• PEUGEOT
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA
  • ADIFEX

Tretia výzva na športovú infraštruktúru z Fondu na podporu športu

Navigácia » Hlavná stránka » Zákon o športe » Tretia výzva na športovú infraštruktúru z Fondu na podporu športu

 
news img

Správna rada FnPŠ schválila v poradí už tretiu všeobecnú výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku určeného na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry v celkovej výške 17,6 miliónov eur. 

50% z celkovej alokovanej sumy bude rozdelených na projekty žiadateľov do každého z 8 VÚC. Zvyšných 50% vyčlenených finančných prostriedkov vo výzve bude pridelených projektom športovej infraštruktúry bez územného obmedzenia v rámci celej Slovenskej republiky podľa vopred stanovených kritérií, ktoré budú zverejnené začiatkom februára 2023.

Žiadosti je možné podávať v termíne od 17. 3. 2023 do 17. 4. 2023. Minimálna hodnota projektu je 100.000 eur, minimálne spolufinancovanie zo strany žiadateľa je 30% z oprávnených výdavkov. Maximálna výška príspevku pre jedného žiadateľa je 1.100.000 eur. Podrobnosti sú uvedené vo Výzve.

Viac informácií :  https://www.fnps.sk/aktuality/fond-na-podporu-sportu-vyhlasuje-tretiu-vyzvu-na-sportovu-infrastrukturu-vo-vyske-176

 

Vložené: 23. 12. 2022       Kategória: Zákon o športe
 
news img

Vyhodnotenie Výzvy FnPŠ na športovú infraštruktúru.

Správna rada FnPŠ na svojom zasadnutí dňa 13.5.2022 rozhodla o vyhodnotení Výzvy na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry. Z celkovo 179 podaných žiadostí bolo po administratívnej kontrole splnenia podmienok účasti a po hodnotení projektov komisiou pre infraštruktúru na základe vopred stanovených kritérií podporených 90 projektov, ktoré dosiahli najvyššie bodové hodnotenie, v úhrnnej výške 30,9 mil.€.

 
news img

Zmena Výzvy pre prevádzkovateľov športovej infraštruktúry

Správna Rada Fondu na podporu športu schválila dňa 13.5.2022 aktualizáciu Výzvy 2022/001 pre prevádzkovateľov športovej infraštruktúry (len pre zimné štadióny, športové haly, nafukovacie haly a fitnescentrá) na zmiernenie následkov obmedzení pre ochorenie COVID-19.

 
news img

Výzva pre prevádzkovateľov športovej infraštruktúry

Fond na podporu športu zverejnil dňa 29.4.2022 Výzvu 2022/001 pre prevádzkovateľov športovej infraštruktúry (len zimné štadióny, športové haly, nafukovacie haly a fitnescentrá) na zmiernenie následkov obmedzení pre ochorenie COVID-19.

 
news img

Výzva SOŠV - športová infraštruktúra

Slovenský olympijský a športový výbor vyzýva svojich členov a ďalšie subjekty na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na modernizáciu, rekonštrukciu a budovanie športovej infraštruktúry, ktorá bude poskytovať podmienky najmä pre športovanie detí, mládeže, športové talenty, ale aj pre športovú reprezentáciu. 

 
news img

Webinár Grantové príležitosti pre športové organizácie

Slovenský olympijský a športový výbor pozýva na on-line webinár o možnostiach grantových príležitostí pre športové organizácie. Bude  zameraný na dotácie samosprávnych krajov a miest, možnosti grantov z firemných nadácií, predstavenie projektov Nadácie SOŠV a Medzinárodného vyšehradského fondu.

 
news img

Podávanie žiadostí z Výzvy FnPŠ na infraštruktúru je spustené.

Fond na podporu športu spustil od 15.12.2021 možnosť elektronického podávania žiadostí v rámci druhej Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku určeného na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry. O jej schválení sme informovali už 16.11.2021.