• PEUGEOT
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA
  • ADIFEX

Detský Davis Cup a Fed Cup s Nadáciou SPP 2022

Navigácia » Hlavná stránka » Súťaže » Tenis detí » Detský Davis Cup a Fed Cup s Nadáciou SPP 2022

 
news img

Deti do 10 rokov (finále) - konečné výsledky...

neuhradené pokuty


 


SÚŤAŽ DETÍ DO 10 ROKOV
rozpis

OBLASTNÉ KOLO 11. - 13. 6. 2022

zoznam prihlásených družstiev do 10 rokov

  rozdelenie a výsledky súpisky
Bratislava DC skupiny I / skupiny II
FC skupiny I / skupiny II
DC skupiny I / skupiny II
FC skupiny I / skupiny II
Západ DC skupiny I / skupiny II
FC skupiny I / skupiny II
DC skupiny I / skupiny II
FC skupiny I / skupiny II
Stred DC skupiny I / skupiny II
FC skupiny I / skupiny II
DC skupiny I / skupiny II
FC skupiny I / skupiny II
Východ DC skupiny I / skupiny II
FC skupiny I / skupiny II
DC skupiny I / skupiny II
FC skupiny I / skupiny II

 

REGIONÁLNE KOLO  3. - 5. 9. 2022

  rozdelenie a výsledky súpisky
Bratislava DC skupiny a výsledky
FC skupiny a výsledky
DC súpisky
FC súpisky
Západ DC skupiny a výsledky
FC skupiny a výsledky
DC súpisky
FC súpisky
Stred DC skupiny a výsledky
FC skupiny a výsledky
DC súpisky
FC súpisky
Východ DC skupiny a výsledky, poradie zápasov
FC skupiny a výsledky
DC súpisky
FC súpisky

 

CELOŠTÁTNE FINÁLOVÉ KOLO 29. 9. - 2. 10. 2022

pokyny pre kapitánov

 

súpisky

žreb

výsledky

súťaž o najbojovnejších

Detský Davis Cup

súpisky

žreb

1k, 2k, 3k, 4k, tab

najbojovnejší hráč

Detský Fed Cup

súpisky

žreb

1k, 2k, 3k, 4k, tab

najbojovnejšia hráčka

 

 

SÚŤAŽ DETÍ DO 8 ROKOV
rozpis

REGIONÁLNE KOLO  24. - 25. 9. 2022

Spôsob hry
Bratislava D a Západ CH - v skupinách hrá každý s každým. Na záver sa hrá o umiestnenie medzi skupinami A a B (A1 – B1, A2 – B2,...).
Bratislava CH, Západ D a Stred  - v skupinách hrá každý s každým. Potom sa hrá medzi skupinami A a B (A1 – B1, A2 – B2,...). Na záver sa hrá o umiestnenie medzi skupinami I a II (IAB1 – IIAB1, IAB2 – IIAB2,...).
Východ - v skupine hrá každý s každým.

Hrá sa na 2 vyhrané sety do 7 (tajbrejk), t. j. 1:0, 1:1 atď., za stavu 7:7 rozdiel dvoch bodov.

zoznam prihlásených družstiev do 8 rokov

  rozdelenie a výsledky súpisky
Bratislava DC skupiny I / skupiny IIstretnutia o umiestnenie
FC skupiny 
DC skupiny I / skupiny II
FC súpisky
Západ DC skupiny
FC skupiny I / skupiny IIstretnutia o umiestnenie
DC súpisky
FC skupiny I / skupiny II
Stred DC skupiny I / skupiny II, stretnutia o umiestnenie
FC skupiny I / skupiny IIstretnutia o umiestnenie
DC skupiny I / skupiny II
FC skupiny I / skupiny II
Východ DC skupina 
FC skupina 
DC súpisky
FC súpisky

 

. . .

prihlasovací formulár do 10 rokov

prihlasovací formulár do 8 rokov

tlačivá = všetky tlačivá potrebné k súťažiam družstiev detí do 10 a do 8 rokov (v jednom súbore)

manuál usporiadateľa pre spracovanie zápisov cez eTenis

 

 

 

 

Vložené: 02. 10. 2022       Kategória: Tenis detí
 
news img

Detský Davis Cup a Fed Cup s Nadáciou SPP 2023

Súťaž do 10 rokov - prihlášky treba zaslať najneskôr do 30. 4. 2023 cez formulár na adresu zdena.suhajova@stz.sk.

zoznam prihlásených družstiev do 10 rokov

22. 02. 2023
Tenis detí Více zde
 
news img

Upozornenie pre usporiadateľov turnajov detí

Upozorňujeme USPORIADATEĽOV turnajov DETÍ na potrebu dodržiavania ustanovení a predpisov pre túto vekovú kategóriu. Predovšetkým treba dodržiavať tieto základné povinnosti:

04. 11. 2022
Tenis detí Více zde
 
news img

Registrácia a turnaje DETÍ v sezóne 2023

Vekovú kategóriu detí a ich súťaženie upravuje zvláštny predpis STZ - Predpis pre súťaže detí. Ak v tomto predpise nie je stanovené inak, platia aj pre túto kategóriu ustanovenia Súťažného poriadku

04. 11. 2022
Tenis detí Více zde
 
news img

Dajte deti na tenis

Slovenský tenisový zväz v súlade so schválenou Koncepciou rozvoja tenisu na roky 2015-2018 spúšťa projekt Dajte deti na tenis so snahou o spopularizovanie tenisu ako zdraviu prospešnej celoživotnej športovej aktivity pre deti a mládež. 

24. 01. 2022
Tenis detí Více zde
 
news img

Súťaže družstiev detí

Hosťovanie: Ak chce hráč v kategórii detí hrať regionálne súťaže družstiev za iný ako materský klub, musí zažiadať o hosťovanie. Pre Detský DC a FC nie je možné hosťovať. viac informácií o hosťovaniach

Súpisky: V regionálnych súťažiach detí môže hráč (hráčka) figurovať iba v jednej súťaži danej kategórie, t. j. môže byť iba na jednej súpiske v rámci všetkých súťaží kategórie do 8 rokov, resp. kategórie do 10 rokov. viac informácií o zostavení súpisky

21. 02. 2020
Tenis detí Více zde
 
news img

Detský DC a FC - výsledky 2020 - 2022

Archív výsledkov súťaže Detský Davis Cup a Fed Cup za obdobie od r. 2020 do r. 2022:

19. 02. 2020
Tenis detí Více zde