• PEUGEOT
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA
  • ADIFEX

Zdravotné prehliadky športovcov

Navigácia » Hlavná stránka » STZ » Reprezentácia a vrcholový tenis » Zdravotné prehliadky športovcov

 
news img

V zmysle ustanovení §15, ods. 3 Zákona o športe č. 440/2015 Z.z. sú športové kluby povinné zabezpečiť, aby sa vrcholoví a talentovaní športovci s jeho príslušnosťou jedenkrát ročne podrobili lekárskej prehliadke za účelom posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie športu.

VV STZ dňa 17. 6. 2016 schválil Smernicu STZ o spôsobe posudzovania zdravotnej spôsobilosti vrcholového a talentovaného športovca, v znení neskorších dodatkov, ktorá stanovuje spôsob vykonania lekárskych prehliadok a podmienky, za ktorých STZ preplatí klubu alebo hráčovi náklady za takúto lekársku prehliadku.  

Povinnosť sa týka len športovcov, ktorí sa nachádzajú v zozname talentovaných, vrcholových športovcov a v zozname reprezentantov v príslušnej sezóne.

Bližšie informácie: Mgr. Miriam Blehová, miriam.blehova@stz.sk, tel.: 02/ 331 04 832

 

Vložené: 21. 07. 2016       Kategória: Reprezentácia a vrcholový tenis
 
news img

Štatúty tréningových centier a reprezentantov STZ

Predkladáme súbor aktuálnych štatútov týkajúcich sa reprezentantov a tréningových centier

 
news img

Financovanie medzinárodných mládežníckych turnajov v r.2024

Slovenský tenisový zväz informuje o systéme financovania a preplácania medzinárodných turnajov v kategóriách do 12, 14 a 18 rokov.
Podrobné informácie nájdete v prílohe.

 
news img

Halové ME družstiev v roku 2024 - Wintercupy

Kritériá na nominácie na halové ME družstiev do 12, 14 a 16 rokov (príloha).

Nominácie na halové ME družstiev do 12, 14 a 16 rokov (príloha).

 
news img

Zloženie mládežníckej reprezentácie na rok 2024

Výkonný výbor STZ na svojom zasadnutí dňa 25.10. 2023 schválil zloženie mládežníckej reprezentácie na rok 2024 (príloha).

 
news img

NOMINÁCIE na letné ME družstiev a jednotlivcov do 12, 14, 16 a 18 rokov

Kritériá na nominácie na letné ME družstiev a jednotlivcov.

Nominácie na letné ME jednotlivcov a družstiev mládeže a na EYOF 2023.
 

 
news img

Zloženie reprezentácie, vrcholových a talent.športovcov v r.2023

Reprezentácia mládeže na rok 2023 (príloha)
Zoznam vrcholových športovcov na rok 2023 (príloha)
Zoznam talentovaných športovcov na rok 2023 (príloha)