• PEUGOT
  • NADACIA SPP
  • AXA
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA

Aktuálne usmernenia k súťažiam STZ

Navigácia » Hlavná stránka » Súťaže » Súťaže info » Aktuálne usmernenia k súťažiam STZ

 
news img

Slovenský tenisový zväz vydáva nasledovné usmernenia k súťažiam STZ, platné od 1. 6. 2020 (podmienené rozhodnutiami vlády SR, ústredného krízového štábu a hlavného hygienika o možnosti organizovať športové podujatia):

 

 

 

 

SÚŤAŽE JEDNOTLIVCOV

Všetky turnaje (A, B, C, D, deti), ktoré sú v TL 2020 od 1. 6., sa uskutočnia v plánovaných termínoch.
Turnaj st. žiactva triedy B v TK 77 Skalica sa presúva na 4. - 7. 7. (pôvodne 13. - 16. 6.).
Turnaj ml. žiactva triedy D v TK DRANaM Košice sa presúva na 23. - 25. 6. (pôvodne 13. - 16. 6.).
Podujatia do 31. 5. sa rušia.

Majstrovstvá regiónov sa uskutočnia v náhradných termínoch:
4. – 7. 6. dorast
6. – 9. 6. ml. žiactvo
13. – 16. 6. st. žiactvo a dospelí
Rozpisy budú zverejnené po povolení organizovania športových podujatí.

Majstrovstvá Slovenska sa uskutočnia v náhradných termínoch:
20. – 24. 8. ml. žiactvo a dorast
25. – 29. 8. st. žiactvo
M SR ml. dorastu sa neuskutočnia.
M SR seniorov sa budú konať v pôvodnom termíne (26. - 29. 6).

SÚŤAŽE DRUŽSTIEV

Všetky súťaže družstiev (deti, mládež, dospelí aj seniori), s výnimkou Extraligy a Detského DC a FC, sa rušia.

Extraliga mužov a žien sa uskutoční v termínoch: 8., 10. a 12. júna. V tomto roku zo súťaže nezostúpi žiadne družstvo (rozpis súťaže a vyžrebovanie).

Detský DC a FC sa uskutoční v termínoch:
5. – 7. 9. oblastné kolo do 10 r. (termín na predkladanie prihlášok sa posúva do 15. 7. a súpisiek do 31. 7.)
19. – 21. 9. regionálne kolo do 10 r.
26. – 27. 9 oblastné kolo do 8 r.
Celoslovenské kolo (finále) ostáva v pôvodnom termíne (1. - 4. 10.)
rozpis do 10 rokov, rozpis do 8 rokov

Poplatky za hosťovania pre sezónu 2020 budú automaticky vrátené na účty, z ktorých boli poukázané, najneskôr do 12. 6. 2020.

Poplatky, uhradené v hotovosti, formou poštovej poukážky alebo vkladom na účet budú vrátené na základe písomnej žiadosti. V prípade úhrady v hotovosti treba priložiť aj sken pokladničného bloku. Žiadosti zasielajte na adresu maria.obusekova@stz.sk a uveďte číslo účtu, na ktorý treba sumu poukázať.

Poplatky za hosťujúcich hráčov, uvedených na súpiskách v Extralige, sa nevracajú.

MEDZINÁRODNÉ TURNAJE V SR

Prípadné uskutočnenie medzinárodných turnajov bude závisieť od rozhodnutia ITF a Tennis Europe.

 

 

Vložené: 12. 05. 2020       Kategória: Súťaže info
 
news img

Letné regionálne majstrovstvá 2020

Po zmene termínov Majstrovstiev regiónu sa všetky prihlášky hráčov automaticky preklopili do nových termínov. Preto upozorňujeme tých hráčov, ktorí boli prihlásení na pôvodné termíny regionálnych majstrovstiev a v nových termínoch štartovať nechcú, aby sa čo najskôr odhlásili.

Rozpisy MR nájdete zverejnené na príslušných stránkach regiónov a tiež v eTenise.

20. 05. 2020
Súťaže info Více zde
 
news img

Oficiálna lopta STZ

Slovenský tenisový zväz potvrdzuje a oznamuje, že jedinou (exkluzívnou) oficiálnou loptou pre všetky podujatia STZ na Slovensku (okrem niektorých medzinárodných podujatí a podujatí série NJT) v sezóne 2020 sú výhradne lopty značky DUNLOP.

05. 11. 2019
Súťaže info Více zde
 
news img

Antidoping - súhrn dôležitých informácií

Pre lepšiu dostupnosť a informovanosť vytvoril Slovenský tenisový zväz v spolupráci so Slovenskou antidopingovou agentúrou na svojej webovej stránke súhrn dôležitých informácií o platných pravidlách antidopingu v športe. Klikni na ANTIDOPING ... odklik je trvalo k dispozícii cez rýchle vyhľadávanie v spodnej časti stránky.

17. 05. 2019
Súťaže info Více zde
 
news img

Dôležité upozornenia pre usporiadateľov a rozhodcov

V tomto článku upozorňujeme na aktuálne zmeny. POZOR, nezabudnite si stiahnuť aktualizované TLAČIVÁ - podklady k turnajom.

19. 10. 2018
Súťaže info Více zde
 
news img

Ide nám o lepší tenis

V tomto článku prinášame prehľad najdôležitejších informácií a materiálov potrebných k riadeniu jednotlivých tenisových akcií.
 

27. 11. 2016
Súťaže info Více zde
 
news img

Ukazovatele skóre - ponuka pre usporiadateľov turnajov

Neodmysliteľnou súčasťou tenisových dvorcov a výraznou pomôckou pri skvalitnení turnajov a tenisových súťaží sú aj ukazovatele skóre. Dávame preto do pozornosti všetkým usporiadateľom, ktorí ešte nedisponujú týmto zariadením, ponuku pána Mgr. Ľubomíra Kureka, ktorý má dlhoročné skúsenosti v oblasti organizovania podujatí:

tenisové pomôcky a ukazovatele skóre 

07. 01. 2016
Súťaže info Více zde