• PEUGEOT
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA
  • ADIFEX

Plážový tenis - prihlášky do TL 2023

Navigácia » Hlavná stránka » Súťaže » Termínová listina » Plážový tenis - prihlášky do TL 2023

 
news img

Termín na prihlášky turnajov plážového tenisu do termínovej listiny pre rok 2023 je do 31. 3. 2023.

Prihlášky treba zaslať na predpísanom tlačive na mail: zdena.suhajova@stz.sk  alebo na adresu STZ, športovo-technický úsek, Príkopova 6, 83106 Bratislava.

Turnaje môžu byť prihlásené v ľubovoľnom termíne počas letnej sezóny (16. 4. - 30. 9. 2023) so začiatkom v sobotu. Predbežný termín pre Majstrovstvá Slovenska v PT je 2. septermber 2023.

Schválenú termínovú listinu pre PT na sezónu 2023 zverejníme 17. 4. 2023 na internetovej stránke STZ. 

Oficiálna TL 2023 - ostatné kategórie:
Medzinárodné turnaje v SR
Domáce súťaže jednotlivcov
Súťaže družstiev
Seniori

 

Vložené: 01. 03. 2023       Kategória: Termínová listina
 
news img

Termínová listina 2023

Na základe prihlášok sa uskutočnil výber do Termínovej listiny v súlade so schválenými princípmi tvorby TL a Súťažným poriadkom. STZ v spolupráci s regionálnymi zväzmi spracoval TL 2023 a od 15. 11. ju sprístupňuje na stránke STZ a v systéme eTenis. Poplatky za turnaje sú usporiadatelia povinní uhradiť do konca novembra.

Konzultácie ohľadom zverejnenej TL sú možné do 30. 11. 2022 s príslušným regionálnym tenisovým zväzom (kontakty).

 
news img

Certifikáty klubov pre sezónu 2023

Nižšie uvádzame certifikáty klubov, ktoré v tenisovej sezóne 2023 organizujú turnaje jednotlivcov. Vrchní rozhodcovia jednotlivých turnajov sú povinní do správy z turnaja uviesť všetky skutočnosti, ktoré sú v rozpore s certifikátom príslušného klubu, t. j. treba uviesť nielen tie skutočnosti, ktoré klub v porovnaní s certifikátom nespĺňal, ale aj tie, ktoré na danom turnaji splnené boli.