• PEUGEOT
  • NADACIA SPP
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA

Navýšenie príspevkov klubom za kvalitu družstiev na rok 2022

Navigácia » Hlavná stránka » Podpora hráčov a klubov » Navýšenie príspevkov klubom za kvalitu družstiev na rok 2022

 

VV STZ svojím hlasovaním per rollam ku dňu 18.1.2021 schválil znenie Dodatku č.02/2021 k predpisu Zásady financovania a výpočtu finančného príspevku tenisovým klubom STZ od tenisovej sezóny 2021.

Zámerom je rozdelenie dodatočnej sumy za kvalitu družstiev v roku 2022 podľa ich umiestnenia v súťažiach za rok 2021 aj pre družstvá umiestnené na 4. až 6. mieste regionálnych majstrovstiev Slovenska v kategóriách mladší žiaci a žiačky, starší žiaci a žiačky, dorastenci a dorastenky. Doteraz bolo finančne ohodnotené len umiestnenie družstiev na 3. mieste v týchto kategóriách. Umiestnenie na 4. až 6. mieste bude ocenené sumou vo výške 50% z odmeny za 3. miesto. 

 

Schválené dodatočné financovanie :

umiestenie družstva v súťaži

 

ml.žiaci,   ml.žiačky

st.žiaci, st.žiačky

dorastenci, dorastenky

13.-24. –        4.-6.m. v regióne

 

108€

144€

198€

Pri naplnení všetkých účastí družstiev v uvedených kategóriách pôjde súhrnne o čiastku 10.800€, vynaloženú na časť príspevku klubom za kvalitu jednotlivcov a družstiev nad rámec schválenej sumy 200.000€. Navýšenie sa prejaví až vo výdavkoch STZ v roku 2022.

Táto zmena má motivovať kluby k prihláškam do 1. triedy regionálnych MSR družstiev, termín na prihlásenie je do 31.1.2021.
 

Vložené: 19. 01. 2021       Kategória: Podpora hráčov a klubov
 
news img

Podpora hráčov zo strany STZ

Podpora juniorských reprezentantov a hráčov NTC tímu:    za rok 2020  

- za obdobie rokov 2000 - 2019  

 
news img

Rada STZ schválila kritériá podpory na rok 2022

Kritériá a účel príspevku na talentovanú mládež a pre kluby na rok 2022 ostávajú v zásade rovnaké, ako boli schválené aj na roky 2017 až 2021. V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi sa zmení len celková výška finančných prostriedkov a z dôvodu obmedzenia súťaží v r.2020 a 2021 aj spôsob získania zdrojových údajov vo výpočte.

 
news img

Pomoc klubom - zálohy na 2.štvrťrok 2021

Slovenský tenisový zväz dodržuje svoje zmluvné záväzky voči hráčom a tenisovým klubom za roky 2020 a 2021 napriek tomu, že po novele zákona o športe v čase mimoriadnej situácie, t.j. v roku 2020 a ani v roku 2021 nie je povinný dodržať rozdelenie 15% z príspevku uznanému športu medzi tenisové kluby so svojou príslušnosťou.

 
news img

Usmernenie a vyúčtovanie k zmluvám o finančnom príspevku 2021

S cieľom bližšie vysvetliť niektoré záležitosti, týkajúce sa výpočtu podpory, zriadenia samostatného bankového účtu pre príjem verejných prostriedkov a obsahu a formy vyúčtovaní prinášame prehľad najčastejších otázok a odpovedí, týkajúcich sa Zmlúv o poskytnutí finančného príspevku pre kluby a pre jednotlivcov na rok 2021.

 
news img

Podpora KLUBOV na rok 2021 - konečné rozdelenie

Zverejňujeme konečný výpočet príspevku klubom na sezónu 2021. (Aktualizácia rozdelenia k 8.1.2021 po zverejnení výšky PUŠ2021 zo strany MŠVVaŠ).

STZ bude zasielať zmluvy klubom v poslednom týždni mesiaca január 2021.