• PEUGOT
  • NADACIA SPP
  • TIPOS
  • AXA
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA

Detský Davis Cup a Fed Cup s Nadáciou SPP 2019

Navigácia » Hlavná stránka » Súťaže » Tenis detí » Detský Davis Cup a Fed Cup s Nadáciou SPP 2019

 
news img

Aktuálne informácie (organizačné výbory, súpisky...)
Prihlášky do súťaže 8 r. treba zaslať do 18. 8. 2019. Vyplnený prihlasovací formulár zasielajte na mailovú adresu zdena.suhajova@stz.sk. (zoznam prihlásených družstiev)

 

neuhradené pokutySÚŤAŽ DETÍ DO 10 ROKOV
rozpis


OBLASTNÉ KOLO
  8. - 10. 6. 2019

Postup do reg. kola: Z oblastného do regionálneho kola postupujú dve najlepšie družstvá z každej skupiny.
Ak sa z jedného subjektu umiestnia na postupových miestach viac ako 2 družstvá, o ďalších postupujúcich  sa rozhodne na základe dosiahnutých bodov družstiev umiestnených na 3. mieste, prípadne aj nižších miestach, v tabuľkách príslušného regiónu. V prípade rovnosti bodov bude rozhodovať rozdiel vyhraných a prehraných zápasov, ďalej rozdiel setov a nakoniec hier. Ak je v rámci jedného regiónu nevyrovnaný počet družstiev v skupinách, pred porovnávaním bude družstvám, ktoré sú v skupine s vyšším počtom družstiev, odčítané stretnutie s posledným družstvom v tabuľke. Ak nerozhodnú uvedené kritériá, poradie určí žrebom STZ.

Západ FC: Na postupových miestach sa umiestnili 3 družstvá TC Empire Trnava, preto ďalším postupujúcim je družstvo TK Slávia SPU Nitra (rozhodol rozdiel setov).
Stred FC: Na postupových miestach sa umiestnili 4 družstvá TK Žilina, preto ďalšími postupujúcimi sú TK Banská Bystrica C a OZ ŠK Odema Púchov A (rozhodol rozdiel setov).
Východ FC: Na postupových miestach sa umiestnili 3 družstvá TK Mladosť Košice, preto ďalším postupujúcim je družstvo TJT Michalovce B (rozhodol počet dosiahnutých bodov).

  rozdelenie a výsledky súpisky
Bratislava DC skupiny I / skupiny II
FC skupiny I / skupiny II
DC súpisky I / súpisky II
FC súpisky I / súpisky II
Západ DC skupiny I / skupiny II
FC skupiny I / skupiny II
DC súpisky I / súpisky II
FC súpisky I / súpisky II
Stred DC skupiny I / skupiny II
FC skupiny I / skupiny II
DC súpisky I / súpisky II
FC súpisky I / súpisky II
Východ DC skupiny I / skupiny II
FC skupiny I / skupiny II
DC súpisky I / súpisky II
FC súpisky I / súpisky II

 

REGIONÁLNE KOLO  7. - 9. 9. 2019
Súpisky treba spracovať do 15. 8. 2019

  rozdelenie a výsledky súpisky
Bratislava DC skupiny a výsledky
FC skupiny a výsledky
DC súpisky
FC súpisky
Západ DC skupiny a výsledky
FC skupiny a výsledky
DC súpisky
FC súpisky
Stred DC skupiny a výsledky
FC skupiny a výsledky
DC súpisky
FC súpisky
Východ DC skupiny a výsledky
FC skupiny a výsledky
DC súpisky
FC súpisky

ORGANIZAČNÉ VÝBORY:

Bratislava: TC Play Tennis Malinovo
Počet a adresa dvorcov:  6 - antuka, ELFO Club Malinovo, Družstevná 396, Malinovo
Riaditeľ: Patrik Valo
Vrchný rozhodca: Peter Vlk
Zástupca vrchného rozhodcu: Martin Morvay, Adam Minár
Zdravotník: Ondrej Machovič
Kontaktná osoba: Patrik Valo, 0918 542 116, patrikvalo8@gmail.com

