• PEUGOT
  • NADACIA SPP
  • TIPOS
  • AXA
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA

Detský Davis Cup a Fed Cup s Nadáciou SPP 2019

Navigácia » Hlavná stránka » Súťaže » Tenis detí » Detský Davis Cup a Fed Cup s Nadáciou SPP 2019

 
news img

Aktuálne informácie (konečné výsledky oblastného kola, postupujúci...)

Družstvá, ktoré postúpili do regionálneho kola, musia spracovať cez eTenis novú súpisku najneskôr do 15. 8. 2019.

 

neuhradené pokutySÚŤAŽ DETÍ DO 10 ROKOV
rozpis


OBLASTNÉ KOLO
  8. - 10. 6. 2019

Postup do reg. kola: Z oblastného do regionálneho kola postupujú dve najlepšie družstvá z každej skupiny.
Ak sa z jedného subjektu umiestnia na postupových miestach viac ako 2 družstvá, o ďalších postupujúcich  sa rozhodne na základe dosiahnutých bodov družstiev umiestnených na 3. mieste, prípadne aj nižších miestach, v tabuľkách príslušného regiónu. V prípade rovnosti bodov bude rozhodovať rozdiel vyhraných a prehraných zápasov, ďalej rozdiel setov a nakoniec hier. Ak je v rámci jedného regiónu nevyrovnaný počet družstiev v skupinách, pred porovnávaním bude družstvám, ktoré sú v skupine s vyšším počtom družstiev, odčítané stretnutie s posledným družstvom v tabuľke. Ak nerozhodnú uvedené kritériá, poradie určí žrebom STZ.

Západ FC: Na postupových miestach sa umiestnili 3 družstvá TC Empire Trnava, preto ďalším postupujúcim je družstvo TK Slávia SPU Nitra (rozhodol rozdiel setov).
Stred FC: Na postupových miestach sa umiestnili 4 družstvá TK Žilina, preto ďalšími postupujúcimi sú TK Banská Bystrica C a OZ ŠK Odema Púchov A (rozhodol rozdiel setov).
Východ FC: Na postupových miestach sa umiestnili 3 družstvá TK Mladosť Košice, preto ďalším postupujúcim je družstvo TJT Michalovce B (rozhodol počet dosiahnutých bodov).

  rozdelenie a výsledky súpisky
Bratislava DC skupiny I / skupiny II
FC skupiny I / skupiny II
DC súpisky I / súpisky II
FC súpisky I / súpisky II
Západ DC skupiny I / skupiny II
FC skupiny I / skupiny II
DC súpisky I / súpisky II
FC súpisky I / súpisky II
Stred DC skupiny I / skupiny II
FC skupiny I / skupiny II
DC súpisky I / súpisky II
FC súpisky I / súpisky II
Východ DC skupiny I / skupiny II
FC skupiny I / skupiny II
DC súpisky I / súpisky II
FC súpisky I / súpisky II

 

REGIONÁLNE KOLO  7. - 9. 9. 2019
Súpisky treba spracovať do 15. 8. 2019

CELOŠTÁTNE FINÁLOVÉ KOLO  3. - 6. 10. 2019


 

 

SÚŤAŽ DETÍ DO 8 ROKOV
rozpis

REGIONÁLNE KOLO  21. - 22. 9. 2019

Termín uzávierky prihlášok do súťaže je 18. 8. 2019, t. j. do tohto termínu musí byť prihláška doručená na STZ. Vyplnený prihlasovací formulár zasielajte na mailovú adresu zdena.suhajova@stz.sk.

zoznam prihlásených družstiev

. . .

tlačivá = všetky tlačivá potrebné k súťažiam družstiev detí do 10 a do 8 rokov (v jednom súbore)

manuál usporiadateľa pre spracovanie zápisov cez eTenis

 

 

 

 

Vložené: 10. 06. 2019       Kategória: Tenis detí
 
news img

Konkurz na usporiadateľov Detského DC a FC 2019

Slovenský tenisový zväz vyhlasuje konkurz na organizovanie Detského DC a FC na rok 2019.

10. 06. 2019
Tenis detí Více zde
 
news img

Registrácia a turnaje DETÍ v sezóne 2019

Vekovú kategóriu detí a ich súťaženie upravuje zvláštny predpis STZ - Predpis pre súťaže detí. Ak v tomto predpise nie je stanovené inak, platia aj pre túto kategóriu ustanovenia Súťažného poriadku

24. 10. 2018
Tenis detí Více zde
 
news img

Dajte deti na tenis

Slovenský tenisový zväz v súlade so schválenou Koncepciou rozvoja tenisu na roky 2015-2018 spúšťa projekt Dajte deti na tenis so snahou o spopularizovanie tenisu ako zdraviu prospešnej celoživotnej športovej aktivity pre deti a mládež. 

01. 11. 2017
Tenis detí Více zde
 
news img

Upozornenie pre usporiadateľov turnajov detí

Upozorňujeme USPORIADATEĽOV turnajov DETÍ na potrebu dodržiavania ustanovení a predpisov pre túto vekovú kategóriu. Predovšetkým treba dodržiavať tieto základné povinnosti:

29. 11. 2016
Tenis detí Více zde
 
news img

Súťaže družstiev detí - HOSŤOVANIE

Upozorňujeme, že ak chce hráč v kategórii DETÍ hrať súťaže družstiev za iný ako materský klub, musí zažiadať o hosťovanie. Pričom platí, že hráč môže zažiadať o dve hosťovania (každé samostatne) a to:

05. 12. 2013
Tenis detí Více zde
 
news img

Archív - Detský Davis Cup a Fed Cup

Archív výsledkov súťaže Detský Davis Cup a Fed Cup za obdobie od roku 2005 do r. 2018.

19. 12. 2005
Tenis detí Více zde