• PEUGOT
  • NADACIA SPP
  • AXA
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA

Školenie trénerov 1. kvalifikačného stupňa - Piešťany

Navigácia » Hlavná stránka » Regióny » Západoslovenský ten. zväz » Školenie trénerov 1. kvalifikačného stupňa - Piešťany

 

Západoslovenský tenisový zväz organizuje školenie trénerov 1. stupňa v termínoch:

Špecializácia (tenisové dvorce TK Kúpele Piešťany)
25. - 27. 9. prvá polovica prihlásených
2. - 4. 10. druhá polovica prihlásených
24. 10. záverečné skúšky z časti špecializácia

Všeobecná časť (FTVŠ Bratislava)
11. - 13. 12. 2020

Podmienky prijatia:
- minimálny vek 18 rokov,
- ukončené úplné stredné alebo úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou,
- splnenie požiadaviek praktických prijímacích skúšok,
- ovládanie základných herných činností (forhend, bekhend, podanie, volej),
- úhrada poplatku.
 
Miesto konania: tenisové dvorce TK Kúpele Piešťany + FTVŠ Bratislava

Poplatok: 160,- € treba uhradiť na účet ZsTZ SK23 0900 0000 0000 4828 1630 do 15. 9., do správy pre prijímateľa uveďte svoje meno a priezvisko + preferovaný termín (september alebo október)

Prezentácia: 25. 9., resp. 2. 10. do 9.00 hod. v tenisovom klube TK Kúpele Piešťany
 
Na školenie si treba priniesť písacie potreby, poznámkový blok, tenisovú raketu, športové oblečenie a športovú obuv. Po absolvovaní školenia a úspešnom splnení záverečných skúšok dostanú účastníci osvedčenie o odbornej spôsobilosti. V prípade nedostatočného počtu záujemcov sa školenie neuskutoční. Maximálny počet účastníkov je 20 - 25.
V počte účastníkov môžu byť prijaté obmedzenia na základe aktuálnej situácie s pandémiou ako aj opatrení ústrednej epidemiologickej komisie. Prioritu budú mať uchádzači z klubov v rámci ZsTZ.

Svoje otázky adresujte na: Emil Vrábel, zapadotenis@stonline.sk, 0917 976 349.  

zoznam uchádzačov
 
 

 

 

 

 

 

Vložené: 03. 09. 2020       Kategória: Západoslovenský tenisový zväz
 
ZsTZ

Majstrovstvá západoslovenského regiónu 2020

Letné regionálne majstrovstvá ZsTZ 2020: 

DETI do 10 rokov: rozpis
Organizačný výbor:
Riaditeľ: P. Pochabová
Zást. riaditeľa: A. Hradecká
Vrchný rozhodca: M. Uhrík
Zást. vrchného rozhodcu: P. Matuščín
Zdravotník: D. Matuščínová
Kontaktná osoba: M. Uhrík, m: 0903 161 446, tknitra@tknitra.sk

 
ZsTZ

Sumár výsledkov MR jednotlivcov ZsTZ od roku 2012

K nahliadnutiu sumár výsledkov halových a letných majstrovstiev regiónu ZsTZ od roku 2012.
Sumár halových MR 2020

 
ZsTZ

Výsledky súťaže družstiev ZsTZ od roku 2012

Sumár výsledkov súťaže družstiev ZsTZ od roku 2012 v kategóriách mužov, mládeže, detí a seniorov.
Prehľad neuhradených pokút v súťaži družstiev ZsTZ za rok 2019

 
ZsTZ

Západoslovenský tenisový zväz (ZsTZ)

Zloženie predsedníctva ZsTZ, odborných komisií, stanovy, adresár klubov ZsTZ, členovia Čestného klubu, informácie zo zasadnutí Predsedníctva, Konferencie, Rady.