• PEUGEOT
  • NADACIA SPP
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA

Školenie trénerov 1. kvalifikačného stupňa - Bratislava

Navigácia » Hlavná stránka » Regióny » Bratislavský tenisový zväz » Školenie trénerov 1. kvalifikačného stupňa - Bratislava

 

Bratislavský tenisový zväz, v spolupráci so Slovenským tenisovým zväzom a FTVŠ UK, organizuje školenie trénerov 1. kvalifikačného stupňa v rozsahu 50 hodín. Školenie sa uskutoční v Bratislave v budove NTC a následne na FTVŠ v dvoch častiach:

1. časť: 9. - 11. 10. 2021
2. časť: 15. - 17. 10. 2021

Podmienky prijatia:
- úplné stredné alebo úplné odborné vzdelanie (s maturitou)
- úhrada poplatku (viď nižšie)

Záujemcovia, ktorí sa na školenie trénerov 1. stupňa prihlásili cez elektronický formulár, potvrdia svoj záujem úhradou účastníckeho poplatku vo výške 200,- € do 15. 9. 2021. 

Poplatok uhraďte na účet Bratislavského tenisového zväzu:  IBAN SK0809000000000011485920
Do správy pre prijímateľa uveďte svoje meno. 

Uchádzačom, ktorí splnia vyššie uvedenú podmienku (úhrada poplatku) bude zaslaná pozvánka. Účastníkom školenia TRÉNERSKÉHO kurzu bude v prípade záujmu umožnené urobiť si aj ROZHODCOVSKÝ kurz 1. stupňa.

V prípade nedostatočného počtu záujemcov sa školenie neuskutoční.

Zoznam prihlásených uchádzačov

Upozornenie: Západoslovenský región v tomto roku nebude robiť školenie trénerov. Bratislavský tenisový zväz nebude však robiť toto školenie v roku 2022.

Kontaktná osoba:  Doc. Ing. Michal Nemec, Sekretár BTZ (kontakt)

 

Vložené: 16. 09. 2021       Kategória: Bratislavský tenisový zväz
 
BTZ

Valné zhromaždenie BTZ

Vzhľadom na súčasnú pandemickú situáciu sa Valné zhromaždenie Bratislavského tenisového zväzu neuskutoční v plánovanom termíne. O novom termíne budeme včas informovať.

Valné zhromaždenie Bratislavského tenisového zväzu sa uskutoční 10. marca 2021 (streda) o 17.00.hod. v salóniku NTC, Príkopova 6, Bratislava.
Program, Počet hlasov celkom, Rokovací poriadokVolebný poriadok, Správa o činnosti 2020, Správa o hospodárení 2020Rozpočet na r. 2021

 
BTZ

Bratislavský tenisový zväz (BTZ)

Zloženie predsedníctva BTZ, zástupcovia v orgánoch STZ, kontakty, stanovy, informácie zo zasadnutí VV a valných zhromaždení BTZ: