• PEUGEOT
  • NADACIA SPP
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA

Detský Davis Cup a Fed Cup s Nadáciou SPP 2021

Navigácia » Hlavná stránka » Súťaže » Tenis detí » Detský Davis Cup a Fed Cup s Nadáciou SPP 2021

 
news img

Aktuálne informácie: usporiadatelia regionálneho kola...

 

prehľad neuhradených pokút

 

 


SÚŤAŽ DETÍ DO 10 ROKOV
rozpis

 

OBLASTNÉ KOLO 12. - 14. 6. 2021

Postupujúci: 

DC: Družstvá TK Ratufa Levice a TK Žilina sa umiestnili na postupových miestach v troch skupinách. Postupujúcimi družstvami sú z 3. miesta za Západ TK HSC Piešťany a za Stred TKM Martin.

FC: Družstvá TK Žilina a TK Mladosť Košice sa umiestnili na postupových miestach v troch (Stred), resp. štyroch (Východ) skupinách. Postupujúcimi družstvami sú z 3. miesta za Stred TA Edmund Pavlík B. Bystrica (B) (pri porovnávaní družstiev na 3. mieste bolo v skupine A oblastného I odpočítané stretnutie s družstvom TK Dolné Kysuce, ktoré zo súťaže odstúpilo) a za Východ TJ Sokol Prešov (B) a TJT Michalovce.

  rozdelenie a výsledky súpisky
Bratislava DC skupiny I / skupiny II
FC skupiny I / skupiny II
DC skupiny I / skupiny II
FC skupiny I / skupiny II
Západ DC skupiny I / skupiny II
FC skupiny I / skupiny II
DC skupiny I / skupiny II
FC skupiny I / skupiny II
Stred DC skupiny I / skupiny II
FC skupiny I / skupiny II
DC skupiny I / skupiny II
FC skupiny I / skupiny II
Východ DC skupiny I / skupiny II
FC skupiny I / skupiny II
DC skupiny I / skupiny II
FC skupiny I / skupiny II

Postup do reg. kola: Z oblastného do regionálneho kola postupujú dve najlepšie družstvá z každej skupiny.
Ak sa z jedného subjektu umiestnia na postupových miestach viac ako 2 družstvá, o ďalších postupujúcich  sa rozhodne na základe dosiahnutých bodov družstiev umiestnených na 3. mieste, prípadne aj nižších miestach, v tabuľkách príslušného regiónu. V prípade rovnosti bodov bude rozhodovať rozdiel vyhraných a prehraných zápasov, ďalej rozdiel setov a nakoniec hier. Ak je v rámci jedného regiónu nevyrovnaný počet družstiev v skupinách, pred porovnávaním bude družstvám, ktoré sú v skupine s vyšším počtom družstiev, odčítané stretnutie s posledným družstvom v tabuľke. Ak nerozhodnú uvedené kritériá, poradie určí žrebom STZ.

REGIONÁLNE KOLO  4. - 6. 9. 2021

ORGANIZAČNÉ VÝBORY

Bratislava chlapci:
Adresa dvorcov: TŠP - tenisová škola Petržalka, Nobelovo nám. 6, Bratislava
Riaditeľ: Ľubomír Kurek
Vrch. rozhodca: Ján Hasaj
Zástupca VR: Ľubomír Kurek
Zdravotník: Elena Haydu
Kontaktná osoba: Ľubomír Kurek, 0903 859 361, info@tspetrzalka.eu

Bratislava dievčatá:
Adresa dvorcov: TC Stupava, Nová ulica 64, Stupava
Riaditeľ: Martin Búlik
Vrch. rozhodca: František Nemčovič
Zástupca VR: Andrea Hubeková
Zdravotník: Lenka Remenárová
Kontaktná osoba: Martin Búlik, 0911 558 680, martin.bullik@gmail.com

Západ chlapci:
Adresa dvorcov: TK Ratufa Levice, Turecký rad, Levice
Riaditeľ: Tomáš Krištof
Vrch. rozhodca: Milan Mókuš
Zástupca VR: Stanislav Zeman
Zdravotník: Monika Záhorská
Kontaktná osoba: Tomáš Krištof, 0907 071 562, tkratufalevice@tstk.sk

Západ (obe kategórie):
Adresa dvorcov: TC Topoľčany, Javorova 4640/1, Topoľčany
Riaditeľ: JUDr. Milan Kyseľ
Vrch. rozhodca: Marcela Mokrá
Zástupca VR: Miroslav Dorčiak
Zdravotník: MUDr. Viliam Laudon
Kontaktná osoba: Marcela Mokrá, 0907 292 385, mmokra@pobox.sk

