• PEUGEOT
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA
  • ADIFEX

Usmernenie a vyúčtovanie k zmluvám o finančnom príspevku 2024

Navigácia » Hlavná stránka » Podpora hráčov a klubov » Usmernenie a vyúčtovanie k zmluvám o finančnom príspevku 2024

 

S cieľom bližšie vysvetliť niektoré záležitosti, týkajúce sa úhrady príspevkov, zriadenia samostatného bankového účtu pre príjem verejných prostriedkov, oprávnených a neoprávnených výdavkov a obsahu a formy vyúčtovaní prinášame usmernenia k  Zmluvám o poskytnutí finančného príspevku pre kluby a pre jednotlivcov na rok 2024 + formulár a vzory vyúčtovania.

1) Usmernenie k použitiu a vyúčtovaniu finančného príspevku (2024) pre talentovaných športovcov (aktualizácia 11.1.2024)

2) Usmernenie k použitiu a vyúčtovaniu finančného príspevku (2024) pre tenisové kluby (aktualizácia 11.1.2024)

3) Formulár vyúčtovania pre rok 2024 - NOVÝ (aktualizácia 15.1.2024)

Na rok 2024 použite novú verziu formulára, vyúčtovanie v staršej verzii formulára nebude akceptované!  

Formulár vyúčtovania si stiahnite a uložte na disk počítača, nevypĺňajte ho priamo na webe.

4) Vzory vyplnených formulárov (nedajú sa použiť na vypĺňanie pre rok 2024)

5) Mesačný výkaz trénera - vzor

Upozornenie : vo vyúčtovaní finančného príspevku tenisovým klubom a športovcom je ako doklad potvrdzujúci úhradu faktúry možné uviesť výlučne bankový výpis, resp. jeho časť (príslušná celá jedna strana bank.výpisu, na ktorej je uvedená konkrétna platba). Zvyšné pohyby, uvedené na bankovom výpise z účtu, je možné začierniť. Doteraz používané Potvrdenie o vykonaní platby s jednou konkrétnou položkou už nie je možné akceptovať. K uvedenej zmene došlo už od roku 2023 na základe podnetu z vykonanej kontroly použitia verejných prostriedkov zo strany štátnych orgánov, ktorá skonštatovala, že preukazovanie úhrady Potvrdením o zrealizovanej platbe, resp. Detailom pohybu na účte, stiahnutým z internetbankingu, nie je možné akceptovať vo vyúčtovaní pre potreby dokladovania úhrady výdavkov.

 

Vložené: 12. 01. 2024       Kategória: Podpora hráčov a klubov
 
news img

Podpora hráčov zo strany STZ

Podpora juniorských reprezentantov a hráčov NTC tímu: za rok 2023     

- za obdobie rokov 2000 - 2022  

 
news img

Podpora KLUBOV na rok 2024 - konečné rozdelenie

Zverejňujeme konečný výpočet výšky príspevkov pre kluby na sezónu 2024. 
V porovnaní s predchádzajúcim predbežným výpočtom došlo po navýšení k prepočtu sumy príspevku za kvantitu vo výške 230,23€ na 1 aktívneho športovca.

 
news img

Podpora KLUBOM na rok 2024 - predbežné rozdelenie

Predbežný Výpočet príspevku na sezónu 2024 bol spracovaný na základe schváleného predpisu Zásady financovania a výpočtu finančného príspevku tenisovým klubom STZ od tenisovej sezóny 2024. Ide o pokračovanie podpory klubov s cieľom motivovať kluby pre prácu s mládežou, bez zásadných zmien v porovnaní so sezónami 2018 až 2023.

 
news img

Podpora JEDNOTLIVCOM na rok 2024 - konečné rozdelenie

Zverejňujeme konečné rozdelenie finančných príspevkov pre talentovaných športovcov na rok 2024: prehľad hráčov 2024.

Predbežné rozdelenie finančných príspevkov bolo dňa 19.10.2023 zverejnené tu : prehľad hráčov 2024.

 
news img

Zoznam AKTÍVNYCH ŠPORTOVCOV za rok 2023 na pripomienkovanie

Zverejňujeme predbežný zoznam aktívnych športovcov a ich počtu, evidovaných v tenisových kluboch k 30.9.2023, ktorý bude slúžiť na výpočet príspevku tenisovým klubom za kvantitu v roku 2024.

 
news img

Špecifikácia dokladov pri vyúčtovaní finančného príspevku klubom

Na základe vykonanej kontroly použitia verejných financií za rok 2021, ktorá skonštatovala, že predložené doklady vo vyúčtovaniach klubov v niektorých prípadoch nemali dostatočnú vypovedaciu schopnosť a nedostatočne preukazovali účel použitia príspevku na šport mládeže do 23 rokov, sme aktualizovali platné Usmernenie na obdobie 11/2022 až 10/2023.