Západ: TK HSC Piešťany
Počet a adresa dvorcov:  6 - antuka, Hlboká 92, Piešťany
Riaditeľ: Peter Habán
Vrchný rozhodca: Ivan Orviský
Zástupca vrchného rozhodcu: Kristián Stevič
Zdravotník: Peter Klčo
Kontaktná osoba: Kristián Stevič, 0908 069 861, kristian.stevic@gmail.com

Stred: TK Žilina
Počet a adresa dvorcov:  10 - antuka, Za plavárňou 1, Žilina
Riaditeľ: Igor Seduch
Vrchný rozhodca: Branislav Kališ
Zástupca vrchného rozhodcu: Michal Bača
Zdravotník: MUDr. Mária Petrášová, Michal Janovec
Kontaktná osoba: Igor Seduch, 0949 260 019, igor.seduch@gmail.com

Východ: Tenisová akadémia Piešov
Počet a adresa dvorcov:  8 - antuka, Nábrežná 5, Prešov
Riaditeľ: Jozef Maras st.
Vrchný rozhodca: Milan Pavlovčík
Zástupca vrchného rozhodcu: Jozef Maras ml.
Zdravotník: MUDr. Renáta Demčová, Barbora Potašová
Kontaktná osoba: Jozef Maras ml., 0911 299 391, tennista16@post.cz

 

CELOŠTÁTNE FINÁLOVÉ KOLO  3. - 6. 10. 2019


 

 

SÚŤAŽ DETÍ DO 8 ROKOV
rozpis

REGIONÁLNE KOLO  21. - 22. 9. 2019

Termín uzávierky prihlášok do súťaže je 18. 8. 2019, t. j. do tohto termínu musí byť prihláška doručená na STZ. Vyplnený prihlasovací formulár zasielajte na mailovú adresu zdena.suhajova@stz.sk.

zoznam prihlásených družstiev

. . .

tlačivá = všetky tlačivá potrebné k súťažiam družstiev detí do 10 a do 8 rokov (v jednom súbore)

manuál usporiadateľa pre spracovanie zápisov cez eTenis

 

 

 

 

Vložené: 16. 08. 2019       Kategória: Tenis detí
 
news img

Konkurz na usporiadateľov Detského DC a FC 2019

Slovenský tenisový zväz vyhlasuje konkurz na organizovanie Detského DC a FC na rok 2019.

01. 07. 2019
Tenis detí Více zde
 
news img

Registrácia a turnaje DETÍ v sezóne 2019

Vekovú kategóriu detí a ich súťaženie upravuje zvláštny predpis STZ - Predpis pre súťaže detí. Ak v tomto predpise nie je stanovené inak, platia aj pre túto kategóriu ustanovenia Súťažného poriadku

24. 10. 2018
Tenis detí Více zde
 
news img

Dajte deti na tenis

Slovenský tenisový zväz v súlade so schválenou Koncepciou rozvoja tenisu na roky 2015-2018 spúšťa projekt Dajte deti na tenis so snahou o spopularizovanie tenisu ako zdraviu prospešnej celoživotnej športovej aktivity pre deti a mládež. 

01. 11. 2017
Tenis detí Více zde
 
news img

Upozornenie pre usporiadateľov turnajov detí

Upozorňujeme USPORIADATEĽOV turnajov DETÍ na potrebu dodržiavania ustanovení a predpisov pre túto vekovú kategóriu. Predovšetkým treba dodržiavať tieto základné povinnosti:

29. 11. 2016
Tenis detí Více zde
 
news img

Súťaže družstiev detí - HOSŤOVANIE

Upozorňujeme, že ak chce hráč v kategórii DETÍ hrať súťaže družstiev za iný ako materský klub, musí zažiadať o hosťovanie. Pričom platí, že hráč môže zažiadať o dve hosťovania (každé samostatne) a to:

05. 12. 2013
Tenis detí Více zde
 
news img

Archív - Detský Davis Cup a Fed Cup

Archív výsledkov súťaže Detský Davis Cup a Fed Cup za obdobie od roku 2005 do r. 2018.

19. 12. 2005
Tenis detí Více zde