• PEUGOT
  • NADACIA SPP
  • TIPOS
  • AXA
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA

Súťaže družstiev detí - HOSŤOVANIE

Navigácia » Hlavná stránka » Súťaže » Tenis detí » Súťaže družstiev detí - HOSŤOVANIE

 

Upozorňujeme, že ak chce hráč v kategórii DETÍ hrať súťaže družstiev za iný ako materský klub, musí zažiadať o hosťovanie. Pričom platí, že hráč môže zažiadať o dve hosťovania (každé samostatne) a to:

1/ do regionálnej súťaže detí (organizujú regionálne tenisové zväzy - kontakty...)
2/ do Detského Davis Cupu a Fed Cupu (organizuje STZ)

Hosťovania nemusia byť podané do rovnakého klubu, t.j. regionálnu súťaž môže hrať za jeden klub a Detský DC a FC za iný.

Viac informácií o hosťovaniach...

 

Vložené: 05. 12. 2013       Kategória: Tenis detí
 
news img

Konkurz na usporiadateľov Detského DC a FC 2019

Slovenský tenisový zväz vyhlasuje konkurz na organizovanie Detského DC a FC na rok 2019.

01. 07. 2019
Tenis detí Více zde
 
news img

Detský Davis Cup a Fed Cup s Nadáciou SPP 2019

Aktuálne informácie (konečné výsledky oblastného kola, postupujúci...)

Družstvá, ktoré postúpili do regionálneho kola, musia spracovať cez eTenis novú súpisku najneskôr do 15. 8. 2019.

 

10. 06. 2019
Tenis detí Více zde
 
news img

Registrácia a turnaje DETÍ v sezóne 2019

Vekovú kategóriu detí a ich súťaženie upravuje zvláštny predpis STZ - Predpis pre súťaže detí. Ak v tomto predpise nie je stanovené inak, platia aj pre túto kategóriu ustanovenia Súťažného poriadku

24. 10. 2018
Tenis detí Více zde
 
news img

Dajte deti na tenis

Slovenský tenisový zväz v súlade so schválenou Koncepciou rozvoja tenisu na roky 2015-2018 spúšťa projekt Dajte deti na tenis so snahou o spopularizovanie tenisu ako zdraviu prospešnej celoživotnej športovej aktivity pre deti a mládež. 

01. 11. 2017
Tenis detí Více zde
 
news img

Upozornenie pre usporiadateľov turnajov detí

Upozorňujeme USPORIADATEĽOV turnajov DETÍ na potrebu dodržiavania ustanovení a predpisov pre túto vekovú kategóriu. Predovšetkým treba dodržiavať tieto základné povinnosti:

29. 11. 2016
Tenis detí Více zde
 
news img

Archív - Detský Davis Cup a Fed Cup

Archív výsledkov súťaže Detský Davis Cup a Fed Cup za obdobie od roku 2005 do r. 2018.

19. 12. 2005
Tenis detí Více zde