• PEUGOT
  • NADACIA SPP
  • AXA
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA

Podpora JEDNOTLIVCOV na rok 2020- konečné rozdelenie

Navigácia » Hlavná stránka » Podpora hráčov a klubov » Podpora JEDNOTLIVCOV na rok 2020- konečné rozdelenie

 

Konečný prehľad hráčov zaradených do systému podpory talentovanej mládeže na sezónu 2020 s nárokom na finančný príspevok : prehľad hráčov 2020

Predbežné rozdelenie finančných príspevkov pre talentovaných športovcov na rok 2020 bolo možné pripomienkovať do 18.11.2019.

Kritériá, systém podpory a výška finančných prostriedkov na podporu jednotlivcov v tenisovej sezóne 2020 zostávajú rovnaké, ako boli v predchádzajúcich sezónach 2017 - 2019. Kritériá sú uvedené v tomto predpise, ktorý schválil VV STZ dňa 25.10.2019 : 

Kritériá na zaradenie športovcov do juniorskej a žiackej reprezentácie a talentovanej mládeže
od tenisovej sezóny 2020.

Ročný finančný príspevok vo výške 2 až 5 tis. € bude vyplatený pre najlepších hráčov v jednotlivých ročníkoch podľa poradia v celoštátnom rebríčku za rok 2019. Maximálne počty podporovaných hráčov a ročná výška podpory sú nasledovné:

12 roční a mladší            10 chlapcov       a             10 dievčat           á            2.000 €
13 roční a mladší            10 chlapcov       a             10 dievčat           á            2.000 €
14 roční a mladší            10 chlapcov       a             10 dievčat           á            2.000 €
15 roční a mladší           10 chlapcov       a             10 dievčat           á            3.000 €
16 roční a mladší              8 chlapcov       a               8 dievčat           á            3.000 €
17 roční a mladší              8 chlapcov       a               8 dievčat           á            4.000 €
18 roční a mladší              8 chlapcov       a               8 dievčat           á            4.000 €
19 roční a mladší              5 chlapcov       a               5 dievčat           á            5.000 €
20 roční a mladší              5 chlapcov       a               5 dievčat           á            5.000 €
 

Maximálny možný počet podporených hráčov je 148 a maximálna teoretická celková výška príspevku je 456.000 €.  Veľa hráčov sa nachádza vo viac ako jednom ročníkovom rebríčku. V tomto prípade sa u hráča berie najlepšie umiestnenie v kategórii, za ktorú má nárok na najvyšší finančný príspevok.  Poradie a počet ocenených hráčov sa už potom neposúva na hráčov, umiestnených na nižších priečkach v ročníkovom rebríčku. Pri takto redukovanom počte hráčov bude mať na obdobie od 1.11.2019 do 31.10.2020 nárok na podporu 106 hráčov v celkovom objeme finančných príspevkov 311.000 € ročne. Podporení hráči budú zaradení do zoznamu talentovaných športovcov na sezónu 2020.

- Predbežný prehľad hráčov spĺňajúcich kritéria na finančný príspevok v tenisovom roku 2020.

 

V prípade, že máte pripomienky k zverejnenému výpočtu, zašlite nám ich prosím najneskôr do 18.11.2019 emailom na adresu : ivan.greguska@stz.sk. STZ následne zverejní záväzný zoznam na sezónu 2020.

Zmluvy o finančnom príspevku budú zasielané športovcom až v mesiaci január 2020 a to emailom na adresu športovca uvedenú v systéme etenis.sk. Prvú časť finančného príspevku na obdobie 11/2019 – 01/2020  vo výške ¼ ročnej sumy zašle STZ športovcovi do 14 dní po predložení vyúčtovania za príslušné obdobie (až po 31.1.2019). Za obdobie 11/2019-01/2020 môžu byť vo vyúčtovaní len doklady, fyzicky uhradené po 1.1.2020. Vzor vyúčtovania bude tvoriť prílohu Zmluvy. Termíny poskytnutia a vyúčtovania príspevkov na nasledujúce obdobia a ďalšie práva a povinnosti oboch strán sú uvedené v Zmluve. Ďalšie informácie k vyúčtovaniu a použitiu finančných prostriedkov, oprávneným a neoprávneným výdavkom sú uvedené v Usmernení, ktoré bude tvoriť prílohu Zmluvy. Skupina 19 ročných (r.2000) a 20 ročných (r.1999) športovcov použije a vyúčtuje finančný príspevok výhradne na náklady spojené s priamou účasťou na medzinárodných tenisových turnajoch, na ktorých štartovali.

V kritériách na zaradenie športovcov do systému talentovanej mládeže na rok 2021 nastane jedna zmena: pre poradie športovcov v ročníkovom rebríčku 19 ročných a 20 ročných sa od sezóny  2020 (pre finančný príspevok na rok 2021) najprv použije aktuálny rebríček ATP/WTA dvojhry k 30.9.2020 a až následne (v prípade že športovci takýto rebríček nemajú) sa použije postavenie v ročníkovom rebríčku SR podľa etenis.sk.

Aktualizácia : Zmluvy o finančnom príspevku boli zaslané emailom dňa 21.1.2020. V prípade, že Vám zmluva doručená nebola, kontaktujte nás emailom.

 

Kontakt : Ing. Ivan Greguška, projektový manažér STZ, ivan.greguska@stz.sk, 0903/714918.

 

Vložené: 31. 10. 2019       Kategória: Podpora hráčov a klubov
 
news img

Podpora hráčov zo strany STZ

Podpora juniorských reprezentantov a hráčov NTC tímu:    za rok 2019  

- za obdobie rokov 2000 - 2019  

 
news img

Úhrada príspevku tenisovým klubom na základe zmlúv na rok 2020

Oznamujeme klubom, že v prípade, ak nedôjde ku kráteniu výšky príspevku uznanému športu pre STZ na rok 2020 zo strany MŠVVaŠ, STZ dodrží všetky svoje finančné záväzky voči klubom na rok 2020 zo Zmlúv o finančnom príspevku na šport mládeže.

 
news img

Usmernenie a vyúčtovanie k zmluvám o finančnom príspevku 2020

S cieľom bližšie vysvetliť niektoré záležitosti, týkajúce sa výpočtu podpory, zriadenia samostatného bankového účtu pre príjem verejných prostriedkov a obsahu a formy vyúčtovaní prinášame prehľad najčastejších otázok a odpovedí, týkajúcich sa Zmlúv o poskytnutí finančného príspevku pre kluby a pre jednotlivcov na rok 2020.

 
news img

Podpora TK- konečné rozdelenie príspevkov klubom na rok 2020

Zverejňujeme konečný Výpočet príspevku tenisovým klubom na sezónu 2020, spracovaný po zverejnení predbežného výpočtu na rok 2020 a na základe zverejnenej výšky Príspevku uznanému športu pre STZ zo strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) na rok 2020.

 
news img

Vyhodnotenie systému podpory klubov a hráčov od roku 2017

Prinášame prezentáciu k Vyhodnoteniu systému podpory klubov a hráčov od r.2017, predstavenú na Konferencii tenisových klubov dňa 13.11.2019 v Bratislave.