• PEUGOT
  • NADACIA SPP
  • TIPOS
  • AXA
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA

Podpora klubov a hráčov v roku 2017

Navigácia » Hlavná stránka » Podpora hráčov a klubov » Podpora klubov a hráčov v roku 2017

 

VV STZ sa na svojom zasadnutí dňa 17. 6. 2016 zaoberal reformou financovania a podpory talentovanej mládeže. Schválil nasledovné kritériá, smernice a zásady financovania:

Zásady financovania a výpočtu finančného príspevku tenisovým klubom a hráčom STZ od tenisovej sezóny 2017

Reprezentácia a vrcholový tenis - kritériá na rok 2017:

Kritériá na zaradenie hráčov do systémov vrcholového tenisu a talentovanej mládeže od tenisovej sezóny 2017

Kritériá na zaradenie hráčov do Národného tenisového centra od tenisovej sezóny 2017

- Smernicu STZ o spôsobe posudzovania zdravotnej spôsobilosti vrcholového a talentovaného športovca, ktorá stanovuje spôsob vykonania lekárskych prehliadok a podmienky, za ktorých STZ preplatí klubu alebo hráčovi náklady za takúto lekársku prehliadku.  
............. Prvé lekárske prehliadky sú hráči povinní absolvovať ešte v priebehu roku 2016
............. Formulár na preplatenie nákladov  

 

Vložené: 22. 09. 2016       Kategória: Podpora hráčov a klubov
 
news img

Podpora hráčov zo strany STZ

Podpora juniorských reprezentantov a hráčov NTC tímu:    za rok 2018   

- za obdobie rokov 2000 - 2018   

 
news img

Podpora tenisových klubov zo strany STZ

Podpora tenisových klubov v rámci TSM a SVT:   za rok 2018 

- za obdobie rokov 2004 - 2018

 
news img

Usmernenie a vyúčtovanie k zmluvám o finančnom príspevku

S cieľom bližšie vysvetliť niektoré záležitosti, týkajúce sa výpočtu podpory, zriadenia osobitného bankového účtu pre príjem verejných prostriedkov a obsahu a formy vyúčtovaní prinášame prehľad najčastejších otázok a odpovedí, týkajúcich sa Zmlúv o poskytnutí finančného príspevku pre kluby a pre jednotlivcov.
 

 
news img

Podpora TK - KONEČNÉ rozdelenie finančných príspevkov 2019

Zverejňujeme konečný Výpočet príspevku tenisovým klubom na sezónu 2019, spracovaný po zverejnení predbežného výpočtu na rok 2019 a na základe zverejnenej výšky Príspevku uznanému športu pre STZ na rok 2019.
Ide o pokračovanie reformy podpory klubov už v treťom roku s cieľom motivovať kluby pre prácu s mládežou, v zmysle predpisu Zásady financovania a výpočtu finančného príspevku tenisovým klubom STZ od tenisovej sezóny 2019, ktorý schválil VV STZ dňa 21.9.2018.

 
news img

Podpora JEDNOTLIVCOV – predbežné rozd. fin. príspevkov 2019

Kritériá, systém podpory a výška finančných prostriedkov na podporu jednotlivcov v tenisovej sezóne 2019 zostávajú rovnaké, ako boli v predchádzajúcich sezónach 2017 a 2018. Kritériá sú uvedené v tomto predpise : 

 
news img

Podpora TK - PREDBEŽNÉ rozdelenie finančných príspevkov 2019

Prinášame Vám predbežný Výpočet príspevku na sezónu 2019, spracovaný na základe schváleného predpisu Zásady financovania a výpočtu finančného príspevku tenisovým klubom STZ od tenisovej sezóny 2019. Ide o pokračovanie reformy podpory klubov s cieľom motivovať kluby pre prácu s mládežou, bez zmien oproti sezóne 2018.