• PEUGOT
  • NADACIA SPP
  • AXA
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA

Súťaže družstiev detí - Hosťovanie

Navigácia » Hlavná stránka » Súťaže » Tenis detí » Súťaže družstiev detí - Hosťovanie

 

Ak chce hráč v kategórii DETÍ hrať regionálne súťaže družstiev za iný ako materský klub, musí zažiadať o hosťovanie. Upozorňujeme, že v zmysle schválených zmien s platnosťou od 26. 10. 2019 nie je možné hosťovanie pre Detský DC a FC.

viac informácií o hosťovaniach

 

 

 

Vložené: 21. 02. 2020       Kategória: Tenis detí
 
news img

Detský Davis Cup a Fed Cup s Nadáciou SPP 2020

Aktuálne informácie: Termín uzávierky prihlášok do oblastného kola súťaže detí do 10 rokov je 15. 7. 2020 (prihlasovací formulár).

zoznam prihlásených družstiev

02. 07. 2020
Tenis detí Více zde
 
news img

Konkurz na usporiadateľov Detského DC a FC 2020

Slovenský tenisový zväz vyhlasuje konkurz na organizovanie Detského DC a FC na rok 2020.

01. 07. 2020
Tenis detí Více zde
 
news img

Súťaže družstiev detí - Súpisky

Upozorňujeme, že v regionálnych súťažiach detí môže hráč (hráčka) figurovať iba v jednej súťaži danej kategórie, t. j. môže byť iba na jednej súpiske v rámci všetkých súťaží kategórie do 8 rokov, resp. kategórie do 10 rokov.

viac informácií o zostavení súpisky

21. 02. 2020
Tenis detí Více zde
 
news img

Registrácia a turnaje DETÍ v sezóne 2020

Vekovú kategóriu detí a ich súťaženie upravuje zvláštny predpis STZ - Predpis pre súťaže detí. Ak v tomto predpise nie je stanovené inak, platia aj pre túto kategóriu ustanovenia Súťažného poriadku

05. 11. 2019
Tenis detí Více zde
 
news img

Dajte deti na tenis

Slovenský tenisový zväz v súlade so schválenou Koncepciou rozvoja tenisu na roky 2015-2018 spúšťa projekt Dajte deti na tenis so snahou o spopularizovanie tenisu ako zdraviu prospešnej celoživotnej športovej aktivity pre deti a mládež. 

01. 11. 2017
Tenis detí Více zde
 
news img

Upozornenie pre usporiadateľov turnajov detí

Upozorňujeme USPORIADATEĽOV turnajov DETÍ na potrebu dodržiavania ustanovení a predpisov pre túto vekovú kategóriu. Predovšetkým treba dodržiavať tieto základné povinnosti:

29. 11. 2016
Tenis detí Více zde