• PEUGEOT
  • COOP JEDNOTA
  • J&T BANKA
  • JANDL

Individuálna zväzová podpora vybraných hráčov v r. 2022

Navigácia » Hlavná stránka » STZ » Reprezentácia a vrcholový tenis » Individuálna zväzová podpora vybraných hráčov v r. 2022

 

Výkonný výbor STZ dňa 19.11. 2021 na základe návrhu Trénerskej rady STZ schválil nad rámec finančnej podpory jednotlivcov na sezónu 2021 / 2022 individuálnu zväzovú podporu vybraných hráčov v celkovom objeme 239.000 EUR.

Jednotliví hráči budú podporení v nasledovnej výške:

1. Katarína Kužmová (2001) .............................. 25.000 EUR
2. Viktória Morvayová (2001) ............................. 25.000 EUR
3. Miloš Karol (2002) .......................................... 25.000 EUR
4. Peter Benjamín Privara (2004) ...................... 25.000 EUR
5. Irina Balus (2005) ........................................... 24.000 EUR
6. Michal Krajčí (2005) ...................................... .14.000 EUR
7. David Schwarc (2005) ................................... .14.000 EUR
8. Marek Naňo (2006) ......................................... 13.000 EUR
9. Leon Sloboda (2009) ....................................... 12.000 EUR
10. Karolína Krajmer (2006) ................................ 13.000 EUR
11. Lucia Hradecká (2007) ...................................13.000 EUR
12. Kiara Žabková (2008) .....................................12.000 EUR
13. Soňa Depešová (2008) ...................................12.000 EUR
14. Natália Kročková (2008) ................................. 12.000 EUR


Individuálna zväzová podpora v sezóne 2020 / 2021 

 

Vložené: 07. 01. 2021       Kategória: Reprezentácia a vrcholový tenis
 
news img

Štatúty tréningových centier a reprezentantov STZ

Predkladáme súbor aktuálnych štatútov týkajúcich sa reprezentantov a tréningových centier

 
news img

Zloženie mládežníckej reprezentácie, vrcholových a talent. športovcov na rok 2022

Mládežnícka reprezentácia na rok 2022 (príloha)
Zoznam vrcholových športovcov na rok 2022 (príloha)
Zoznam talentovaných športovcov na rok 2022 (príloha)

 
news img

Doplnenie k pravidlám Tennis Europe do 14 a 16 rokov k 31.8. 2020

Pre hráčov do 14 a 16 rokov, ktorí sa zúčastňujú turnajov Tennis Europe dávame do pozornosti doplnok k pravidlám tenisu Tennis Europe, ktorý sa týka zmien pri štarte na turnajoch od 31.augusta 2020 v súvislosti s pandémiou COVID - 19 (príloha).

 
news img

Zdravotné prehliadky športovcov

V zmysle ustanovení §15, ods. 3 Zákona o športe č. 440/2015 Z.z. sú športové kluby povinné zabezpečiť, aby sa vrcholoví a talentovaní športovci s jeho príslušnosťou jedenkrát ročne podrobili lekárskej prehliadke za účelom posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie športu.

 
news img

Testovanie pohybových schopností v tenise

Pre posúdenie úrovne pohybových schopností v tenise vypracovala trénersko-metodická komisia batériu testov, na základe ktorých STZ pravidelne organizuje testovanie kondičnej pripravenosti talentovanej mládeže: