• PEUGOT
 • NADACIA SPP
 • AXA
 • J&T BANKA
 • COOP JEDNOTA

S Moškom o NTC Košice

Navigácia » Hlavná stránka » Tenis EP » Rozhovory » S Moškom o NTC Košice

 
news img

Generálny sekretár Slovenského tenisového zväzu Igor Moška sa po prvý raz od minuloročných komunálnych volieb stretol s novými predstaviteľmi Košíc. Hlavnou témou rokovania bol stav projektu NTC Košice. V našom rozhovore Igor Moška hovorí o genéze vzniku projektu a súčasnom stave jeho realizácie.

Aká je genéza vzniku projektu ?

Projekt NTC Košice bol vždy spoločným projektom Mesta Košice a Slovenského tenisového zväzu. Formálne sa začal pripravovať po podpísaní Memoranda o spolupráci, ktoré schválil VV STZ aj mestské zastupiteľstvo mesta Košice v decembri 2015. O jeho výstavbu sa STZ usiloval už aj v predchádzajúcich rokoch. Dôvodom jeho prípravy bolo zriadenie regionálneho tréningového centra na východe Slovenska, kde by sa mohli pripravovať mladí talentovaní hráči, pre ktorých nie je možná alebo výhodná príprava v NTC v Bratislave.  Centrum malo  plniť 3 základné úlohy: športová príprava talentovanej mládeže, usporiadanie zápasov tenisovej reprezentácie (Davis Cup, Fed Cup) a tenisové a športové centrum pre obyvateľov Košíc a blízkeho okolia. Neskôr sa k nim pridala aj úloha slúžiť ako športovisko pre podujatie Európsky olympijský festival mládeže EYOF 2021 (využitie pre tenis, judo a gymnastiku). Z dôvodu projektu bola založená spoločná akciová spoločnosť NTC Košice, a. s., v ktorej má mesto 49% akcií a STZ 51% akcií.

Čo všetko má NTC v Košiciach obsahovať?

Projekt NTC Košice bude obsahovať:

 • tenisová tréningová hala – 4 dvorce 18x36 m, tvrdý povrch
 • bedmintonová hala – 8 dvorcov (s alternatívou 2 tenisových dvorcov za sebou)
 • centrálny dvorec s otvárateľnou strechou (20x40m) + 2 pridružené dvorce (18x36m), antuka, s kapacitou pre 5000 divákov
 • 6 podlažná prevádzková budova (1. PP šatne a sklady, 1. NP vstup + recepcia + bar + obchod, 2. NPgaléria, 3. NP fitness centrum, 4. NP VIP lóže a zázemie, 5. NP administratíva)
 • Vonkajšie tenisové kurty – 4 dvorce, 18x36m
 • Vonkajšie parkoviská – 180 miest
 • Pešie a zásobovacie komunikácie, terénne a sadové úpravy

Aký je súčasný stav realizácie projektu?

Na projekt bolo v auguste 2017 vydané právoplatné územné rozhodnutie. V súčasnosti je stavebné konanie prerušené, dôvodom boli hlavne opakované neodôvodnené odvolania k výrubu stromov, povolenie na výrub nadobudlo právoplatnosť až 10. 1. 2019. Aktuálne prebieha stavebné konanie k dopravným stavbám na špecializovanom stavebnom úrade Mesta Košice a po právoplatne vydanom rozhodnutí bude pokračovať hlavné stavebné konanie na stavebnom úrade. Ostatné rozhodnutia a podklady pre stavebné konanie (okrem dopravy) sú už vydané a právoplatné. Spoločnosť NTC Košice má ako nájomca uzatvorenú platnú nájomnú zmluvu na dotknuté pozemky na dobu 20 rokov, ktorú schválilo mestské zastupiteľstvo na jeseň 2017.

Čo hovoríte na výhrady obyvateľov z tejto lokality proti výstavbe?

