• PEUGEOT
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA
  • ADIFEX

Detský Davis Cup a Fed Cup s Nadáciou SPP 2024

Navigácia » Hlavná stránka » Súťaže » Tenis detí » Detský Davis Cup a Fed Cup s Nadáciou SPP 2024

 
news img

Prihláška do klubového kola - informácie TU
Oblastné kolo do 10 rokov: Prihlášku treba zaslať najneskôr do 28. 4. 2024 na adresu stella.kassova@stz.sksúpisky treba spracovať cez eTenis do 15. 5. 2024.
zoznam prihlásených družstiev do 10 rokov

 

 

 


SÚŤAŽ DETÍ DO 10 ROKOV
rozpis

KLUBOVÉ KOLO  odporúčame v priebehu mája

informácie TU

Klub Dátum a čas začiatkov Miesto Súpisky Výsledky
TK 92 Levoča 1. 5. 2024 o 9.00 hod. Potočná 802/26, Levoča DC / FC DC / FC
TK Mladosť Košice 1. 5. 2024 o 10.00 hod. Popradská 84, Košice DC / FC DC / FC

 

OBLASTNÉ KOLO  8. - 10. 6. 2024

prihlasovací formulár do 10 rokov

zoznam prihlásených družstiev do 10 rokov

REGIONÁLNE KOLO  31. 8. - 2. 9. 2024

CELOŠTÁTNE FINÁLOVÉ KOLO  3. - 6. 10. 2024

 

SÚŤAŽ DETÍ DO 8 ROKOV
rozpis

KLUBOVÉ KOLO  najneskôr do 6. 9. 2024

informácie TU

Klub Dátum a čas začiatkov  Miesto Súpisky Výsledky
TK Kysucké Nové Mesto 3. - 7. 6. 2024 o 14.00 hod. Nábrežná 2955, KNM DC / FC DC / FC


REGIONÁLNE KOLO
  7. - 8. 9. 2024

zoznam prihlásených družstiev do 8 rokov

prihlasovací formulár do 8 rokov

 

 

. . .

tlačivá klubového kola

tlačivá = všetky tlačivá potrebné k súťažiam družstiev detí do 10 a do 8 rokov (v jednom súbore)

manuál usporiadateľa pre spracovanie zápisov cez eTenis

neuhradené pokuty

 

 

 

Vložené: 12. 04. 2024       Kategória: Tenis detí
 
news img

KONKURZ na usporiadateľov Detského DC a FC 2024

Slovenský tenisový zväz vyhlasuje konkurz na organizovanie Detského DC a FC na rok 2024.

Prihlášku na usporiadanie podujatia je nutné zaslať na e-mailovú adresu stella.kassova@stz.sk najneskôr do:
5. mája pre oblastné kolo do 10 rokov
30. júna pre regionálne kolo do 10 rokov
4. augusta pre regionálne kolo do 8 rokov

08. 04. 2024
Tenis detí Více zde
 
news img

Klubové kolo Detského DC a FC

V zmysle rozpisov súťaže pre Detský Davis Cup a Fed Cup 2024 si termín klubového kola určuje príslušný subjekt (klub). Pre súťaž do 10 rokov je odporúčaný termín v priebehu mája a do 8 rokov najneskôr do 6. 9. 2024.

13. 03. 2024
Tenis detí Více zde
 
news img

Registrácia a turnaje DETÍ v sezóne 2024

Vekovú kategóriu detí a ich súťaženie upravuje zvláštny predpis STZ - Predpis pre súťaže detí. Ak v tomto predpise nie je stanovené inak, platia aj pre túto kategóriu ustanovenia Súťažného poriadku

14. 11. 2023
Tenis detí Více zde
 
news img

Upozornenie pre usporiadateľov turnajov detí

Upozorňujeme USPORIADATEĽOV turnajov DETÍ na potrebu dodržiavania ustanovení a predpisov pre túto vekovú kategóriu. Predovšetkým treba dodržiavať tieto základné povinnosti:

04. 11. 2023
Tenis detí Více zde
 
news img

Dajte deti na tenis

Slovenský tenisový zväz v súlade so schválenou Koncepciou rozvoja tenisu na roky 2015-2018 spúšťa projekt Dajte deti na tenis so snahou o spopularizovanie tenisu ako zdraviu prospešnej celoživotnej športovej aktivity pre deti a mládež. 

24. 01. 2022
Tenis detí Více zde
 
news img

Súťaže družstiev detí

Hosťovanie: Ak chce hráč v kategórii detí hrať regionálne súťaže družstiev za iný ako materský klub, musí zažiadať o hosťovanie. Pre Detský DC a FC nie je možné hosťovať. viac informácií o hosťovaniach

Súpisky: V regionálnych súťažiach detí môže hráč (hráčka) figurovať iba v jednej súťaži danej kategórie, t. j. môže byť:
- iba na jednej súpiske v rámci všetkých súťaží kategórie do 7 rokov;
- iba na jednej súpiske v rámci všetkých súťaží kategórie do 8 rokov;
- iba na jednej súpiske v rámci všetkých súťaží kategórie do 10 rokov.
viac informácií o zostavení súpisky

21. 02. 2020
Tenis detí Více zde