• PEUGEOT
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA
  • ADIFEX

Vyhodnotenie Výzvy FnPŠ na športovú infraštruktúru.

Navigácia » Hlavná stránka » Zákon o športe » Vyhodnotenie Výzvy FnPŠ na športovú infraštruktúru.

 
news img

Správna rada FnPŠ na svojom zasadnutí dňa 13.5.2022 rozhodla o vyhodnotení Výzvy na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry. Z celkovo 179 podaných žiadostí bolo po administratívnej kontrole splnenia podmienok účasti a po hodnotení projektov komisiou pre infraštruktúru na základe vopred stanovených kritérií podporených 90 projektov, ktoré dosiahli najvyššie bodové hodnotenie, v úhrnnej výške 30,9 mil.€.

Z oblasti tenisovej infraštruktúry bola schválená podpora nasledovných 10 projektov s príspevkom v celkovej výške 2 083 690€ :

 

Tenisový klub Slávia STU Bratislava        MODERNIZÁCIA TENISOVÝCH NAFUKOVACÍCH HÁL

Tenisový klub Lokomotíva Bratislava        Rekonštrukcia areálu TK Lokomotíva Bratislava

CASSOVIA SPORT s.r.o.                          „Prestrešenie tenisových kurtov“

PROFITENNIS ACADEMY                       Viacúčelový športový areál

Tenisový klub Žilina                                   Výmena povrchu tenisového kurtu

Mesto Nitra                                                Oprava objektu novej haly v tenisovom areáli Nitra - Chrenová

Benet LTC, s.r.o.                                        Viacúčelový športový areál

Mesto Tvrdošín                                          Mestská tenisová hala v Tvrdošíne

Mesto Leopoldov                                       LTC - Leopoldovský tenisový klub

Jednotka - tenisová škola                          Rekonštrukcia a modernizácia tenisového a športového areálu 

 

Najbližšiu všeobecnú Výzvu na športovú infraštruktúru bude FnPŠ vyhlasovať na jeseň 2022 s predkladaním žiadostí začiatkom roku 2023. Podmienky a kritériá budú vychádzať z predchádzajúcej Výzvy č. 2021/004, po schválení správnou radou sa ale môžu v niektorých prípadoch líšiť. V prípade záujmu o finančný príspevok na infraštruktúru od FnPŠ odporúčame klubom pripravovať si projekty vopred. Nevyhnutnou podmienkou FnPŠ bude aj pripravenosť jednotlivých žiadateľov (právoplatné stavebné povolenie, začaté verejné obstarávanie).

 

Spracoval : Ing. Ivan Greguška                    ivan.greguska@stz.sk 

 

Vložené: 17. 05. 2022       Kategória: Zákon o športe
 
news img

Stanovy STZ v súlade so Zákonom o športe

Hlavná kontrolórka športu vykonala v dňoch 3. 5. - 16. 5. 2023 v zmysle § 61 ods. 2 písm. b) zákona č. 440/2015 Z.z. o športe kontrolu posudzovania súladu Stanov Slovenského tenisového zväzu (STZ) s ustanoveniami § 19 až 23 na základe oznámenia STZ o zmene stanov, ktoré schválila Rada STZ dňa 22. 4. 2023. Hlavná kontrolórka športu vyhodnotila, že spĺňajú zákonnú podmienku podľa § 66 ods. 3 písm. a) zákona a stanovy STZ sú v súlade s § 19 až 23 Zákona o športe.

 
news img

Výzva MIRRI – Podpora rozvoja telesnej kultúry, športu a turistiky

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) vyhlásilo novú výzvu vo výške 2,5 milióna eur, ktorá je určená pre mimovládne organizácie pracujúce s deťmi a mládežou. Zameraná je na projekty, ktoré podporia rozvoj detí a mládeže v rôznych oblastiach či podporia amatérsky šport.

 
news img

Tretia výzva na športovú infraštruktúru z Fondu na podporu športu

Správna rada FnPŠ schválila v poradí už tretiu všeobecnú výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku určeného na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry v celkovej výške 17,6 miliónov eur. Žiadosti je možné podávať v termíne od 17. 3. 2023 do 17. 4. 2023.

 
news img

Zmena Výzvy pre prevádzkovateľov športovej infraštruktúry

Správna Rada Fondu na podporu športu schválila dňa 13.5.2022 aktualizáciu Výzvy 2022/001 pre prevádzkovateľov športovej infraštruktúry (len pre zimné štadióny, športové haly, nafukovacie haly a fitnescentrá) na zmiernenie následkov obmedzení pre ochorenie COVID-19.

 
news img

Výzva pre prevádzkovateľov športovej infraštruktúry

Fond na podporu športu zverejnil dňa 29.4.2022 Výzvu 2022/001 pre prevádzkovateľov športovej infraštruktúry (len zimné štadióny, športové haly, nafukovacie haly a fitnescentrá) na zmiernenie následkov obmedzení pre ochorenie COVID-19.

 
news img

Výzva SOŠV - športová infraštruktúra

Slovenský olympijský a športový výbor vyzýva svojich členov a ďalšie subjekty na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na modernizáciu, rekonštrukciu a budovanie športovej infraštruktúry, ktorá bude poskytovať podmienky najmä pre športovanie detí, mládeže, športové talenty, ale aj pre športovú reprezentáciu.