• PEUGEOT
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA
  • ADIFEX

Školenie rozhodcov 1. kvalifikačného stupňa v Prešove

Navigácia » Hlavná stránka » Regióny » Východoslovenský ten. zväz » Školenie rozhodcov 1. kvalifikačného stupňa v Prešove

 
news img

Východoslovenský tenisový zväz v spolupráci so Slovenským tenisovým zväzom organizuje školenie rozhodcov 1. kvalifikačného stupňa v dňoch 25. - 26. 3. 2023 so začiatkom o 8.30 hod. Školenie sa uskutoční v Prešove, v priestoroch TK Progres Prešov, Nábrežná 5.


 

 

 

Podmienky prijatia:
- minimálny vek 18 rokov
- ukončené základné vzdelanie
- úhrada poplatku

Prihlášky:
Záujemcovia o školenie sa musia prihlásiť emailom na adresu vychodotenis@stz.sk, kde uvedú:
- meno a priezvisko
- dátum narodenia
- bydlisko
- emailovú adresu
- telefónny kontakt

Poplatok:
Poplatok za školenie vo výške 150,- Eur treba uhradiť najneskôr do 22. 3. 2023. Poplatok uhraďte na účet Východoslovenského tenisového zväzu SK29 0900 0000 0000 8213 9566. Do správy pre prijímateľa uveďte svoje meno a priezvisko. V poplatku je zahrnutý obed priamo v priestoroch školenia.

Lektor: Ing. Vladimír Gerhart

Svoje otázky adresujte na: Tomáš Záborský, vychodotenis@stz.sk, m.: 0905 49 80 81. 

 

Rozhodca tenisu 1. kvalifikačného stupňa

Cieľ vzdelávania:
Získať teoretické vedomosti a praktické zručnosti, ktoré umožnia rozhodovanie domácich súťaží na úrovni rekreačného tenisu, na úrovni nižších tried v súťažnom tenise (D turnaje) a vykonávať úlohy zástupcu vrchného rozhodcu na turnajoch vyšších tried a majstrovstvách.

Forma ukončenia:
- záverečná skúška zo všeobecnej časti
- záverečná skúška zo špecializácie

Doklad o úspešnom absolvovaní vzdelávania:
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti – Rozhodca tenisu 1. kvalifikačného stupňa

 

 

Vložené: 09. 03. 2023       Kategória: Východoslovenský tenisový zväz
 
news img

Súťaž družstiev VsTZ

Rozpisy: deti do 8 rokov, deti do 10 rokov, mládež, muži, seniori

Termín uzávierky súpisiek: 31. 3. 2021, t. j. do tohto termínu musí byť súpiska spracovaná cez klubový systém eTenis.

 
news img

Východoslovenský tenisový zväz (VsTZ)

Zloženie predsedníctva VsTZ, zástupcovia v orgánoch STZ, kontakt, stanovy, adresár klubov a informácie zo zasadnutí VV, konferencie:

 
news img

Nové logo VsTZ

Východoslovenský tenisový zväz pri príležitosti zverejnenia Termínovej listiny na rok 2023 predstavuje širokej verejnosti svoje nové logo. Veríme, že sa Vám bude páčiť a zároveň sme presvedčení, že bude značkou silného a úspešného regiónu. 

Nové logo budeme postupne zapracovávať do jednotlivých komunikačných kanálov a materiálov a stane sa našou neoddeliteľnou súčasťou.

Úspešnú tenisovú sezónu praje VV VsTZ.

logo manuál