• PEUGOT
  • NADACIA SPP
  • TIPOS
  • AXA
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA

Zdravotné prehliadky športovcov

Navigácia » Hlavná stránka » STZ » Reprezentácia a vrcholový tenis » Zdravotné prehliadky športovcov

 
news img

V zmysle ustanovení §15, ods. 3 Zákona o športe č. 440/2015 Z.z. sú športové kluby povinné zabezpečiť, aby sa vrcholoví a talentovaní športovci s jeho príslušnosťou jedenkrát ročne podrobili lekárskej prehliadke za účelom posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie športu.

VV STZ dňa 17. 6. 2016 schválil Smernicu STZ o spôsobe posudzovania zdravotnej spôsobilosti vrcholového a talentovaného športovca, v znení neskorších dodatkov, ktorá stanovuje spôsob vykonania lekárskych prehliadok a podmienky, za ktorých STZ preplatí klubu alebo hráčovi náklady za takúto lekársku prehliadku.  

Povinnosť sa týka len športovcov zaradených do systému SVT a TSM a reprezentantov SR.

Bližšie informácie: Mgr. Miriam Macková, miriam.mackova@stz.sk, tel.: 02/ 331 04 832

 

Vložené: 21. 07. 2016       Kategória: Reprezentácia a vrcholový tenis
 
news img

Kritériá a nominácie na letné ME družstiev v roku 2019

Kritériá na nominácie na letné ME družstiev.
Nominácie na letné ME jednotlivcov a družstiev.
 

 
news img

Štatúty tréningových centier a reprezentantov STZ

Predkladáme súbor aktuálnych štatútov týkajúcich sa reprezentantov a tréningových centier

 
news img

Zloženie reprezentácie, vrcholových a talent.športovcov v r.2019

Reprezentácia mládeže a dospelých v r.2019 (príloha).
Zoznam vrcholových športovcov a talentovaných športovcov v r.2019.

 
news img

Testovanie pohybových schopností v tenise

Pre posúdenie úrovne pohybových schopností v tenise vypracovala trénersko-metodická komisia batériu testov, na základe ktorých STZ pravidelne organizuje testovanie kondičnej pripravenosti talentovanej mládeže: