• PEUGEOT
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA
  • ADIFEX

NTC KE

Navigácia » Hlavná stránka » STZ » NTC KE

 
Hlavní obsah stránky

Projekt Národného tréningového centra Košice je spoločným projektom Slovenského tenisového zväzu (51%) a Mesta Košice (49%), ktorí za týmto účelom založili akciovú spoločnosť NTC Košice, a.s.,  a svoje práva a povinnosti zakotvili v spoločnom Memorande o spolupráci.

Mesto Košice má  širokú tenisovú tradíciu a základňu, pochádza odtiaľ mnoho tenisových talentov a úspešných reprezentantov a športovisko takéhoto formátu Košiciam jednoznačne chýba. Účelom projektu je zriadenie regionálneho tréningového centra na východe Slovenska, kde by sa mohli pripravovať mladí talentovaní hráči, pre ktorých nie je možná alebo výhodná príprava v NTC v Bratislave. 

NTC Košice bude po jeho výstavbe plniť 3 základné funkcie :
       1.športová príprava talentovanej mládeže,
       2.tenisové a športové centrum pre obyvateľov Košíc a blízkeho okolia.
       3.organizácia mládežníckych športových podujatí a tenisových turnajov do 200 účastníkov.

Orgány spoločnosti:

predstavenstvo :        Ing. Igor Moška, predseda
                                     Mgr. Marcel Gibóda
                                     doc. Ing. Július Bacsó, CSc.
dozorná rada :            Mgr. Marcel Vrchota, predseda
                                     Mgr. Peter Berinšter
                                     Ing. Štefan Lasky
                                     Ing. Michal Krcho
                                     Mgr. Marek Fedoročko
                                     Miloslav Mečíř
                                     Ing. Igor Lupták
                                     Ing. Anton Blaško
                                     JUDr. Milan Kyseľ
projektový manažér : Ing. Ivan Greguška, ivan.greguska@stz.sk, 0903 714 918

Účtovné závierky a výročné správy

Stanovy spoločnosti

Register športových organizácií

Register partnerov verejného sektora

Informácie o projekte a vizualizácie (09/2021)

Celková situácia stavby

Právoplatné územné rozhodnutie (k 15.11.2021)

Právoplatné stavebné povolenie (k 30.5.2022)

Zahájenie výstavby 3.6.2022

Kontrolný deň 31.8.2022

Kontrolný deň 30.11.2022

Kontrolný deň 25.1.2023 + Tlačová správa Mesta Košice

 

Aktuálne výzvy a súťaže:

NTC - stavebné práce (uzatvorená, zhotoviteľ stavby Adifex,a.s.)
Prenájom priestorov v NTC Košice (do 7.9.2023)