• PEUGEOT
  • COOP JEDNOTA
  • J&T BANKA
  • JANDL

Doplnenie programu Spolufinancovania infraštruktúrnych projektov

Navigácia » Hlavná stránka » Zákon o športe » Doplnenie programu Spolufinancovania infraštruktúrnych projektov

 
news img

VV STZ svojím hlasovaním per rollam ku dňu 19.2.2021 schválil Dodatok č.01/2021 s úpravou podmienok Programu Spolufinancovania infraštruktúrnych projektov z FnPŠ.

Cieľom schválenej úpravy je spresnenie splnenia podmienok pre oprávnených žiadateľov o príspevok od STZ vo výške 25.000 € na spolufinancovanie športovej infraštruktúry v zmysle Výzvy Fondu na podporu športu.

Splnenie minimálnej podmienky, ktorá sa týka usporiadania minimálne dvoch tenisových podujatí, sa rozšírilo okrem majstrovstiev regiónov, majstrovstiev Slovenska, medzinárodných turnajov TE a ITF a tenisových turnajov zaradených v termínovej listine kategórie A, B a C aj na turnaje kategórie D a na súťaže detí do 8 a do 10 rokov. Tieto súťaže neboli zahrnuté v pôvodne schválenom návrhu. Usporiadanie minimálne dvoch podujatí sa bude posudzovať súhrnne za roky 2019 a 2020.

Zverejňujeme upravený predbežný zoznam klubov, ktoré sú oprávnenými žiadateľmi príspevku z Programu spolufinancovania tenisových projektov žiadateľov o príspevok z FnPŠ zo strany STZ v roku 2021.

Prípadné otázky k programu spolufinancovania STZ adresujte na infrastruktura@stz.sk .

 

Vložené: 23. 02. 2021       Kategória: Zákon o športe
 
news img

Vyhodnotenie Výzvy FnPŠ na športovú infraštruktúru.

Správna rada FnPŠ na svojom zasadnutí dňa 13.5.2022 rozhodla o vyhodnotení Výzvy na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry. Z celkovo 179 podaných žiadostí bolo po administratívnej kontrole splnenia podmienok účasti a po hodnotení projektov komisiou pre infraštruktúru na základe vopred stanovených kritérií podporených 90 projektov, ktoré dosiahli najvyššie bodové hodnotenie, v úhrnnej výške 30,9 mil.€.

 
news img

Zmena Výzvy pre prevádzkovateľov športovej infraštruktúry

Správna Rada Fondu na podporu športu schválila dňa 13.5.2022 aktualizáciu Výzvy 2022/001 pre prevádzkovateľov športovej infraštruktúry (len pre zimné štadióny, športové haly, nafukovacie haly a fitnescentrá) na zmiernenie následkov obmedzení pre ochorenie COVID-19.

 
news img

Výzva pre prevádzkovateľov športovej infraštruktúry

Fond na podporu športu zverejnil dňa 29.4.2022 Výzvu 2022/001 pre prevádzkovateľov športovej infraštruktúry (len zimné štadióny, športové haly, nafukovacie haly a fitnescentrá) na zmiernenie následkov obmedzení pre ochorenie COVID-19.

 
news img

Výzva SOŠV - športová infraštruktúra

Slovenský olympijský a športový výbor vyzýva svojich členov a ďalšie subjekty na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na modernizáciu, rekonštrukciu a budovanie športovej infraštruktúry, ktorá bude poskytovať podmienky najmä pre športovanie detí, mládeže, športové talenty, ale aj pre športovú reprezentáciu. 

 
news img

Webinár Grantové príležitosti pre športové organizácie

Slovenský olympijský a športový výbor pozýva na on-line webinár o možnostiach grantových príležitostí pre športové organizácie. Bude  zameraný na dotácie samosprávnych krajov a miest, možnosti grantov z firemných nadácií, predstavenie projektov Nadácie SOŠV a Medzinárodného vyšehradského fondu.

 
news img

Podávanie žiadostí z Výzvy FnPŠ na infraštruktúru je spustené.

Fond na podporu športu spustil od 15.12.2021 možnosť elektronického podávania žiadostí v rámci druhej Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku určeného na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry. O jej schválení sme informovali už 16.11.2021.