• PEUGEOT
  • COOP JEDNOTA
  • J&T BANKA
  • JANDL

Detský Davis Cup a Fed Cup s Nadáciou SPP 2022

Navigácia » Hlavná stránka » Súťaže » Tenis detí » Detský Davis Cup a Fed Cup s Nadáciou SPP 2022

 
news img

Družstvá prihlásené do oblastného kola súťaže do 10 rokov musia spracovať súpisky do 19. 5. 2022 cez systém eTenis.

zoznam prihlásených družstiev do 10 rokov

 

 SÚŤAŽ DETÍ DO 10 ROKOV
rozpis

OBLASTNÉ KOLO 11. - 13. 6. 2022
Termín spracovania súpisiek cez systém eTenis je do 19. 5. 2022.

REGIONÁLNE KOLO  3. - 5. 9. 2022

 

CELOŠTÁTNE FINÁLOVÉ KOLO 29. 9. - 2. 10. 2022

 


 

 

SÚŤAŽ DETÍ DO 8 ROKOV
rozpis

REGIONÁLNE KOLO  24. - 25. 9. 2022
Termín na zasielanie prihlášok je do 14. 8. 2022.
prihlasovací formulár do 8 rokov
zoznam prihlásených družstiev do 8 rokov
Termín spracovania súpisiek cez systém eTenis je do 31. 8. 2022.

 

 

. . .

neuhradené pokuty

prihlasovací formulár do 10 rokov

prihlasovací formulár do 8 rokov

tlačivá = všetky tlačivá potrebné k súťažiam družstiev detí do 10 a do 8 rokov (v jednom súbore)

manuál usporiadateľa pre spracovanie zápisov cez eTenis

 

 

 

 

Vložené: 02. 05. 2022       Kategória: Tenis detí
 
news img

Konkurz na usporiadateľov Detského DC a FC 2022

Slovenský tenisový zväz vyhlasuje konkurz na organizovanie Detského DC a FC na rok 2022.

22. 04. 2022
Tenis detí Více zde
 
news img

Dajte deti na tenis

Slovenský tenisový zväz v súlade so schválenou Koncepciou rozvoja tenisu na roky 2015-2018 spúšťa projekt Dajte deti na tenis so snahou o spopularizovanie tenisu ako zdraviu prospešnej celoživotnej športovej aktivity pre deti a mládež. 

24. 01. 2022
Tenis detí Více zde
 
news img

Registrácia a turnaje DETÍ v sezóne 2022

Vekovú kategóriu detí a ich súťaženie upravuje zvláštny predpis STZ - Predpis pre súťaže detí. Ak v tomto predpise nie je stanovené inak, platia aj pre túto kategóriu ustanovenia Súťažného poriadku

27. 10. 2021
Tenis detí Více zde
 
news img

Súťaže družstiev detí

Hosťovanie: Ak chce hráč v kategórii detí hrať regionálne súťaže družstiev za iný ako materský klub, musí zažiadať o hosťovanie. Pre Detský DC a FC nie je možné hosťovať. viac informácií o hosťovaniach

Súpisky: V regionálnych súťažiach detí môže hráč (hráčka) figurovať iba v jednej súťaži danej kategórie, t. j. môže byť iba na jednej súpiske v rámci všetkých súťaží kategórie do 8 rokov, resp. kategórie do 10 rokov. viac informácií o zostavení súpisky

21. 02. 2020
Tenis detí Více zde
 
news img

Upozornenie pre usporiadateľov turnajov detí

Upozorňujeme USPORIADATEĽOV turnajov DETÍ na potrebu dodržiavania ustanovení a predpisov pre túto vekovú kategóriu. Predovšetkým treba dodržiavať tieto základné povinnosti:

20. 02. 2020
Tenis detí Více zde
 
news img

Detský DC a FC - výsledky 2020 - 2021

Archív výsledkov súťaže Detský Davis Cup a Fed Cup za obdobie od r. 2020 do r.2021.

19. 02. 2020
Tenis detí Více zde