• PEUGOT
  • NADACIA SPP
  • AXA
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA

Detský Davis Cup a Fed Cup s Nadáciou SPP 2020

Navigácia » Hlavná stránka » Súťaže » Tenis detí » Detský Davis Cup a Fed Cup s Nadáciou SPP 2020

 
news img

Regionálne kolo do 10 rokov - rozdelenie do skupín, súpisky, organizačné výbory...

Regionálne kolo do 8 rokov - rozdelenie do skupín, súpisky, organizačné výbory, spôsob hry...

neuhradené pokuty

 


 


SÚŤAŽ DETÍ DO 10 ROKOV
rozpis


OBLASTNÉ KOLO
5. - 7. 9. 2020

Ak sa z jedného subjektu umiestnia na postupových miestach viac ako 2 družstvá, o ďalších postupujúcich  sa rozhodne na základe dosiahnutých bodov družstiev umiestnených na 3. mieste, prípadne aj nižších miestach, v tabuľkách príslušného regiónu. V prípade rovnosti bodov bude rozhodovať rozdiel vyhraných a prehraných zápasov, ďalej rozdiel setov a nakoniec hier. Ak je v rámci jedného regiónu nevyrovnaný počet družstiev v skupinách, pred porovnávaním bude družstvám, ktoré sú v skupine s vyšším počtom družstiev, odčítané stretnutie s posledným družstvom v tabuľke. Ak nerozhodnú uvedené kritériá, poradie určí žrebom STZ.

Postupujúci: Družstvá TK Žilina a TK Mladosť Košice sa umiestnil na postupových miestach vo všetkých skupinách u dievčat. Postupujúcimi družstvami sú z 3. miesta za Stred TC Baseline B. Bystrica (A) a TK Sparta P. Bystrica, za Východ TJT Michalovce (A) a 1. TC Humenné (A).

  rozdelenie a výsledky súpisky
Bratislava DC skupiny I / skupiny II
FC skupiny I / skupiny II
DC skupiny I / skupiny II
FC skupiny I / skupiny II
Západ DC skupiny I / skupiny II
FC skupiny I / skupiny II
DC skupiny I / skupiny II
FC skupiny I / skupiny II
Stred DC sk. I / sk. II / sk. III / sk. IV / sk. AB
FC sk. I / sk. II / sk. III / sk. IV
     sk. IAB / sk. IIAB / sk. IIIAB / sk. IVAB
DC sk. I / sk.II / sk. III / sk. IV
FC sk. I / sk.II / sk. III / sk. IV
Východ DC skupiny I / skupiny II
FC skupiny I / skupiny II
DC skupiny I / skupiny II
FC skupiny I / skupiny II

 

REGIONÁLNE KOLO  19. - 21. 9. 2020
 

  rozdelenie a výsledky súpisky
Bratislava DC rozdelenie a výsledky
FC rozdelenie a výsledky
DC súpisky
FC súpisky
Západ DC rozdelenie a výsledky
FC rozdelenie a výsledky
DC súpisky
FC súpisky
Stred DC rozdelenie a výsledky
FC rozdelenie a výsledky
DC súpisky
FC súpisky
Východ DC rozdelenie a výsledky
FC rozdelenie a výsledky
DC súpisky
FC súpisky

 

ORGANIZAČNÉ VÝBORY

Bratislava:
Adresa dvorcov: TK Petržalka, Rekreačná 3, Dunajská Lužná
Riaditeľ: Eva Kratochvílová
Vrch. rozhodca: Ján Hasaj
Zástupca VR: Peter Sirota
Zdravotník: Elena Haydu
Kontaktná osoba: Ľubomír Kurek, 0902 355 812, into@tspetrzalka.eu

Západ:
Adresa dvorcov: TK Kúpele Piešťany, E. Belluša 2,  Piešťany
Riaditeľ: Andrej Bartovic
Vrch. rozhodca: Ivan Orviský
Zástupca VR: Petra Šimová
Zdravotník: Eva Poláčiková
Kontaktná osoba: Andrej Bartovic, 0905 645 074, info@tenispiestany.sk

Stred:
Adresa dvorcov: TK Žilina, Za plavárňou 1, Žilina
Riaditeľ: Igor Seduch
Vrch. rozhodca: Branislav Kališ
Zástupca VR: Michal Bača
Zdravotník: MUDr. Mária Petrášová, Michal Janovec
Kontaktná osoba: Igor Seduch, 0949 260 019, igor.seduch@gmail.com

Východ:
Adresa dvorcov: 1. TC Humenné, Chemlonská 2, Humenné
Riaditeľ: Miroslav Zágora
Vrch. rozhodca: Milan Pavlovčík
Zástupca VR: Peter Tokoš
Zdravotník: MUDr. Vladimír Dronin
Kontaktná osoba: Milan Pavlovčík, 0903 910 526, mip.ten@gmail.com

CELOŠTÁTNE FINÁLOVÉ KOLO  1. - 3. 10. 2020


 

 

SÚŤAŽ DETÍ DO 8 ROKOV
rozpis

REGIONÁLNE KOLO  26. - 27. 9. 2020

Spôsob hry:
Bratislava a Východ CH - v skupinách hrá každý s každým. Na záver sa hrá o umiestnenie medzi skupinami A a B (A1 – B1, A2 – B2,...).
Západ, Stred a Východ D - v skupinách hrá každý s každým. Potom sa hrá medzi skupinami A a B (A1 – B1, A2 – B2,...). Na záver sa hrá o umiestnenie medzi skupinami I a II (IAB1 – IIAB1, IAB2 – IIAB2,...).

