• PEUGOT
  • NADACIA SPP
  • TIPOS
  • AXA
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA

Školenie trénerov 1. kvalifikačného stupňa - Bratislava

Navigácia » Hlavná stránka » Regióny » Bratislavský tenisový zväz » Školenie trénerov 1. kvalifikačného stupňa - Bratislava

 

Bratislavský tenisový zväz, v spolupráci so Slovenským tenisovým zväzom, organizuje v dňoch 10.10. - 20.10.2019 školenie trénerov 1.kvalifikačného stupňa. Školenie sa uskutoční v Bratislave, v budove NTC. Školenie je celodenné, trvá 50 hodín a je rozdelené na dve časti:

1. časť: 10.10. – 12.10.2019 (štvrtok, piatok, sobota) 

2. časť: 18.10. – 20.10.2019 (piatok, sobota, nedeľa) 

Podmienky prijatia:
- úplné stredné alebo úplné odborné vzdelanie (s maturitou)
- úhrada poplatku (viď nižšie)

Záujemcovia, ktorí sa na školenie trénerov 1.stupňa cez elektronický formulár prihlásili, potvrdia svoj záujem úhradou účastníckeho poplatku vo výške 150,-€ do 30.9.2019. Po tomto termíne sa poplatok zvyšuje na 200,-€.

Poplatok uhraďte na účet Bratislavského tenisového zväzu:  IBAN 0809000000000011485920
Do správy pre prijímateľa uveďte svoje meno. 

Uchádzačom, ktorí splnia vyššie uvedenú podmienku (úhrada poplatku) bude zaslaná pozvánka. Účastníkom školenia TRÉNERSKÉHO kurzu bude umožnené si urobiť v prípade záujmu aj ROZHODCOVSKÝ kurz 1.stupňa.

V prípade nedostatočného počtu záujemcov (min. 20) sa školenie neuskutoční.

Upozornenie: Západoslovenský región v tomto roku nebude robiť školenie trénerov. Bratislavský tenisový zväz nebude však robiť toto školenie v roku 2020.

Kontaktná osoba:  Doc. Ing. Michal Nemec, Sekretár BTZ (kontakt)

 

Vložené: 25. 06. 2019       Kategória: Bratislavský tenisový zväz
 
BTZ

Súťaž družstiev BTZ

Aktuálne informácie, rozpisy, vyhodnotenie...

 
BTZ

Bratislavský tenisový zväz (BTZ)

Zloženie predsedníctva BTZ, zástupcovia v orgánoch STZ, kontakty, stanovy, informácie zo zasadnutí VV a valných zhromaždení BTZ:

 
BTZ

Majstrovské súťaže jednotlivcov BTZ

Aktuálne informácie, rozpisy, vyhodnotenie...

 
news img

BTZ získal podporu BSK

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja na svojom zasadnutí 29.3.2019 schválilo podporu pre rok 2019 aj Bratislavskému tenisovému zväzu, ktorý sa zapojil ako subjekt aktivizujúci sa vo sfére výkonnostného a vrcholového športu do výzvy o podporu systematického rozvoja športových aktivít na území BSK.

 
BTZ

Valné zhromaždenie BTZ

Valné zhromaždenie Bratislavského tenisového zväzu sa uskutočnilo 13. 3. 2019 (streda) o 17,00 hod. v zasadacej sále NTC Príkopova 6, Bratislava.
Program, Zápis zo zasadnutia VZ + prezPočet hlasov na VZPočet hlasov celkomRokovací poriadokSpráva o činnosti 2018Správa o hospodárení 2018Rozpočet na r. 2019Správa kontrolóraUznesenie.