• PEUGEOT
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA
  • ADIFEX

ZsTZ - školenie kapitánov družstiev

Navigácia » Hlavná stránka » Regióny » Západoslovenský ten. zväz » ZsTZ - školenie kapitánov družstiev

 
news img

ZsTZ v nadväznosti na blížiaci sa termín súťaží družstiev organizuje školenie kapitánov družstiev. Školenie sa uskutoční dňa 25. 3. 2023 (sobota)  od 10.00 do 13.00 hod. v Piešťanoch, Floreát Ideapark, Krajinská cesta 32.

 

 

 


Prihlášky je nutné zaslať mailom na sekretar.zstz@gmail.com do 20. 3. 2023. Do prihlášky uveďte:
- meno a priezvisko
- dátum narodenia
- klub pod ktorým bude uchádzač pôsobiť
- bydlisko
- kontakt (email a telefón)

Poplatok za školenie je 20 €/osoba a treba ho uhradiť na účet SK23 0900 0000 0000 4828 1630 do 20. 3. 2023. Občerstvenie zabezpečí ZsTZ. V prípade nízkeho počtu prihlásených si ZsTZ vyhradzuje právo školenie zrušiť.

 

 

Vložené: 09. 03. 2023       Kategória: Západoslovenský tenisový zväz
 
news img

Západoslovenský tenisový zväz (ZsTZ)

Zloženie predsedníctva ZsTZ, odborných komisií, stanovy, adresár klubov ZsTZ, členovia Čestného klubu, informácie zo zasadnutí Predsedníctva, Konferencie, Rady. 

 
news img

Zasadnutie Rady ZsTZ

Zasadnutie Rady Západoslovenského tenisového zväzu sa bude konať dňa 25. 3. 2023 (sobota) o 10.00 hod. v Piešťanoch, Floreát Ideapark, kongresová sála, Krajinská 32. 

Každý klub má právo delegovať 1 osobu. Potvrdiť účasť treba najneskôr do 20. 3. 2023.

Materiál na Radu: PozvánkaRokovací poriadokVolebný poriadokNávrh rozpočtuNávrh Stanov STZ, Koncepcia rozvoja tenisu 2023 - 2030, Rozpočet 2022, Čerpanie 2022, Plnomocenstvo

Kandidát na kontrolóra ZsTZ: Marián Ležák (navrhovateľ - Predsedníctvo ZsTZ)

 
news img

Súťaž družstiev ZsTZ 2023

V súvislosti s nadchádzajúcou sezónou 2023 upozorňujeme na najpodstatnejšie zmeny týkajúce sa súťaží družstiev (vrátane prihlasovania sa do súťaží):

 
news img

Výsledky súťaže družstiev ZsTZ od roku 2012

Sumár výsledkov súťaže družstiev ZsTZ od roku 2012 v kategóriách mužov, mládeže, detí a seniorov: