• PEUGEOT
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA
  • ADIFEX

Detský DC a FC - výsledky 2020 - 2022

Navigácia » Hlavná stránka » Súťaže » Tenis detí » Detský DC a FC - výsledky 2020 - 2022

 

Archív výsledkov súťaže Detský Davis Cup a Fed Cup za obdobie od r. 2020 do r. 2022:

rok 2022

  Oblastné kolo Regionálne kolo Celoštátne kolo Deti do 8 rokov
Detský DC Bratislava I  / Bratislava II
Západ I / Západ II
Stred I / Stred II
Východ I / Východ II
Bratislava
Západ
Stred
Východ
výsledky
najbojovnejší hráč
 
Bratislava I / Bratislava II / stretnutie o umiestnenie
Západ
Stred I / Stred II / stretnutie o umiestnenie
Východ
Detský FC Bratislava I / Bratislava II
Západ I / Západ II
Stred I / Stred II
Východ I / Východ II
Bratislava
Západ
Stred
Východ
výsledky
najbojovnejšia hráčka
Bratislava
Západ I / Západ II / stretnutia o umiestnenie
Stred I / Stred II / stretnutia o umiestnenie
Východ

rok 2021

  Oblastné kolo Regionálne kolo Celoštátne kolo Deti do 8 rokov
Detský Davis Cup Bratislava I  / Bratislava II
Západ I / Západ II
Stred I / Stred II
Východ I / Východ II
Bratislava
Západ
Stred
Východ
výsledky
najbojovnejší hráč
 
Bratislava
Západ
Stred 
Východ
Detský Fed Cup Bratislava I / Bratislava II
Západ I / Západ II
Stred I / Stred II
Východ I / Východ II
Bratislava
Západ
Stred
Východ
výsledky
najbojovnejšia hráčka
Bratislava
Západ 1 / Západ 2 / stretnutia o umiestnenie
Stred 1 / Stred 2 / stretnutia o umiestnenie
Východ

rok 2020

  Oblastné kolo Regionálne kolo Celoštátne kolo Deti do 8 rokov
Detský Davis Cup

Bratislava I  / Bratislava II
Západ I / Západ II
Stred Sk. I / Sk. II / Sk. III / 
Sk. IV / Sk. AB 
Východ I / Východ II

Bratislava
Západ
Stred
Východ
ZRUŠENÉ
(Covid-19)
 
Bratislava
Západ - zrušené (dážď)
Stred 1 / Stred 2
Stred stretnutia o umiestnenie
Východ - zrušené (dážď)
Detský Fed Cup Bratislava I / Bratislava II
Západ I / Západ II
Stred Sk.I / Sk.II / Sk.III / Sk.IV
Sk.IAB / Sk.IIAB / Sk.IIIAB / Sk.IVAB
Východ I / Východ II
Bratislava
Západ
Stred
Východ

ZRUŠENÉ
(Covid-19)

Bratislava
Západ - zrušené (dážď)
Stred 1 / Stred 2
Stred stretnutia o umiestnenie
Východ - zrušené (dážď)
 

Vložené: 19. 02. 2020       Kategória: Tenis detí
 
news img

Upozornenie pre usporiadateľov turnajov detí

Upozorňujeme USPORIADATEĽOV turnajov DETÍ na potrebu dodržiavania ustanovení a predpisov pre túto vekovú kategóriu. Predovšetkým treba dodržiavať tieto základné povinnosti:

04. 11. 2022
Tenis detí Více zde
 
news img

Registrácia a turnaje DETÍ v sezóne 2023

Vekovú kategóriu detí a ich súťaženie upravuje zvláštny predpis STZ - Predpis pre súťaže detí. Ak v tomto predpise nie je stanovené inak, platia aj pre túto kategóriu ustanovenia Súťažného poriadku

04. 11. 2022
Tenis detí Více zde
 
news img

Dajte deti na tenis

Slovenský tenisový zväz v súlade so schválenou Koncepciou rozvoja tenisu na roky 2015-2018 spúšťa projekt Dajte deti na tenis so snahou o spopularizovanie tenisu ako zdraviu prospešnej celoživotnej športovej aktivity pre deti a mládež. 

24. 01. 2022
Tenis detí Více zde
 
news img

Súťaže družstiev detí

Hosťovanie: Ak chce hráč v kategórii detí hrať regionálne súťaže družstiev za iný ako materský klub, musí zažiadať o hosťovanie. Pre Detský DC a FC nie je možné hosťovať. viac informácií o hosťovaniach

Súpisky: V regionálnych súťažiach detí môže hráč (hráčka) figurovať iba v jednej súťaži danej kategórie, t. j. môže byť iba na jednej súpiske v rámci všetkých súťaží kategórie do 8 rokov, resp. kategórie do 10 rokov. viac informácií o zostavení súpisky

21. 02. 2020
Tenis detí Více zde
 
news img

Detský DC a FC - výsledky 2005 - 2019

Archív výsledkov súťaže Detský Davis Cup a Fed Cup za obdobie od r. 2005 do r. 2019.

19. 12. 2005
Tenis detí Více zde