• PEUGEOT
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA
  • ADIFEX

Detský Davis Cup a Fed Cup s Nadáciou SPP 2023

Navigácia » Hlavná stránka » Súťaže » Tenis detí » Detský Davis Cup a Fed Cup s Nadáciou SPP 2023

 
news img

Celoštátne kolo - konečné výsledky... 

 

neuhradené pokuty


 

 

 

SÚŤAŽ DETÍ DO 10 ROKOV
rozpis

zoznam prihlásených družstiev do 10 rokov

OBLASTNÉ KOLO 10. - 12. 6. 2023

  rozdelenie a výsledky súpisky
Bratislava DC skupiny I / skupiny II
FC skupiny I / skupiny II
DC skupiny I / skupiny II
FC skupiny I / skupiny II
Západ DC skupiny I / skupiny II
FC skupiny I / skupiny II
DC skupiny I / skupiny II
FC skupiny I / skupiny II
Stred DC skupiny I / skupiny II
FC skupiny I / skupiny II
DC skupiny I / skupiny II
FC skupiny I / skupiny II
Východ DC skupiny I / skupiny II
FC skupiny
DC skupiny I / skupiny II
FC súpisky

 

REGIONÁLNE KOLO  1. - 3. 9. 2023

  rozdelenie a výsledky súpisky
Bratislava DC skupiny a výsledky
FC skupiny a výsledky
DC súpisky
FC súpisky
Západ DC skupiny a výsledky
FC skupiny a výsledky
DC súpisky
FC súpisky
Stred DC skupiny a výsledky
FC skupiny a výsledky
DC súpisky
FC súpisky
Východ DC skupiny a výsledky
FC skupiny a výsledky
DC súpisky
FC súpisky

 

CELOŠTÁTNE KOLO - FINÁLE 28. 9. - 1. 10. 2023

organizačné pokyny

  súpisky žreb výsledky súťaž o najbojovnejších
Detský Davis Cup súpisky žreb 1k, 2k, 3k, 4k, tab najbojovnejší hráč
Detský Fed Cup súpisky žreb 1k, 2k, 3k, 4k, tab najbojovnejšia hráčka

 

SÚŤAŽ DETÍ DO 8 ROKOV
rozpis

REGIONÁLNE KOLO  9. - 10. 9. 2023

zoznam prihlásených družstiev do 8 rokov

  Rozdelenie a výsledky Súpisky
Bratislava DC skupiny
FC skupiny
DC súpisky
FC súpisky
Západ DC skupiny I / skupiny II / stretnutia o umiestnenie
FC skupiny I / skupiny II / stretnutia o umiestnenie
DC súpisky I / súpisky II
FC súpisky I / súpisky II
Stred DC skupiny
FC skupiny I / skupiny II / stretnutia o umiestnenie
DC súpisky
FC súpisky I / súpisky II
Východ DC skupiny
FC skupiny
DC súpisky
FC súpisky

. . .

prihlasovací formulár do 10 rokov

prihlasovací formulár do 8 rokov

tlačivá = všetky tlačivá potrebné k súťažiam družstiev detí do 10 a do 8 rokov (v jednom súbore)

manuál usporiadateľa pre spracovanie zápisov cez eTenis

 

 

 

Vložené: 01. 10. 2023       Kategória: Tenis detí
 
news img

Upozornenie pre usporiadateľov turnajov detí

Upozorňujeme USPORIADATEĽOV turnajov DETÍ na potrebu dodržiavania ustanovení a predpisov pre túto vekovú kategóriu. Predovšetkým treba dodržiavať tieto základné povinnosti:

04. 11. 2022
Tenis detí Více zde
 
news img

Registrácia a turnaje DETÍ v sezóne 2023

Vekovú kategóriu detí a ich súťaženie upravuje zvláštny predpis STZ - Predpis pre súťaže detí. Ak v tomto predpise nie je stanovené inak, platia aj pre túto kategóriu ustanovenia Súťažného poriadku

04. 11. 2022
Tenis detí Více zde
 
news img

Dajte deti na tenis

Slovenský tenisový zväz v súlade so schválenou Koncepciou rozvoja tenisu na roky 2015-2018 spúšťa projekt Dajte deti na tenis so snahou o spopularizovanie tenisu ako zdraviu prospešnej celoživotnej športovej aktivity pre deti a mládež. 

24. 01. 2022
Tenis detí Více zde
 
news img

Súťaže družstiev detí

Hosťovanie: Ak chce hráč v kategórii detí hrať regionálne súťaže družstiev za iný ako materský klub, musí zažiadať o hosťovanie. Pre Detský DC a FC nie je možné hosťovať. viac informácií o hosťovaniach

Súpisky: V regionálnych súťažiach detí môže hráč (hráčka) figurovať iba v jednej súťaži danej kategórie, t. j. môže byť iba na jednej súpiske v rámci všetkých súťaží kategórie do 8 rokov, resp. kategórie do 10 rokov. viac informácií o zostavení súpisky

21. 02. 2020
Tenis detí Více zde
 
news img

Detský DC a FC - výsledky 2020 - 2023

Archív výsledkov súťaže Detský Davis Cup a Fed Cup za obdobie od r. 2020 do r. 2023:

19. 02. 2020
Tenis detí Více zde
 
news img

Detský DC a FC - výsledky 2005 - 2019

Archív výsledkov súťaže Detský Davis Cup a Fed Cup za obdobie od r. 2005 do r. 2019.

19. 12. 2005
Tenis detí Více zde