Hrá sa na 2 vyhrané sety do 7 (tajbrejk), t. j. 1:0, 1:1 atď., za stavu 7:7 rozdiel dvoch bodov.

zoznam prihlásených družstiev

  rozdelenie a výsledky súpisky
Bratislava
prezentácia do 8.30 hod.
DC skupiny / harmonogram
FC skupiny / harmonogram
DC skupiny
FC skupiny
Západ DC skupiny I / skupiny II
FC skupiny I / skupiny II
DC skupiny I / skupiny II
FC skupiny I / skupiny II
Stred DC skupiny I / skupiny II
FC skupiny I / skupiny II
DC skupiny I / skupiny II
FC skupiny I / skupiny II
Východ DC skupiny
FC skupiny I / skupiny II
DC skupiny
FC skupiny I / skupiny II

ORGANIZAČNÉ VÝBORY

Bratislava:
Adresa dvorcov: TK Slávia STU Bratislava, Májová 21, Bratislava
Riaditeľ: Mário Popovič
Vrch. rozhodca: Adam Husár
Zástupca VR: Matúš Bušniak
Zdravotník: Tibor Lovíšek
Kontaktná osoba: Mário Popovič, 0911 661 111, i.mario.popovic@gmail.com

Západ:
Adresa dvorcov: TC Topoľčany, Javorová 4640/1, Topoľčany
Riaditeľ: Milan Kyseľ
Vrch. rozhodca: Marcela Mokrá
Zástupca VR: Miroslav Dorčiak
Zdravotník: MUDr. Saša Humenchak
Kontaktná osoba: Marcela Mokrá, 0907 292 385, mmokra@pobox.sk

Stred:
Adresa dvorcov: TK Baník Prievidza, Olympionikov 8, Prievidza
Riaditeľ: Peter Kulich
Vrch. rozhodca: Karol Köberling
Zástupca VR: Michal Šimurka
Zdravotník: Beata Baniarová
Kontaktná osoba: Peter Kulich, 0905 661 013, peter_kulich@email.cz

Východ:
Adresa dvorcov: 1. TC Humenné, Chemlonská 2, Humenné
Riaditeľ: Miroslav Zágora
Vrch. rozhodca: Milan Pavlovčík
Zástupca VR: Peter Tokoš
Zdravotník: MUDr. Vladimír Dronin
Kontaktná osoba: Milan Pavlovčík, 0903 910 526, mip.ten@gmail.com

 

 

 

. . .

prihlasovací formulár do 10 rokov

prihlasovací formulár do 8 rokov

tlačivá = všetky tlačivá potrebné k súťažiam družstiev detí do 10 a do 8 rokov (v jednom súbore)

manuál usporiadateľa pre spracovanie zápisov cez eTenis

 

 

 

 

Vložené: 16. 09. 2020       Kategória: Tenis detí
 
news img

Súťaže družstiev detí - Súpisky

Upozorňujeme, že v regionálnych súťažiach detí môže hráč (hráčka) figurovať iba v jednej súťaži danej kategórie, t. j. môže byť iba na jednej súpiske v rámci všetkých súťaží kategórie do 8 rokov, resp. kategórie do 10 rokov.

viac informácií o zostavení súpisky

21. 02. 2020
Tenis detí Více zde
 
news img

Súťaže družstiev detí - Hosťovanie

Ak chce hráč v kategórii DETÍ hrať regionálne súťaže družstiev za iný ako materský klub, musí zažiadať o hosťovanie. Upozorňujeme, že v zmysle schválených zmien s platnosťou od 26. 10. 2019 nie je možné hosťovanie pre Detský DC a FC.

viac informácií o hosťovaniach

21. 02. 2020
Tenis detí Více zde
 
news img

Registrácia a turnaje DETÍ v sezóne 2020

Vekovú kategóriu detí a ich súťaženie upravuje zvláštny predpis STZ - Predpis pre súťaže detí. Ak v tomto predpise nie je stanovené inak, platia aj pre túto kategóriu ustanovenia Súťažného poriadku

05. 11. 2019
Tenis detí Více zde
 
news img

Dajte deti na tenis

Slovenský tenisový zväz v súlade so schválenou Koncepciou rozvoja tenisu na roky 2015-2018 spúšťa projekt Dajte deti na tenis so snahou o spopularizovanie tenisu ako zdraviu prospešnej celoživotnej športovej aktivity pre deti a mládež. 

01. 11. 2017
Tenis detí Více zde
 
news img

Upozornenie pre usporiadateľov turnajov detí

Upozorňujeme USPORIADATEĽOV turnajov DETÍ na potrebu dodržiavania ustanovení a predpisov pre túto vekovú kategóriu. Predovšetkým treba dodržiavať tieto základné povinnosti:

29. 11. 2016
Tenis detí Více zde
 
news img

Archív - Detský Davis Cup a Fed Cup

Archív výsledkov súťaže Detský Davis Cup a Fed Cup za obdobie od roku 2005 do r. 2019.

19. 12. 2005
Tenis detí Více zde