Lokalitu Popradskej na Terase navrhol Magistrát mesta Košice, STZ túto plochu akceptoval ako vhodnú pre výstavbu projektu. Ide o bývalé futbalové ihrisko o ploche 2,4 ha, v súčasnosti neudržiavané, s náletovou zeleňou, odpadkami a častými návštevami neprispôsobivých osôb. V územnom pláne ide o plochu určenú na šport. Všetky štúdie, posudky a rozhodnutia, ktoré boli doteraz spracované a vydané, potvrdzujú, že projekt je navrhovaný v súlade s platnými predpismi a normami, a že ho  je ho možné v danej lokalite postaviť. Výhrady obyvateľov k možnej hlučnosti, prašnosti, výrube zelene, parkovacím miestam, resp. doprave pramenia podľa nášho názoru z ich nedostatočnej informovanosti. Výstavba NTC túto lokalitu pozdvihne, pri jeho prevádzke nedôjde k zhoršeniu životného prostredia obyvateľov, ale naopak, k jeho skvalitneniu. Mesto Košice získa pekné moderné športovisko.

Dňa 25. 1. 2019 ste sa stretli s novým vedením mesta Košice.  Aký je výsledok z toho stretnutia?

Išlo o prvé stretnutie s novými predstaviteľmi mesta po minuloročných komunálnych voľbách. Navzájom sme sa informovali o stave projektu, jeho ďalšom pokračovaní a možnostiach oboch strán. Výsledkom stretnutia je dohoda, že dňa 11. 2. 2019 dôjde k ďalšiemu stretnutiu so zástupcami a poslancami mesta, na ktorom by mali byť prediskutované všetky okruhy, ktoré vidia obyvatelia lokality Popradská, aktivisti a poslanci ako problematické.

Aké sú dôvody navýšenia rozpočtu na výstavbu?

K navýšeniu rozpočtu výstavby NTC Košice prišlo z dôvodu, že sa centrálna hala s kapacitou 5-tisíc divákov a 2 tréningové haly upravili tak, aby sa NTC Košice stali moderným multifunkčným objektom s celoročným využitím aj na kultúrne podujatia a na medzinárodné podujatia v iných športoch, napr. už aj počas EYOF 2021. Vznikne moderná multifunkčná aréna s otváracou strechou s celoročným využitím.

Pán primátor Polaček sa dnes v médiách vyjadril, že mesto nemá na NTC Košice peniaze.

Mestské zastupiteľstvo v decembri 2015 schválilo Memorandum o spolupráci, v ktorom sa zaviazalo financovať výstavbu NTC 20-percentným podielom. Toto memorandum platí a dohody by sa mali dodržiavať. Mesto v tom čase schválilo na výstavbu NTC Košice dva milióny eur.

Čo ak sa nepodarí zabezpečiť financie na navýšený rozpočet multifunkčnej arény?

Myslím si, že Košice potrebujú modernú päťtisícovú arénu na športové a kultúrne podujatia. Pri dobrej spolupráci by mohla za dva roky stáť. Nová aréna môže byť jedným z dejísk olympijských hier mládeže EYOF 2021, ale v budúcnosti aj mnohých medzinárodných športových podujatí i zaujímavých koncertov, čo nepochybne skvalitní športový a kultúrny život v Košiciach. Ak sa nám spoločne s Mestom Košice nepodarí zabezpečiť financovanie tohto projektu, bude to veľká škoda hlavne pre Košice. V takom prípade sa STZ vráti k pôvodnému projektu NTC Košice vládou schválenom rozsahu 15 miliónov eur.

Akceptujete, ak mesto navrhne inú lokalitu?

Projekt je v záverečnej fáze prípravy, má vydané územné rozhodnutie, spracovaný realizačný projekt, ukončené verejné obstarávanie na zhotoviteľa projektu, sme pred záverom stavebného konania. Nie je žiaden racionálny dôvod na zmenu lokality. Takáto zmena by projekt posunula o minimálne 2 roky dozadu (vysporiadanie pozemkov, EIA, územné konanie, stavebné konanie, prepracovanie projektovej dokumentácie) a zároveň by narástli ďalšie náklady s tým spojené. Dúfame, že aj na spomínanom budúcom osobnom stretnutí v Košiciach nakoniec prevážia odborné a racionálne argumenty pred subjektívnymi, a možno aj politickými dôvodmi na zmenu lokality projektu. Verím, že sa nám projekt podarí zrealizovať podľa plánu a v Košiciach pribudne už v roku 2021 pekné moderné športovisko, ktoré bude slúžiť talentovanej mládeži i obyvateľom Košíc.

