne 2019. Tieto rebríčky zahŕňajú len ročníky, ktoré v aktuálnej sezóne môžu štartovať v danej kategórii. Jednotlivé kategórie si treba zvoliť cez filtráciu.
Ak chcete zobraziť konečné rebríčky v sezóne 2018,  t.j. aj s ročníkmi, ktoré ešte v sezóne 2018 patrili do danej kategórie - nastavte typ rebríčka ako "CELOŠTÁTNY".

žiactvo, dorast, dospelí

viac informácií o spracovávaní rebríčkov seniorov

 

Vložené: 22. 10. 2018       Kategória: Rebríčky
 
news img

Medzinárodné rebríčky

muži rebríčky ATP
ženy rebríčky WTA
juniori rebríčky do 18r. ITF   (info o prihláškach a odhláškach
juniori rebríčky do 14r. a do 16r. TE   (info o prihláškach a odhláškach

01. 11. 2012
Rebríčky Více zde