• PEUGOT
  • NADACIA SPP
  • AXA
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA

Podpora JEDNOTLIVCOV na rok 2020- predbežné rozdelenie

Navigácia » Hlavná stránka » Podpora hráčov a klubov » Podpora JEDNOTLIVCOV na rok 2020- predbežné rozdelenie

 

Predbežné rozdelenie finančných príspevkov pre talentovaných športovcov na rok 2020 je možné pripomienkovať do 18.11.2019.

Kritériá, systém podpory a výška finančných prostriedkov na podporu jednotlivcov v tenisovej sezóne 2020 zostávajú rovnaké, ako boli v predchádzajúcich sezónach 2017 - 2019. Kritériá sú uvedené v tomto predpise, ktorý schválil VV STZ dňa 25.10.2019 : 

Kritériá na zaradenie športovcov do juniorskej a žiackej reprezentácie a talentovanej mládeže
od tenisovej sezóny 2020.

Ročný finančný príspevok vo výške 2 až 5 tis. € bude vyplatený pre najlepších hráčov v jednotlivých ročníkoch podľa poradia v celoštátnom rebríčku za rok 2019. Maximálne počty podporovaných hráčov a ročná výška podpory sú nasledovné:

12 roční a mladší            10 chlapcov       a             10 dievčat           á            2.000 €
13 roční a mladší            10 chlapcov       a             10 dievčat           á            2.000 €
14 roční a mladší            10 chlapcov       a             10 dievčat           á            2.000 €
15 roční a mladší           10 chlapcov       a             10 dievčat           á            3.000 €
16 roční a mladší              8 chlapcov       a               8 dievčat           á            3.000 €
17 roční a mladší              8 chlapcov       a               8 dievčat           á            4.000 €
18 roční a mladší              8 chlapcov       a               8 dievčat           á            4.000 €
19 roční a mladší              5 chlapcov       a               5 dievčat           á            5.000 €
20 roční a mladší              5 chlapcov       a               5 dievčat           á            5.000 €
 

Maximálny možný počet podporených hráčov je 148 a maximálna teoretická celková výška príspevku je 456.000 €.  Veľa hráčov sa nachádza vo viac ako jednom ročníkovom rebríčku. V tomto prípade sa u hráča berie najlepšie umiestnenie v kategórii, za ktorú má nárok na najvyšší finančný príspevok.  Poradie a počet ocenených hráčov sa už potom neposúva na hráčov, umiestnených na nižších priečkach v ročníkovom rebríčku. Pri takto redukovanom počte hráčov bude mať na obdobie od 1.11.2019 do 31.10.2020 nárok na podporu 106 hráčov v celkovom objeme finančných príspevkov 311.000 € ročne. Podporení hráči budú zaradení do zoznamu talentovaných športovcov na sezónu 2020.

- Prehľad hráčov spĺňajúcich kritéria na finančný príspevok v tenisovom roku 2020.

 

V prípade, že máte pripomienky k zverejnenému výpočtu, zašlite nám ich prosím najneskôr do 18.11.2019 emailom na adresu : ivan.greguska@stz.sk. STZ následne zverejní záväzný zoznam na sezónu 2020.

Zmluvy o finančnom príspevku budú zasielané športovcom až v mesiaci január 2020 a to emailom na adresu športovca uvedenú v systéme etenis.sk. Prvú časť finančného príspevku na obdobie 11/2019 – 01/2020  vo výške ¼ ročnej sumy zašle STZ športovcovi do 14 dní po predložení vyúčtovania za príslušné obdobie (až po 31.1.2019). Za obdobie 11/2019-01/2020 môžu byť vo vyúčtovaní len doklady, fyzicky uhradené po 1.1.2020. Vzor vyúčtovania bude tvoriť prílohu Zmluvy. Termíny poskytnutia a vyúčtovania príspevkov na nasledujúce obdobia a ďalšie práva a povinnosti oboch strán sú uvedené v Zmluve. Ďalšie informácie k vyúčtovaniu a použitiu finančných prostriedkov, oprávneným a neoprávneným výdavkom sú uvedené v Usmernení, ktoré bude tvoriť prílohu Zmluvy. Skupina 19 ročných (r.2000) a 20 ročných (r.1999) športovcov použije a vyúčtuje finančný príspevok výhradne na náklady spojené s priamou účasťou na medzinárodných tenisových turnajoch, na ktorých štartovali.

V kritériách na zaradenie športovcov do systému talentovanej mládeže na rok 2021 nastane jedna zmena: pre poradie športovcov v ročníkovom rebríčku 19 ročných a 20 ročných sa od sezóny  2020 (pre finančný príspevok na rok 2021) najprv použije aktuálny rebríček ATP/WTA dvojhry k 30.9.2020 a až následne (v prípade že športovci takýto rebríček nemajú) sa použije postavenie v ročníkovom rebríčku SR podľa etenis.sk.

 

Kontakt : Ing. Ivan Greguška, projektový manažér STZ, ivan.greguska@stz.sk, 0903/714918.

 

Vložené: 31. 10. 2019       Kategória: Podpora hráčov a klubov
 
news img

Podpora KLUBOV na rok 2020 - predbežné rozdelenie

Za účelom kontroly zo strany klubov je možné údaje o príspevkoch za kvalitu pripomienkovať písomne v termíne do 18.11.2019.

 
news img

Predbežný zoznam aktívnych športovcov na pripomienkovanie

Z dôvodu kontroly údajov zverejňujeme predbežný zoznam aktívnych športovcov a ich počtu, evidovaných v tenisových kluboch k 30.9.2019. Zoznam je možné pripomienkovať do 18.10.2019.

 
news img

Navýšenie financovania tenisových klubov na sezónu 2019

Na základe navýšenia finančných príspevkov pre STZ od MŠVVaŠ na rok 2019 pristúpil aj Slovenský tenisový zväz k navýšeniu finančných príspevkov za kvantitu pre tenisové kluby na rok 2019. Posledý termín na zaslanie vyúčtovania najneskôr do 20. 11. 2019.

 
news img

Podpora hráčov zo strany STZ

Podpora juniorských reprezentantov a hráčov NTC tímu:    za rok 2018   

- za obdobie rokov 2000 - 2018   

 
news img

Podpora tenisových klubov zo strany STZ

Podpora tenisových klubov v rámci TSM a SVT:   za rok 2018 

- za obdobie rokov 2004 - 2018

 
news img

Usmernenie a vyúčtovanie k zmluvám o finančnom príspevku

S cieľom bližšie vysvetliť niektoré záležitosti, týkajúce sa výpočtu podpory, zriadenia osobitného bankového účtu pre príjem verejných prostriedkov a obsahu a formy vyúčtovaní prinášame prehľad najčastejších otázok a odpovedí, týkajúcich sa Zmlúv o poskytnutí finančného príspevku pre kluby a pre jednotlivcov.