• PEUGOT
  • AEGON
  • NADACIA SPP
  • TIPOS
  • FORTUNA
  • J&T BANKA

Školenie trénerov 1. kvalifikačného stupňa - Bratislava

Navigácia » Hlavná stránka » Regióny » Bratislavský tenisový zväz » Školenie trénerov 1. kvalifikačného stupňa - Bratislava

 

Bratislavský tenisový zväz, v spolupráci so Slovenským tenisovým zväzom, organizuje v dňoch 6.10. -15.10.2017  školenie trénerov 1.kvalifikačného stupňa. Školenie sa uskutoční v Bratislave, v budove NTC. Školenie je celodenné, trvá 50 hodín a je rozdelené na dve časti :

1. časť: 6.10. – 8.10.2017 (piatok, sobota, nedeľa)

2. časť: 12.10. – 15.10.2017 (štvrtok, piatok, sobota, nedeľa).

Podmienky prijatia:
- úplné stredné alebo úplné odborné vzdelanie (s maturitou)
- úhrada poplatku (viď nižšie)

Záujemcovia, ktorí sa na školenie trénerov 1.stupňa cez elektronický formulár prihlásili, potvrdia svoj záujem úhradou účastníckeho poplatku vo výške 150,-€ do 30.9.2017. Po tomto termíne sa poplatok zvyšuje na 200,-€.

Poplatok uhraďte na účet Bratislavského tenisového zväzu:  IBAN 0809000000000011485920

Do správy pre prijímateľa uveďte svoje meno. Úhradu môžete uskutočniť aj osobne na sekretariáte BTZ.

Uchádzačom, ktorí splnia vyššie uvedenú podmienku (úhrada poplatku) bude zaslaná pozvánka. Účastníkom školenia TRÉNERSKÉHO kurzu bude umožnené si urobiť v prípade záujmu aj ROZHODCOVSKÝ kurz 1.stupňa.

V prípade nedostatočného počtu záujemcov (min. 20) sa školenie neuskutoční.

Upozornenie: Západoslovenský región v tomto roku nebude robiť školenie trénerov. Bratislavský tenisový zväz nebude však robiť toto školenie v roku 2018.

Kontaktná osoba:  Doc. Ing. Michal Nemec, Sekretár BTZ (kontakt)

 

Vložené: 26. 06. 2017       Kategória: Bratislavský tenisový zväz
 
BTZ

Súťaž družstiev BTZ

Aktuálne informácie, rozpisy, vyhodnotenie...

 
BTZ

Majstrovské súťaže jednotlivcov BTZ

Aktuálne informácie, rozpisy, vyhodnotenie...

 
BTZ

Valné zhromaždenie BTZ

Valné zhromaždenie Bratislavského tenisového zväzu sa uskutoční dňa 29. 3. 2017 o 17:00 hod. v budove NTC salónik č.1
Aktuálne informácieProgram,   Rokovací poriadok,   Správa o činnosti BTZ v roku 2016

 
BTZ

Bratislavský tenisový zväz (BTZ)

Zloženie predsedníctva VsTZ, zástupcovia v orgánoch STZ, kontakt, stanovy, adresár klubov a dôležité informácie
Aktuálne informácie: Príprava tenisovej sezóny 2017