• PEUGEOT
  • NADACIA SPP
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA

Aktuálne - Letné súťaže STZ a klubová činnosť

Navigácia » Hlavná stránka » Súťaže » Súťaže info » Aktuálne - Letné súťaže STZ a klubová činnosť

 
news img

Aktualizované 28. 5. 2021

Slovenský tenisový zväz, vzhľadom na zverejnené mediálne informácie o súčasnom stave pandemickej situácie na Slovensku a následnom postupnom uvoľňovaní s ňou súvisiacich opatrení, informuje tenisové kluby a oddiely o nasledovných rozhodnutiach STZ:

1. Od 19. apríla 2021 je opätovne umožnená tréningová činnosť (v interiéri aj exteriéri) v TK/TO  pri súčasnom zachovaní platných predpisov a nariadení.


2. STZ prekladá termíny súťaží družstiev plánované do 12. 5. 2021 nasledovne:
ml. žiactvo a dorast:
1. kolo: 5. 6.
2. kolo: 6. 6.
3. kolo: 19. 6.
4. kolo: 20. 6.
5. kolo: 3. 7.
6. kolo: 4. 7.
7. kolo: 11. 7.

st. žiactvo a dospelí (vrátane I. a II. ligy mužov a žien): 
1. kolo: 29. 5.
2. kolo: 30. 5.           
3. kolo: 12. 6.
4. kolo: 13. 6.
5. kolo: 26. 6.
6. kolo: 27. 6.
7. kolo: 10. 7.

Turnaj "A" ml. žiactva (TK Kúpele Piešťany) a turnaj "A" dorastu (TA Prešov) sa z pôvodného termínu (16. – 21. 6.) prekladajú na termín 14. – 18. 6. 2021.

Usporiadatelia iných turnajov, ktoré kolidujú s termínmi súťaží družstiev, majú právo požiadať STZ o preloženie na iný vyhovujúci termín, najneskôr však do 31. 5. 2021.

Upozorňujeme kluby, že jednotlivé stretnutia si môžu po vzájomnej dohode oboch TK a odsúhlasení riadiaceho orgánu odohrať kedykoľvek (aj počas pracovného týždňa), najneskôr však do 15. 7. 2021.

3. Regionálne majstrovstvá jednotlivcov - termíny:
ml. žiactvo a dorast - 22. - 24. 5.
st. žiactvo - 15. - 18. 5.
dospelí - 14. - 16. 5.
Prihlásení hráči, ktorí sa nemôžu zúčastniť podujatia v novom termíne, sú povinní sa včas odhlásiť.

4. Majstrovstvá Slovenska jednotlivcov - termíny:
ml. žiactvo a dorast - 31. 5. - 4. 6.
st. žiactvo - 25. - 28. 5.
ml. dorast - 7. - 11. 6.
seniori - 25. - 28. 6.
Prihlásení hráči, ktorí sa nemôžu zúčastniť podujatia v novom termíne, sú povinní sa včas odhlásiť.

5. Podľa momentálne platnej vyhlášky ÚVZ SR sú všetci účastníci podujatí (platí pre súťaže jednotlivcov aj družstiev) povinní usporiadateľovi (riaditeľ turnaja alebo vrchný rozhodca) predložiť pri prezentácii negatívny RT-PCR alebo LAMP test nie starší ako 72 hodín alebo antigénový test nie starší ako 24 hodín! Bez negatívneho testu nebude hráčovi povolený štart v súťaži. V súťažiach družstiev platí jeden test na víkendové dvojkolo, to znamená, že účastníci nepotrebujú zvlášť test na sobotu a ďalší na nedeľu. Testy pred stretnutím odkontrolujú kapitáni zúčastnených družstiev. Test je možné nahradiť potvrdeniami o skutočnostiach uvedených v § 7 Vyhlášky ÚVZ SR. Podujatia sa môžu uskutočniť aj za prítomnosti divákov za podmienok dodržania ustanovení platnej Vyhlášky ÚVZ SR, týkajúcich sa organizácie hromadných športových podujatí, predovšetkým § 5.

6. Prípadné zmeny týkajúce sa povinného testovania pred súťažou oznámi STZ okamžite na svojej webovej stránke po uverejnení príslušnej vyhlášky ÚVZ SR.

 

 

 

Vložené: 28. 05. 2021       Kategória: Súťaže info
 
news img

Oficiálna lopta STZ

Slovenský tenisový zväz potvrdzuje a oznamuje, že jedinou (exkluzívnou) oficiálnou loptou pre všetky podujatia STZ na Slovensku (okrem niektorých medzinárodných podujatí a podujatí série NJT) v sezóne 2021 sú výhradne lopty značky DUNLOP.

18. 11. 2020
Súťaže info Více zde
 
news img

Antidoping - súhrn dôležitých informácií

Pre lepšiu dostupnosť a informovanosť vytvoril Slovenský tenisový zväz v spolupráci so Slovenskou antidopingovou agentúrou na svojej webovej stránke súhrn dôležitých informácií o platných pravidlách antidopingu v športe. Klikni na ANTIDOPING ... odklik je trvalo k dispozícii cez rýchle vyhľadávanie v spodnej časti stránky.

17. 05. 2019
Súťaže info Více zde
 
news img

Dôležité upozornenia pre usporiadateľov a rozhodcov

V tomto článku upozorňujeme na zmeny v športovo-technických predpisoch a predkladáme aktuálne tlačivá k turnajom.

19. 10. 2018
Súťaže info Více zde
 
news img

Ide nám o lepší tenis

V tomto článku prinášame prehľad najdôležitejších informácií a materiálov potrebných k riadeniu jednotlivých tenisových akcií.
 

27. 11. 2016
Súťaže info Více zde
 
news img

Ukazovatele skóre - ponuka pre usporiadateľov turnajov

Neodmysliteľnou súčasťou tenisových dvorcov a výraznou pomôckou pri skvalitnení turnajov a tenisových súťaží sú aj ukazovatele skóre. Dávame preto do pozornosti všetkým usporiadateľom, ktorí ešte nedisponujú týmto zariadením, ponuku pána Mgr. Ľubomíra Kureka, ktorý má dlhoročné skúsenosti v oblasti organizovania podujatí:

tenisové pomôcky a ukazovatele skóre 

07. 01. 2016
Súťaže info Více zde
 
news img

Formulár k rubrike: Ide nám o lepší tenis

Neviete si rady? Chcete nám zaslať otázku ohľadom výkladu pravidiel, predpisov alebo čohokoľvek ohľadom tenisu?

01. 11. 2012
Súťaže info Více zde