• PEUGEOT
  • NADACIA SPP
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA

Doplnenie programu Spolufinancovania infraštruktúrnych projektov

Navigácia » Hlavná stránka » Zákon o športe » Doplnenie programu Spolufinancovania infraštruktúrnych projektov

 
news img

VV STZ svojím hlasovaním per rollam ku dňu 19.2.2021 schválil Dodatok č.01/2021 s úpravou podmienok Programu Spolufinancovania infraštruktúrnych projektov z FnPŠ.

Cieľom schválenej úpravy je spresnenie splnenia podmienok pre oprávnených žiadateľov o príspevok od STZ vo výške 25.000 € na spolufinancovanie športovej infraštruktúry v zmysle Výzvy Fondu na podporu športu.

Splnenie minimálnej podmienky, ktorá sa týka usporiadania minimálne dvoch tenisových podujatí, sa rozšírilo okrem majstrovstiev regiónov, majstrovstiev Slovenska, medzinárodných turnajov TE a ITF a tenisových turnajov zaradených v termínovej listine kategórie A, B a C aj na turnaje kategórie D a na súťaže detí do 8 a do 10 rokov. Tieto súťaže neboli zahrnuté v pôvodne schválenom návrhu. Usporiadanie minimálne dvoch podujatí sa bude posudzovať súhrnne za roky 2019 a 2020.

Zverejňujeme upravený predbežný zoznam klubov, ktoré sú oprávnenými žiadateľmi príspevku z Programu spolufinancovania tenisových projektov žiadateľov o príspevok z FnPŠ zo strany STZ v roku 2021.

Prípadné otázky k programu spolufinancovania STZ adresujte na infrastruktura@stz.sk .

 

Vložené: 23. 02. 2021       Kategória: Zákon o športe
 
news img

Podávanie žiadostí na podporu amatérskeho športu končí 15.4.2021

Žiadosti je možné zaslať elektronicky cez portál fnps.egrant.sk. Bližšie informácie k podmienkam Výzvy sú uvedené v tomto článku

Žiadosti je možné zaslať aj bez Prílohy č.7.

 
news img

Spolufinancovanie infraštruktúrnych projektov z FnPŠ.

VV STZ svojím hlasovaním per rollam ku dňu 18.1.2021 schválil Program spolufinancovania tenisových infraštruktúrnych projektov žiadateľov o príspevok z FnPŠ zo strany STZ pre tenisové kluby na rok 2021.

 
news img

Pomôcka k čerpaniu finančného príspevku COVID19 (od 1.10.2020)

Prinášame link na praktickú pomôcku v podobe tabuľky pre športové subjekty, ktorá by mohla pomôcť pri uplatnení finančného príspevku na prekonanie krízy COVID-19 na základe všeobecných opatrení uplatnených na subjekty pôsobiace v oblasti športu a ich rôzne životné situácie v rámci projektu Prvá pomoc+.

V článku sú aktualizované opatrenia so zmenami platnými od 1.10.2020.

 
news img

Zmena spôsobu zverejňovania pri zmluvách o sponzorstve v športe.

Zmluvy o sponzorstve v športe a použitie sponzorského už nebudú zverejňované na web stránke STZ, ale priamo v informačnom systéme športu (ISŠ).

 
news img

Na podporu od štátu majú nárok aj športovci

Kompenzačné opatrenia zo strany štátu pre pomoc zamestnávateľom a SZČO sa netýkajú iba športových klubov, či trénerov, ale aj športovcov nad 18 rokov (amatérskych, profesionálnych, talentovaných), ktorí vykonávajú svoju činnosť ako samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO).