• PEUGEOT
  • NADACIA SPP
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA

Fond na podporu športu vyhlásil druhú výzvu na športovú infraštruktúru

Navigácia » Hlavná stránka » Zákon o športe » Fond na podporu športu vyhlásil druhú výzvu na športovú infraštruktúru

 
news img

Správna rada FnPŠ schválila druhú výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku určeného na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry v celkovej výške 20 miliónov eur. 

50 % z celkovej alokovanej sumy bude rozdelených na projekty žiadateľov do každého z 8 VÚC. Zvyšných 50 % vyčlenených finančných prostriedkov vo výzve bude pridelených projektom športovej infraštruktúry bez územného obmedzenia v rámci celej Slovenskej republiky podľa vopred stanovených kritérií, ktoré budú zverejnené do 30.11.2021.

Žiadosti je možné podávať v termíne od 15.12.2021 do 31.1.2022. Minimálna hodnota projektu je 100.000 eur, minimálne spolufinancovanie zo strany žiadateľa je 40% z oprávnených výdavkov. Maximálna výška príspevku pre jedného žiadateľa je 1.250.000 eur. Podrobnosti sú uvedené vo Výzve.

Viac informácií : https://www.fondnapodporusportu.sk/aktuality/fond-na-podporu-sportu-vyhlasuje-druhu-vyzvu-na-sportovu-infrastrukturu-vo-vyske-20

 

Vložené: 16. 11. 2021       Kategória: Zákon o športe
 
news img

Podnikanie športových odborníkov

Prinášame Vám prezentáciu zo seminára rozhodcov zo dňa 16.11.2021 s témou podnikanie športových odborníkov.

 
news img

Usmernenie pre kluby k vyúčtovaniu pomoci od FnPŠ

Fond na podporu športu zverejnil Usmernenie pre vyúčtovanie finančného príspevku z už uzatvorenej Osobitnej Výzvy č. 2021/002 (pre amatérske športové kluby a organizácie).

 
news img

Podávanie žiadostí na podporu amatérskeho športu končí 15.4.2021

Žiadosti je možné zaslať elektronicky cez portál fnps.egrant.sk. Bližšie informácie k podmienkam Výzvy sú uvedené v tomto článku

Žiadosti je možné zaslať aj bez Prílohy č.7.