• PEUGOT
  • NADACIA SPP
  • AXA
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA

Rebríčky hráčov

Navigácia » Hlavná stránka » Rebríčky » Rebríčky hráčov

 
news img

Informácie o spracovaní rebríčkov v jednotlivých vekových kategóriách

PREDBEŽNÉ REBRÍČKY HRÁČOV za aktuálnu sezónu (2020)
sa spracovávajú v zmysle platného klasifikačného poriadku

žiactvo, dorast, dospelí      (jednotlivé kategórie si treba zvoliť cez filtráciu)

viac informácií o spracovávaní rebríčkov seniorov 

V systéme eTenis uverejňujeme okrem predbežných rebríčkov aj prehľad odohraných turnajov. Každý hráč si môže v karte hráča skontrolovať získané body za turnaje, ktoré absolvoval.

Do rebríčkov sa však započítava len príslušný počet najlepších výsledkov (viď klasifikačný poriadok , predpis pre súťaže seniorov, predpis pre plážový tenis) , t.j. nie všetky turnaje, ktoré sú zapísané v karte hráča. 
dospelí, dorast, mladšie a staršie žiactvo = max. 8 turnajov + 4 družstvá
seniori = max. 6 turnajov + 4 družstvá

Upozorňujeme hráčov, že do rebríčkov SR (ako aj pre výpočet aktívnych hráčov), je možné započítať okrem domácich turnajov len oficiálne medzinárodné turnaje z termínových listín ATP, WTA, ITF, TE (viac info o prihláškach nájdete v časti medzinárodné súťaže), t.j. rozhodnutím VV STZ sa počnúc sezónou 2019 české národné podujatia do klasifikácie SR nezapočítavajú.

Maximálny počet medzinárodných turnajov organizovaných mimo územia SR v rámci započítateľných turnajov v jednotlivých kategóriách je stanovený nasledovne:
mladšie žiactvo, seniori = 2
staršie žiactvo, dorast = 5
muži, ženy = 8

Ak chce mať hráč započítané body zo zahraničného turnaja, je povinný dodať hracie plány na STZ (stačí zaslať mailom link na daný turnaj so základnými údajmi o žiadateľovi) na adresu zdena.suhajova@stz.sk do 30 dní po skončení turnaja, septembrové turnaje najneskôr do 5. októbra. Do rebríčka pre sezónu 2020 je možné započítať body z medzinárodných podujatí, ktoré sa ukončili najneskôr do 4. 10. 2020 (ITF), resp. do 5. 10. 2020 (TE). Preto si treba vo vlastnom záujme skontrolovať v karte hráča zaevidované zahraničné turnaje a podklady z chýbajúcich turnajov zaslať na STZ. 

OFICIÁLNE REBRÍČKY HRÁČOV za sezónu 2019 = platné pre výber účastníkov a NASADZOVANIE hráčov na turnajoch v sezóne 2020. Tieto rebríčky zahŕňajú len ročníky, ktoré v aktuálnej sezóne môžu štartovať v danej kategórii. Jednotlivé kategórie si treba zvoliť cez filtráciu.
Ak chcete zobraziť konečné rebríčky v sezóne 2019, t. j. aj s ročníkmi, ktoré ešte v sezóne 2019 patrili do danej kategórie - nastavte typ rebríčka ako "CELOŠTÁTNY".

žiactvo, dorast, dospelí

viac informácií o spracovávaní rebríčkov seniorov

 

PLÁŽOVÝ tenis:
Do rebríčkov SR sa započítava max. 6 najlepších výsledkov z turnajov. Z toho max. 2 medzinárodné organizované pod hlavičkou ITF (viď klasifikačný poriadok a predpis pre plážový tenis)

Na turnaje pod hlavičkou STZ sa môžu prihlásiť iba hráči s platnou registráciou v STZ. Absolvované turnaje bude STZ hráčom zapisovať aj s dosiahnutými bodmi do karty hráča v eTenise, z čoho sa bude vypočítavať následne predbežný rebríček. Z toho sa po odohraní sezóny vytvorí oficiálny rebríček, ktorý bude slúžiť pre nasadzovanie v nasledujúcej sezóne. 

ARCHÍV oficiálnych nasadzovacích rebríčkov SR v plážovom tenise:

Oficiálny (nasadzovací) rebríček plážového tenisu pre sezónu 2020

- ​Oficiálny (nasadzovací) rebríček plážového tenisu pre sezónu 2019

 

Vložené: 22. 10. 2018       Kategória: Rebríčky
 
news img

Medzinárodné rebríčky

muži rebríčky ATP
ženy rebríčky WTA
juniori rebríčky do 18r. ITF   (info o prihláškach a odhláškach
juniori rebríčky do 14r. a do 16r. TE   (info o prihláškach a odhláškach

01. 11. 2012
Rebríčky Více zde