• PEUGEOT
  • COOP JEDNOTA
  • J&T BANKA
  • JANDL

Navýšenie príspevkov klubom za kvalitu družstiev na rok 2022

Navigácia » Hlavná stránka » Podpora hráčov a klubov » Navýšenie príspevkov klubom za kvalitu družstiev na rok 2022

 

VV STZ svojím hlasovaním per rollam ku dňu 18.1.2021 schválil znenie Dodatku č.02/2021 k predpisu Zásady financovania a výpočtu finančného príspevku tenisovým klubom STZ od tenisovej sezóny 2021.

Zámerom je rozdelenie dodatočnej sumy za kvalitu družstiev v roku 2022 podľa ich umiestnenia v súťažiach za rok 2021 aj pre družstvá umiestnené na 4. až 6. mieste regionálnych majstrovstiev Slovenska v kategóriách mladší žiaci a žiačky, starší žiaci a žiačky, dorastenci a dorastenky. Doteraz bolo finančne ohodnotené len umiestnenie družstiev na 3. mieste v týchto kategóriách. Umiestnenie na 4. až 6. mieste bude ocenené sumou vo výške 50% z odmeny za 3. miesto. 

 

Schválené dodatočné financovanie :

umiestenie družstva v súťaži

 

ml.žiaci,   ml.žiačky

st.žiaci, st.žiačky

dorastenci, dorastenky

13.-24. –        4.-6.m. v regióne

 

108€

144€

198€

Pri naplnení všetkých účastí družstiev v uvedených kategóriách pôjde súhrnne o čiastku 10.800€, vynaloženú na časť príspevku klubom za kvalitu jednotlivcov a družstiev nad rámec schválenej sumy 200.000€. Navýšenie sa prejaví až vo výdavkoch STZ v roku 2022.

Táto zmena má motivovať kluby k prihláškam do 1. triedy regionálnych MSR družstiev, termín na prihlásenie je do 31.1.2021.
 

Vložené: 19. 01. 2021       Kategória: Podpora hráčov a klubov
 
news img

Podpora hráčov zo strany STZ

Podpora juniorských reprezentantov a hráčov NTC tímu: za rok 2021      

- za obdobie rokov 2000 - 2019  

 
news img

Upresnenie oprávnených výdavkov pre kluby pri konflikte záujmov

STZ na základe nového Usmernenia Ministerstva školstva k oprávneným výdavkom z 8.3.2022 v zmysle určených podmienok aktualizoval v bode 6) aj Usmernenie k použitiu a vyúčtovaniu finančného príspevku (2022) pre tenisové kluby. Zmena  sa týka len oprávnených výdavkov v prípade konfliktu záujmov.

 
news img

Podpora tenisovým klubom vzrástla takmer 6-násobne

Súčasný systém podpory tenisových klubov platí už šiesty rok. Celková výška podpory od Slovenského tenisového zväzu pre kluby za toto obdobie vzrástla takmer 6-násobne. O pravidlách a systéme podpory klubov sme sa rozprávali s pánom Ing. Ivanom Greguškom, projektovým manažérom STZ.

 
news img

Pomoc klubom - navýšenie príspevkov o 25 % na rok 2022

Výkonný výbor Slovenského tenisového zväzu svojím hlasovaním per rollam ku dňu 16. 1. 2022 rozhodol, že vypočítané príspevky tenisovým klubom na rok 2022 budú mimoriadne navýšené o 25 %. Slovenský tenisový zväz tak celkovo poskytne klubom sumu vo výške 1.085.383 €.

 
news img

Usmernenie a vyúčtovanie k zmluvám o finančnom príspevku 2022

S cieľom bližšie vysvetliť niektoré záležitosti, týkajúce sa výpočtu podpory, zriadenia samostatného bankového účtu pre príjem verejných prostriedkov a obsahu a formy vyúčtovaní prinášame usmernenia k  Zmluvám o poskytnutí finančného príspevku pre kluby a pre jednotlivcov na rok 2022 + formulár a vzory vyúčtovania.

 
news img

Podpora JEDNOTLIVCOV na rok 2022- konečné rozdelenie

Zverejňujeme konečné rozdelenie finančných príspevkov pre talentovaných športovcov na rok 2022: podpora jednotlivcov 2022