Stred (obe kategórie):
Adresa dvorcov: TK Baník Prievidza, Olympionikov 8, Prievidza
Riaditeľ: Ing. Peter Kulich
Vrch. rozhodca: Ing. Karol Köberling
Zástupca VR: Ing. Michal Šimurka
Zdravotník: Veronika Köberlingová
Kontaktná osoba: Ing. Peter Kulich, 0905 661 013, peter_kulich@email.cz

Východ chlapci:
Adresa dvorcov: TK Mladosť Košice, Popradská 84, Košice
Riaditeľ: Martin Jedinák
Vrch. rozhodca: Ing. Peter Jedinák
Zástupca VR: Eva Jedináková
Zdravotník: MUDr. Vladimír Kaťuch
Kontaktná osoba: Ing. Peter Jedinák, 0905 586 655, tkmladost@gmail.com

Východ dievčatá:
Adresa dvorcov: TC 92 Levoča, Potočná 26, Levoča
Riaditeľ: Milan Hrustič
Vrch. rozhodca: Vavrinec Sedlák st.
Zástupca VR: Vavrinec Sedlák ml.
Zdravotník: MUDr. Róbert Slavkovský
Kontaktná osoba: Vavrinec Sedlák, 0903 906 325, tc@tc92levoca.sk

CELOŠTÁTNE FINÁLOVÉ KOLO 30. 9. - 3. 10. 2021

 


 

 

SÚŤAŽ DETÍ DO 8 ROKOV
rozpis

REGIONÁLNE KOLO  25. - 26. 9. 2021
prihlasovací formulár do 8 rokov

zoznam prihlásených družstiev do 8 rokov

 

 

 

. . .

neuhradené pokuty

prihlasovací formulár do 10 rokov

prihlasovací formulár do 8 rokov

tlačivá = všetky tlačivá potrebné k súťažiam družstiev detí do 10 a do 8 rokov (v jednom súbore)

manuál usporiadateľa pre spracovanie zápisov cez eTenis

 

 

 

 

Vložené: 15. 07. 2021       Kategória: Tenis detí
 
news img

Konkurz na usporiadateľov Detského DC a FC 2021

Slovenský tenisový zväz vyhlasuje konkurz na organizovanie Detského DC a FC na rok 2021.

15. 06. 2021
Tenis detí Více zde
 
news img

Registrácia a turnaje DETÍ v sezóne 2021

Vekovú kategóriu detí a ich súťaženie upravuje zvláštny predpis STZ - Predpis pre súťaže detí. Ak v tomto predpise nie je stanovené inak, platia aj pre túto kategóriu ustanovenia Súťažného poriadku

13. 11. 2020
Tenis detí Více zde
 
news img

Súťaže družstiev detí

Hosťovanie: Ak chce hráč v kategórii detí hrať regionálne súťaže družstiev za iný ako materský klub, musí zažiadať o hosťovanie. Pre Detský DC a FC nie je možné hosťovať. viac informácií o hosťovaniach

Súpisky: V regionálnych súťažiach detí môže hráč (hráčka) figurovať iba v jednej súťaži danej kategórie, t. j. môže byť iba na jednej súpiske v rámci všetkých súťaží kategórie do 8 rokov, resp. kategórie do 10 rokov. viac informácií o zostavení súpisky

21. 02. 2020
Tenis detí Více zde
 
news img

Dajte deti na tenis

Slovenský tenisový zväz v súlade so schválenou Koncepciou rozvoja tenisu na roky 2015-2018 spúšťa projekt Dajte deti na tenis so snahou o spopularizovanie tenisu ako zdraviu prospešnej celoživotnej športovej aktivity pre deti a mládež. 

01. 11. 2017
Tenis detí Více zde
 
news img

Upozornenie pre usporiadateľov turnajov detí

Upozorňujeme USPORIADATEĽOV turnajov DETÍ na potrebu dodržiavania ustanovení a predpisov pre túto vekovú kategóriu. Predovšetkým treba dodržiavať tieto základné povinnosti:

29. 11. 2016
Tenis detí Více zde
 
news img

Archív - Detský Davis Cup a Fed Cup

Archív výsledkov súťaže Detský Davis Cup a Fed Cup za obdobie od roku 2005 do r. 2020.

19. 12. 2005
Tenis detí Více zde