• PEUGEOT
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA
  • ADIFEX

Prihlasovanie na turnaje ITF do 18 rokov

Navigácia » Hlavná stránka » Súťaže » Medzinárodné súťaže » Prihlasovanie na turnaje ITF do 18 rokov

 
news img

S účinnosťou od prvého turnaja v r. 2010 sú všetci hráči povinní prihlasovať sa na turnaje ITF do 18 r. sami cez on-line systém ITF (IPIN on-line servis). Prihláška emailom sa neakceptuje!

Ako získať IPIN:
http://www.itftennis.com/IPIN/

Postup pri prihlasovaní a odhlasovaní na turnaje cez IPIN

Všetci hráči musia mať platný IPIN (medzinárodné identifikačné číslo hráča), cez ktorý sa dostanú na stránku prihlášok a odhlášok. Hráči tu nájdu zoznam všetkých turnajov a môžu sa prihlásiť na maximálne 3 turnaje v rovnakom týždni. Hráč zároveň musí zvoliť prioritu každého turnaja (napr. 1,2,3), pokiaľ sa prihlási na viac ako 1 turnaj v danom týždni.

Prihlasovanie

Prihlasovanie na turnaj a odhlasovanie z turnaja je povinnosťou každého hráča osobne! STZ už nebude ďalej nikoho na turnaje prihlasovať. Taktiež nie je potrebné potvrdzovať prihlášky zo strany STZ, každý hráč však musí mať platnú registráciu STZ. Ak STZ zistí, že na akceptácii turnaja je hráč bez platnej registrácie, nebudú mu získané body započítané do slovenského rebríčka, taktiež mu STZ môže zablokovať prihlášku na ďalší medzinárodný turnaj kým si neobnoví registráciu.
Posledný termín na prihlásenie (entry deadline) na turnaje kategórie 1-5 bude vždy do 14:00 GMT (greenwichského času) 27 dní pred pondelkom turnajového týždňa. Turnaje kategórie A budú mať posledný termín na prihlásenie vždy do 14:00 GMT ( greenwichského času) 34 alebo 41 dní pred pondelkom turnajového týždňa.

Odhlasovanie

Posledný termín na odhlásenie (withdrawal deadline) je pre všetky turnaje vždy do 14:00 GMT 13 dní pred pondelkom turnajového týždňa (bez udelenia penalizácie).

ITF zavádza nový pojem "Freeze deadline", ktorý bude vždy v stredu pred začiatkom turnaja (pondelok) do 14:00 GMT. Po tomto termíne už nebude dochádzať k žiadnym posunom hráčov z kvalifikácie do hlavnej súťaže ako aj náhradníkov do kvalifikácie. Po tomto termíne prípadné voľné miesta v hlavnej súťaži budú vyplnené "lucky-loosers" (hráči z posledného kola kvalifikácie) a prípadné voľné miesta v kvalifikácii budú vyplnené hráčmi prezentovanými osobne počas prezentácie.
Hráči budú môcť cez IPIN on-line servis vidieť zoznamy hráčov prihlásených na každý turnaj ako i zoznamy akceptovaných hráčov.

Akceptácia do turnaja

Ak je hráč akceptovaný do hlavnej súťaže alebo kvalifikácie na viac ako 1 turnaji v rovnakom týždni, zostane iba na akceptácii jedného turnaja a z ostatných (jedného alebo dvoch) bude okamžite odhlásený systémom pri dodržaní nasledovných kritérií:
1. hlavná súťaž má prednosť pred kvalifikáciou
2. ak hráč pri prihlasovaní neuvedie priority turnajov, budú sa pri jeho automatickom odhlásení systémom brať do úvahy tieto kritériá:
3. turnaj vyššej triedy má prednosť - pokiaľ sú kategórie rovnaké tak:
4. turnaj, na ktorom je hráč akceptovaný na vyššom mieste má prednosť - pokiaľ je akceptovaný na rovnakej pozícii na viacerých turnajoch, tak:
5. turnaj, ktorý je z geografického hľadiska bližšie k Slovensku dostáva prednosť.

Pokiaľ sa hráč nedostane do akceptácie žiadneho turnaja v rovnakom týždni, môže figurovať na viacerých akceptáciách, avšak akonáhle sa posunie na miesto kvalifikácie niektorého z nich, bude okamžite systémom odhlásený zo zvyšných turnajov.

Porušenie kódexu (Code of Conduct)

Hráč nebude penalizovaný za prvé 2 neskoré odhlásenia z turnaja (musia byť doručené na ITF; v prípade odhlásenia až po "freeze deadline" aj organizátorovi).
Už nebude potrebné poskytnúť lekárske potvrdenie v prípade neskorého odhlásenia.
V prípade ďalších neskorých odhlášok budú hráči potrestaní podľa platných juniorských pravidiel ITF.

IPIN on-line servis bude spustený už koncom októbra 2009 na oboznámenie sa hráčov s programom. Kalendár turnajov na rok 2010 bude zverejnený koncom tohto roka.

English version
Dôležité zmeny pravidiel ITF do 18 r. od r. 2010 (týkajúce sa online prihlasovania a odhlasovania)

 

Vložené: 04. 11. 2017       Kategória: Medzinárodné súťaže
 
news img

Priority a stupeň podpory medzinárodných turnajov na Slovensku

Slovenský tenisový zväz na základe schválených kritérií každoročne organizuje a podporuje medzinárodné turnaje na Slovensku. Viac o podpore a kritériách medzinárodných turnajov: 

 
news img

International tournaments in Slovakia 2024

V tomto článku budeme postupne zverejňovať aktuálne informácie o medzinárodných turnajoch organizovaných Slovenským tenisovým zväzom na území Slovenska. 

TL medzinárodných turnajov v SR 2024

 
news img

Prihlasovanie na turnaje EJT do 12, 14 a 16 rokov

S účinnosťou od prvého turnaja v r. 2010 sú všetci hráči povinní prihlasovať sa na turnaje TE do 12, 14 a 16 r. sami cez on-line systém (IPIN on-line servis) alebo faxom na TE (+41613317253). Prihláška emailom sa neakceptuje!

 
news img

IPIN pre seniorov po novom

Upozorňujeme všetkých seniorov, že na základe rozhodnutia ITF (International Tennis Federation), počnúc sezónou 2020 sa zjednodušuje systém poplatkov za IPIN pre hráčov štartujúcich na medzinárodných turnajoch. Hráči už viac nebudú platiť ročný poplatok, namiesto toho budú platiť poplatok vo výške 5 EUR na každom turnaji (viac informácií).

 
news img

Archív 2022

Medzinárodné turnaje organizované Slovenským tenisový zväzom na území Slovenska v roku 2022:

 
news img

Archív 2020

V tomto článku budeme postupne zverejňovať aktuálne informácie o medzinárodných turnajoch organizovaných Slovenským tenisovým zväzom na území Slovenska. 

TL medzinárodných turnajov v SR 2020 - prehľad turnajov v tlačovom formáte