• PEUGEOT
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA
  • ADIFEX

Vyhodnotenie Výzvy FnPŠ na športovú infraštruktúru.

Navigácia » Hlavná stránka » Zákon o športe » Vyhodnotenie Výzvy FnPŠ na športovú infraštruktúru.

 
news img

Správna rada FnPŠ na svojom zasadnutí dňa 13.5.2022 rozhodla o vyhodnotení Výzvy na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry. Z celkovo 179 podaných žiadostí bolo po administratívnej kontrole splnenia podmienok účasti a po hodnotení projektov komisiou pre infraštruktúru na základe vopred stanovených kritérií podporených 90 projektov, ktoré dosiahli najvyššie bodové hodnotenie, v úhrnnej výške 30,9 mil.€.

Z oblasti tenisovej infraštruktúry bola schválená podpora nasledovných 10 projektov s príspevkom v celkovej výške 2 083 690€ :

 

Tenisový klub Slávia STU Bratislava        MODERNIZÁCIA TENISOVÝCH NAFUKOVACÍCH HÁL

Tenisový klub Lokomotíva Bratislava        Rekonštrukcia areálu TK Lokomotíva Bratislava

CASSOVIA SPORT s.r.o.                          „Prestrešenie tenisových kurtov“

PROFITENNIS ACADEMY                       Viacúčelový športový areál

Tenisový klub Žilina                                   Výmena povrchu tenisového kurtu

Mesto Nitra                                                Oprava objektu novej haly v tenisovom areáli Nitra - Chrenová

Benet LTC, s.r.o.                                        Viacúčelový športový areál

Mesto Tvrdošín                                          Mestská tenisová hala v Tvrdošíne

Mesto Leopoldov                                       LTC - Leopoldovský tenisový klub

Jednotka - tenisová škola                          Rekonštrukcia a modernizácia tenisového a športového areálu 

 

Najbližšiu všeobecnú Výzvu na športovú infraštruktúru bude FnPŠ vyhlasovať na jeseň 2022 s predkladaním žiadostí začiatkom roku 2023. Podmienky a kritériá budú vychádzať z predchádzajúcej Výzvy č. 2021/004, po schválení správnou radou sa ale môžu v niektorých prípadoch líšiť. V prípade záujmu o finančný príspevok na infraštruktúru od FnPŠ odporúčame klubom pripravovať si projekty vopred. Nevyhnutnou podmienkou FnPŠ bude aj pripravenosť jednotlivých žiadateľov (právoplatné stavebné povolenie, začaté verejné obstarávanie).

 

Spracoval : Ing. Ivan Greguška                    ivan.greguska@stz.sk 

 

Vložené: 17. 05. 2022       Kategória: Zákon o športe
 
news img

Zmena zdaňovania príjmu šport.odborníkov z podnikania od r. 2024

Športoví odborníci (ŠO), ktorí vykonávajú svoju činnosť ako podnikanie (SZČO), majú od 1. 1. 2024 dve možnosti zdaňovania svojich príjmov za rok 2024 – v daňovom priznaní k DPFO alebo zrážkovou daňou. Ak nechcú uplatňovať zrážkovú daň 19%, musia uzavrieť osobitnú dohodu.

 
news img

Pozvánka SOŠV - info session pre športové kluby na Slovensku

Slovenský olympijský a športový výbor, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR organizujú informatívne stretnutie o možnostiach na získanie grantov z Vyšehradského fondu.

 
news img

Štvrtá výzva na športovú infraštruktúru z FnPŠ

Správna rada Fondu na podporu športu schválila v poradí už štvrtú všeobecnú výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku určeného na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry v celkovej výške 17 miliónov eur, ktorá bola zverejnená dňa 15.11.2023.

 
news img

Stanovy STZ v súlade so Zákonom o športe

Hlavná kontrolórka športu vykonala v dňoch 3. 5. - 16. 5. 2023 v zmysle § 61 ods. 2 písm. b) zákona č. 440/2015 Z.z. o športe kontrolu posudzovania súladu Stanov Slovenského tenisového zväzu (STZ) s ustanoveniami § 19 až 23 na základe oznámenia STZ o zmene stanov, ktoré schválila Rada STZ dňa 22. 4. 2023. Hlavná kontrolórka športu vyhodnotila, že spĺňajú zákonnú podmienku podľa § 66 ods. 3 písm. a) zákona a stanovy STZ sú v súlade s § 19 až 23 Zákona o športe.

 
news img

Tretia výzva na športovú infraštruktúru z Fondu na podporu športu

Správna rada FnPŠ schválila v poradí už tretiu všeobecnú výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku určeného na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry v celkovej výške 17,6 miliónov eur. Žiadosti je možné podávať v termíne od 17. 3. 2023 do 17. 4. 2023.

 
news img

Zmena Výzvy pre prevádzkovateľov športovej infraštruktúry

Správna Rada Fondu na podporu športu schválila dňa 13.5.2022 aktualizáciu Výzvy 2022/001 pre prevádzkovateľov športovej infraštruktúry (len pre zimné štadióny, športové haly, nafukovacie haly a fitnescentrá) na zmiernenie následkov obmedzení pre ochorenie COVID-19.