• PEUGEOT
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA
  • ADIFEX

Štvrtá výzva na športovú infraštruktúru z FnPŠ

Navigácia » Hlavná stránka » Zákon o športe » Štvrtá výzva na športovú infraštruktúru z FnPŠ

 
news img

Správna rada Fondu na podporu športu schválila v poradí už štvrtú všeobecnú výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku určeného na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry v celkovej výške 17 miliónov eur, ktorá bola zverejnená dňa 15.11.2023.

Žiadosti je možné podávať v termíne od 1.2. 2024 do 29.2.2024 prostredníctvom webu fnps.egrant.sk.

50% z celkovej alokovanej sumy bude rozdelených na projekty žiadateľov do každého z 8 VÚC. Zvyšných 50% vyčlenených finančných prostriedkov vo výzve bude pridelených projektom športovej infraštruktúry bez územného obmedzenia v rámci celej Slovenskej republiky. Kritériá hodnotenia žiadostí sú tiež zverejnené  na web stránke FnPŠ.

Minimálna hodnota projektu je 100.000 eur, minimálne spolufinancovanie zo strany žiadateľa je 30% z oprávnených výdavkov, ale projekty s vyšším spolufinancovaním získavajú pri hodnotení viac bodov. Maximálna výška príspevku pre jedného žiadateľa je 1.100.000 eur.

Bližšie podmienky a podrobnosti (účel podpory, negatívne vymedzenia, oprávnení žiadatelia, spolufinancovanie, podmienky poskytnutia príspevku, oprávnené a neoprávnené výdavky, prílohy žiadosti, výška poplatku, posudzovanie žiadostí a pod.) sú uvedené vo Výzve. U projektov, ktoré vyžadujú stavebné povolenie, preukáže žiadateľ právoplatné stavebné povolenie najneskôr ku termínu podania žiadosti.

Konzultácie ku výzve môžete adresovať na FnPŠ emailom od 8. januára 2024 na adresu ziadosti.infrastruktura@fnps.sk  alebo na STZ emailom priebežne na adresu ivan.greguska@stz.sk .

Viac informácií : https://www.fnps.sk/moznosti-podpory/sportova-infrastruktura?tab=aktualne-vyzvy

Prezentácia k Výzve.

 

Vložené: 15. 11. 2023       Kategória: Zákon o športe
 
news img

Zmena zdaňovania príjmu šport.odborníkov z podnikania od r. 2024

Športoví odborníci (ŠO), ktorí vykonávajú svoju činnosť ako podnikanie (SZČO), majú od 1. 1. 2024 dve možnosti zdaňovania svojich príjmov za rok 2024 – v daňovom priznaní k DPFO alebo zrážkovou daňou. Ak nechcú uplatňovať zrážkovú daň 19%, musia uzavrieť osobitnú dohodu.

 
news img

Pozvánka SOŠV - info session pre športové kluby na Slovensku

Slovenský olympijský a športový výbor, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR organizujú informatívne stretnutie o možnostiach na získanie grantov z Vyšehradského fondu.

 
news img

Stanovy STZ v súlade so Zákonom o športe

Hlavná kontrolórka športu vykonala v dňoch 3. 5. - 16. 5. 2023 v zmysle § 61 ods. 2 písm. b) zákona č. 440/2015 Z.z. o športe kontrolu posudzovania súladu Stanov Slovenského tenisového zväzu (STZ) s ustanoveniami § 19 až 23 na základe oznámenia STZ o zmene stanov, ktoré schválila Rada STZ dňa 22. 4. 2023. Hlavná kontrolórka športu vyhodnotila, že spĺňajú zákonnú podmienku podľa § 66 ods. 3 písm. a) zákona a stanovy STZ sú v súlade s § 19 až 23 Zákona o športe.

 
news img

Tretia výzva na športovú infraštruktúru z Fondu na podporu športu

Správna rada FnPŠ schválila v poradí už tretiu všeobecnú výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku určeného na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry v celkovej výške 17,6 miliónov eur. Žiadosti je možné podávať v termíne od 17. 3. 2023 do 17. 4. 2023.

 
news img

Vyhodnotenie Výzvy FnPŠ na športovú infraštruktúru.

Správna rada FnPŠ na svojom zasadnutí dňa 13.5.2022 rozhodla o vyhodnotení Výzvy na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry. Z celkovo 179 podaných žiadostí bolo po administratívnej kontrole splnenia podmienok účasti a po hodnotení projektov komisiou pre infraštruktúru na základe vopred stanovených kritérií podporených 90 projektov, ktoré dosiahli najvyššie bodové hodnotenie, v úhrnnej výške 30,9 mil.€.

 
news img

Zmena Výzvy pre prevádzkovateľov športovej infraštruktúry

Správna Rada Fondu na podporu športu schválila dňa 13.5.2022 aktualizáciu Výzvy 2022/001 pre prevádzkovateľov športovej infraštruktúry (len pre zimné štadióny, športové haly, nafukovacie haly a fitnescentrá) na zmiernenie následkov obmedzení pre ochorenie COVID-19.