• PEUGOT
  • NADACIA SPP
  • AXA
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA

Detský Davis Cup a Fed Cup s Nadáciou SPP 2020

Navigácia » Hlavná stránka » Súťaže » Tenis detí » Detský Davis Cup a Fed Cup s Nadáciou SPP 2020

 
news img

Aktuálne informácie: Termín uzávierky prihlášok do oblastného kola súťaže detí do 10 rokov je 15. 7. 2020 (prihlasovací formulár).

zoznam prihlásených družstiev


 

 


SÚŤAŽ DETÍ DO 10 ROKOV
rozpis


OBLASTNÉ KOLO
5. - 7. 9. 2020
Termín uzávierky prihlášok - 15. 7. 2020 (prihlasovací formulár)
zoznam prihlásených družstiev

REGIONÁLNE KOLO  19. - 21. 9. 2020

 

CELOŠTÁTNE FINÁLOVÉ KOLO  1. - 4. 10. 2020


 

 

SÚŤAŽ DETÍ DO 8 ROKOV
rozpis

REGIONÁLNE KOLO  26. - 27. 9. 2020
Termín uzávierky prihlášok - 16. 8. 2020 (prihlasovací formulár)
zoznam prihlásených družstiev

 

 

 

. . .

neuhradené pokuty

tlačivá = všetky tlačivá potrebné k súťažiam družstiev detí do 10 a do 8 rokov (v jednom súbore)

manuál usporiadateľa pre spracovanie zápisov cez eTenis

 

 

 

 

Vložené: 02. 07. 2020       Kategória: Tenis detí
 
news img

Konkurz na usporiadateľov Detského DC a FC 2020

Slovenský tenisový zväz vyhlasuje konkurz na organizovanie Detského DC a FC na rok 2020.

01. 07. 2020
Tenis detí Více zde
 
news img

Súťaže družstiev detí - Súpisky

Upozorňujeme, že v regionálnych súťažiach detí môže hráč (hráčka) figurovať iba v jednej súťaži danej kategórie, t. j. môže byť iba na jednej súpiske v rámci všetkých súťaží kategórie do 8 rokov, resp. kategórie do 10 rokov.

viac informácií o zostavení súpisky

21. 02. 2020
Tenis detí Více zde
 
news img

Súťaže družstiev detí - Hosťovanie

Ak chce hráč v kategórii DETÍ hrať regionálne súťaže družstiev za iný ako materský klub, musí zažiadať o hosťovanie. Upozorňujeme, že v zmysle schválených zmien s platnosťou od 26. 10. 2019 nie je možné hosťovanie pre Detský DC a FC.

viac informácií o hosťovaniach

21. 02. 2020
Tenis detí Více zde
 
news img

Registrácia a turnaje DETÍ v sezóne 2020

Vekovú kategóriu detí a ich súťaženie upravuje zvláštny predpis STZ - Predpis pre súťaže detí. Ak v tomto predpise nie je stanovené inak, platia aj pre túto kategóriu ustanovenia Súťažného poriadku

05. 11. 2019
Tenis detí Více zde
 
news img

Dajte deti na tenis

Slovenský tenisový zväz v súlade so schválenou Koncepciou rozvoja tenisu na roky 2015-2018 spúšťa projekt Dajte deti na tenis so snahou o spopularizovanie tenisu ako zdraviu prospešnej celoživotnej športovej aktivity pre deti a mládež. 

01. 11. 2017
Tenis detí Více zde
 
news img

Upozornenie pre usporiadateľov turnajov detí

Upozorňujeme USPORIADATEĽOV turnajov DETÍ na potrebu dodržiavania ustanovení a predpisov pre túto vekovú kategóriu. Predovšetkým treba dodržiavať tieto základné povinnosti:

29. 11. 2016
Tenis detí Více zde