• PEUGEOT
  • COOP JEDNOTA
  • J&T BANKA
  • JANDL

Detský Davis Cup a Fed Cup s Nadáciou SPP 2022

Navigácia » Hlavná stránka » Súťaže » Tenis detí » Detský Davis Cup a Fed Cup s Nadáciou SPP 2022

 
news img

Deti do 8 rokov - prihlásené družstvá musia spracovať súpisky cez eTenis najneskôr do 31. 8. 2022.
Deti do 10 rokov
- regionálne kolo - rozdelenie do skupín a zverejnené súpisky...

neuhradené pokuty

  

SÚŤAŽ DETÍ DO 10 ROKOV
rozpis

OBLASTNÉ KOLO 11. - 13. 6. 2022

zoznam prihlásených družstiev do 10 rokov

  rozdelenie a výsledky súpisky
Bratislava DC skupiny I / skupiny II
FC skupiny I / skupiny II
DC skupiny I / skupiny II
FC skupiny I / skupiny II
Západ DC skupiny I / skupiny II
FC skupiny I / skupiny II
DC skupiny I / skupiny II
FC skupiny I / skupiny II
Stred DC skupiny I / skupiny II
FC skupiny I / skupiny II
DC skupiny I / skupiny II
FC skupiny I / skupiny II
Východ DC skupiny I / skupiny II
FC skupiny I / skupiny II
DC skupiny I / skupiny II
FC skupiny I / skupiny II

 

REGIONÁLNE KOLO  3. - 5. 9. 2022

  rozdelenie a výsledky súpisky
Bratislava DC skupiny a výsledky
FC skupiny a výsledky
DC súpisky
FC súpisky
Západ DC skupiny a výsledky
FC skupiny a výsledky
DC súpisky
FC súpisky
Stred DC skupiny a výsledky
FC skupiny a výsledky
DC súpisky
FC súpisky
Východ DC skupiny a výsledky
FC skupiny a výsledky
DC súpisky
FC súpisky

ORGANIZAČNÉ VÝBORY:                       

Bratislava - TK Petržalka
Počet a adresa dvorcov: 8 - Rekreačná 3, Dunajská Lužná
Riaditeľ: Ľubomír Kurek
Vrchný rozhodca: Ján Hasaj
Zástupca vrchného rozhodcu: Filip Kratochvíla
Zdravotník: Elena Haydu
Kontaktná osoba: Ľubomír Kurek, 0903 859 361, info@tspetrzalka.eu

Západ - TK Ratufa Levice
Počet a adresa dvorcov: 9 - Turecký rad 3/A, Levice
Riaditeľ: Juraj Brezovický
Vrchný rozhodca: Milan Mókuš
Zástupca vrchného rozhodcu: Tomáš Krištof
Zdravotník: Monika Záhorská
Kontaktná osoba: Tomáš Krištof, 0907 071 562, tkratufalevice@tstk.sk

Stred - TK Žilina
Počet a adresa dvorcov: 10 - Za plavárňou 1, Žilina
Riaditeľ: Igor Seduch
Vrchný rozhodca: Branislav Kališ
Zástupca vrchného rozhodcu: Michal Bača
Zdravotník: Michal Janovce, MUDr. Mária Petrášová
Kontaktná osoba: Igor Seduch, 0949 260 019, office@tkzilina.sk

Východ
CHLAPCI - MŠK Poprad - Tatry

Počet a adresa dvorcov: 6 - Boženy Nemcovej, Poprad - Sp. Sobota
Riaditeľ: Igor Lupták
Vrchný rozhodca: Vavrinec Sedlák
Zástupca vrchného rozhodcu: Jozef Galajda
Zdravotník: MUDr. Henrich Zajac
Kontaktná osoba: Igor Lupták, 0907 994 801, luptak@pspoprad.sk 

DIEVČATÁ - TJT Michalovce
Počet a adresa dvorcov: 6 - P. O. Hviezdoslava 1, Michalovce
Riaditeľ: Miroslav Jansa
Vrchný rozhodca: Ivan Kičiň
Zástupca vrchného rozhodcu: Denis Kičiň
Zdravotník: MUDr. Jozef Šoltys
Kontaktná osoba: Miroslav Janda, 0905 981 935, mirojanda65@gmail.com 

 

CELOŠTÁTNE FINÁLOVÉ KOLO 29. 9. - 2. 10. 2022

 


 

 

SÚŤAŽ DETÍ DO 8 ROKOV
rozpis

REGIONÁLNE KOLO  24. - 25. 9. 2022
Termín na zasielanie prihlášok je do 14. 8. 2022.
prihlasovací formulár do 8 rokov
zoznam prihlásených družstiev do 8 rokov
Termín spracovania súpisiek cez systém eTenis je do 31. 8. 2022.

 

 

. . .

prihlasovací formulár do 10 rokov

prihlasovací formulár do 8 rokov

tlačivá = všetky tlačivá potrebné k súťažiam družstiev detí do 10 a do 8 rokov (v jednom súbore)

manuál usporiadateľa pre spracovanie zápisov cez eTenis

 

 

 

 

Vložené: 15. 08. 2022       Kategória: Tenis detí
 
news img

Konkurz na usporiadateľov Detského DC a FC 2022

Slovenský tenisový zväz vyhlasuje konkurz na organizovanie Detského DC a FC na rok 2022.

08. 08. 2022
Tenis detí Více zde
 
news img

Dajte deti na tenis

Slovenský tenisový zväz v súlade so schválenou Koncepciou rozvoja tenisu na roky 2015-2018 spúšťa projekt Dajte deti na tenis so snahou o spopularizovanie tenisu ako zdraviu prospešnej celoživotnej športovej aktivity pre deti a mládež. 

24. 01. 2022
Tenis detí Více zde
 
news img

Registrácia a turnaje DETÍ v sezóne 2022

Vekovú kategóriu detí a ich súťaženie upravuje zvláštny predpis STZ - Predpis pre súťaže detí. Ak v tomto predpise nie je stanovené inak, platia aj pre túto kategóriu ustanovenia Súťažného poriadku

27. 10. 2021
Tenis detí Více zde
 
news img

Súťaže družstiev detí

Hosťovanie: Ak chce hráč v kategórii detí hrať regionálne súťaže družstiev za iný ako materský klub, musí zažiadať o hosťovanie. Pre Detský DC a FC nie je možné hosťovať. viac informácií o hosťovaniach

Súpisky: V regionálnych súťažiach detí môže hráč (hráčka) figurovať iba v jednej súťaži danej kategórie, t. j. môže byť iba na jednej súpiske v rámci všetkých súťaží kategórie do 8 rokov, resp. kategórie do 10 rokov. viac informácií o zostavení súpisky

21. 02. 2020
Tenis detí Více zde
 
news img

Upozornenie pre usporiadateľov turnajov detí

Upozorňujeme USPORIADATEĽOV turnajov DETÍ na potrebu dodržiavania ustanovení a predpisov pre túto vekovú kategóriu. Predovšetkým treba dodržiavať tieto základné povinnosti:

20. 02. 2020
Tenis detí Více zde
 
news img

Detský DC a FC - výsledky 2020 - 2021

Archív výsledkov súťaže Detský Davis Cup a Fed Cup za obdobie od r. 2020 do r.2021.

19. 02. 2020
Tenis detí Více zde