 

 

Vložené: 28. 01. 2019       Kategória: Rozhovory
 
news img

Krupa: Špičková morálka v NTC

Tomáš Krupa, renomovaný a uznávaný tenisový tréner, ktorý aktuálne vedie Lukáša Kleina v NTC, bol hosťom v relácii Rozhovory o tenise. Porozprávali sme sa o jeho aktuálnom zverencovi, ako vníma ich spoluprácu, aké má aktuálny líder poradia Peugeot Tennis Tour 2020 by Fortuna klady, a naopak, čo ho podľa neho zatiaľ trošku brzdí. Zareagoval taktiež na kritické hlasy v médiách zo strany niektorých hráčov a trénerov a ponúkol svoj pohľad na fungovanie práce v NTC.

29. 07. 2020
Rozhovory Více zde
 
news img

Rozhovory o tenise - M. Mečíř

V relácii Rozhovory o tenise sme tento raz privítali šéftrénera Národného tenisového centra Miloša Mečířa. Zhodnotil účinkovanie slovenských hráčov na kontrolných tréningových turnajoch, ako aj na prvom zo série podujatí Peugeot Tennis Tour 2020 by Fortuna. Vyjadril sa k augustovému reštartu sezóny a taktiež pozval fanúšikov na medzinárodné priateľské stretnutie fedcupových tímov Slovenska a Česka.

24. 06. 2020
Rozhovory Více zde
 
news img

Rozhovory o tenise - T. Macko

Tibor Macko, prezident Slovenského tenisového zväzu (STZ), bol hosťom v relácii Rozhovory o tenise. Rozprávali sme sa o nedávno skončenej slovenskej extralige, zareagoval taktiež na kritické hlasy v médiách zo strany niektorých hráčov. Priblížil sériu turnajov Peugeot Tennis Tour 2020 by Fortuna a vysvetlil ciele, ktoré ňou STZ sleduje. Na záver porozprával aj o priateľských medzištátnych stretnutiach Slovenska proti Česku. Tie sú na programe prvý júlový víkend, nominácie budú známe v pondelok 29. júna.

17. 06. 2020
Rozhovory Více zde
 
news img

Rozhovory o tenise - J. Nemček

V relácii Rozhovory o tenise sme tentoraz privítali v štúdiu Juraja Nemčeka, metodika Slovenského tenisového zväzu. Zamerali sme sa na problematiku tenisových trénerov počas pandémie koronavírusu. V tejto neľahkej dobe nemôžu poskytovať svoje služby, na čo reagovala aj Medzinárodná tenisová federácia. Projektom ITF Academy sa snaží podporiť a motivovať trénerov, aby využili viac voľného času na zvýšenie svojho vzdelania a ponúka im možnosť zadarmo absolvovať kurzy a získať rôzne certifikáty pod jej hlavičkou. V rámci projektu Tennis Academy je možnosť prihlásiť sa aj do systému iCoach.

21. 04. 2020
Rozhovory Více zde
 
news img

Rozhovory o tenise - I. Moška

Témou ďalšej časti Rozhovorov o tenise boli opatrenia Slovenského tenisového zväzu (STZ) týkajúce sa pandémie koronavírusu. Generálny sekretár STZ Igor Moška sa v štúdiu televízie STZ venoval reštrikciám, ktoré boli prijaté v záujme obmedzenia šírenia nákazy, ich dopadu na tréningový proces, súťaže družstiev i jednotlivcov a v neposlednom rade ekonomickým dopadom na fungovanie klubov, prácu trénerov a samotných hráčov. 

31. 03. 2020
Rozhovory Více zde
 
news img

Rozhovory o tenise - I. Moška

S Igorom Moškom, generálnym sekretárom STZ, sme sa v Rozhovoroch o tenise porozprávali o nedávno skončenom daviscupovom stretnutí proti Česku. Tím pod vedením Dominika Hrbatého prehral 1:3 a nepostúpil na finálový turnaj do Madridu. V piatok je na programe žreb septembrových stretnutí I. svetovej skupiny Davisovho pohára, pri ktorom bude Slovensko figurovať ako nenasadené. Aj toto bola téma nášho rozhovoru.

11. 03. 2020
Rozhovory Více zde