• PEUGEOT
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA
  • ADIFEX

Zmluva o sponzorstve v športe, jej použitie, výhody, zverejnenie

Navigácia » Hlavná stránka » Zákon o športe » Zmluva o sponzorstve v športe, jej použitie, výhody, zverejnenie

 
news img

Na základe nového Zákona o športe č. 440/2015 Z.z. s účinnosťou od 1.1.2016 pribudol nový zmluvný typ – Zmluva o sponzorstve v športe, ktorého hlavným cieľom je podpora športu a jeho transparentného financovania. Doteraz používané zmluvy (Zmluva o reklame, Zmluva o vzájomnej spolupráci, Darovacia zmluva) v sebe nesú viaceré nevýhody, resp. riziká pre niektorú zo zmluvných strán. Dávame do pozornosti súhrn informácií týkajúcich sa zmlúv o sponzorstve v športe ako aj konkrétny vzor takejto zmluvy (aktualizácia vzoru zmluvy k 6.6.2016).

Nižšie uvedený spôsob zverejňovania sponzorských zmlúv a spôsobu použitia sponzorského už nie je od 3.6.2020 platný, nové informácie sú uvedené v tomto článku.

STZ bude podľa potreby na tomto mieste zverejňovať športovcom, športovým odborníkom, športovým organizáciám registrovaným v STZ všetky doručené zmluvy a ich použitie v zmysle Metodického usmernenia MŠVVaŠ č.11/2016. STZ nezodpovedá za obsah, platnosť a úplnosť zverejnených zmlúv a vyúčtovaní.

Zasielať podklady na zverejnenie môžete výlučne na adresu: zverejnenie@stz.sk :
1) sken zmluvy v jednom súbore vo formáte pdf so začiernenými osobnými údajmi (rodné číslo a adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, podpisy zmluvných strán). Max.veľkosť súboru 5MB.

2) údaje sponzorovaného v zmysle Čl. 3, ods.1. Usmernenia. (Fyzická osoba, Právnická osoba)

3) zverejnenie použitia sponzorského (mesačne vždy v jednom súbore za celé trvanie zmluvy) vo formáte doc, xls, pdf.

V zmysle zverejneného súhrnu informácií, Zmluva o sponzorstve v športe, uzavretá priamo so športovcom, je daňovo uznaným výdavkom pre sponzora (za splnenia ostatných podmienok) len v prípade, že športovec je 1) profesionálnym športovcom (na základe Zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu alebo ako SZČO, 2) talentovaným športovcom (zaradeným do zoznamu talentovaných športovcov) alebo 3) športovým reprezentantom.

Upozornenie k zverejňovaniu: upozorňujeme všetky sponzorované subjekty (športovcov a kluby), ktoré zverejňujú údaje o Zmluve o sponzorstve v športe na inom mieste ako je web stránka STZ, že v zmysle Čl. 4, ods.4 Metodického usmernenia č.11/2016 sú povinní zaslať ministerstvu školstva názov sponzorovaného subjektu a adresu webového sídla (funkčný link), na ktorom sú zverejnené zmluvy o sponzorstve v športe a vykazovanie použitia sponzorského. Oznámenie je možné zaslať aj elektronicky na adresu: sekretariat.ss@minedu.sk 

Zoznam sponzorovaných subjektov zverejnených na www.minedu.sk nájdete TU.

Oznámenie o zmluvách zverejnených na www.stz.sk zasiela priamo STZ.

Zároveň upozorňujeme, že Zmluvu o sponzorstve v športe nemôže na strane sponzorovaného uzatvoriť subjekt, ktorý nie je členom národného športového zväzu (STZ).

Manuál k používaniu zmluvy o sponzorstve v športe, spracovaný UčPS

Zverejnenie zmlúv o sponzorstve v športe a použitia sponzorského do 3.6.2020:
(platné zmluvy po tomto termíne sú zverejnené v ISŠ)

ŠPORTOVEC:
Bašková Dagmara - zmluva 2016, použitie sponzorského   
Cibáková Barbora (údaje o FO) - zmluva 2019použitie sponzorského
                                                   - zmluva 2019/2, použitie sponzorského
Gálik Matej (údaje o FO) - zmluva 2019použitie sponzorského
Gemzická Adela (údaje o FO) - zmluva 2019použitie sponzorského
                                                 - zmluva 2019/2, použitie sponzorského
                                                 - zmluva 2020, použitie sponzorského
Hradecká Lucia (údaje o FO) - zmluva 2019-20, použitie sponzorského, použitie sponzorského 2020
Jamrichová Sandra - zmluva 2016/ 1 , zmluva 2016/ 2použitie sponzorského     
Janigová Petra (údaje o FO) - zmluva 2020, použitie sponzorského
Jakubovič Xavier(údaje o FO) - zmluva 2020, použitie sponzorského
Jarušková Timea (údaje o FO) - zmluva 2017použitie sponzorského
                                                  - zmluva 2018/ 1,  použitie sponzorského
                                                  - zmluva 2018/ 2,  použitie sponzorského
                                                  - zmluva 2019, dodatok 2019použitie sponzorského
                                                  - zmluva 2020, dodatok 2020
Krajmer Karolína (údaje o FO) - zmluva 2019
Kyselova Nina (údaje o FO) - zmluva 2018použitie sponzorského
                                             - zmluva 2019použitie sponzorského
                                             - zmluva 2020, dodatok 2020použitie sponzorského *
                                             - zmluva 2021, použitie1, použitie2 * (*náhradné zverejnenie, po dodatočnej oprave údajov v ISŠ zostala nepublikovaná zmluva)
Lacková Viktória (údaje o FO) - zmluva 2019, dodatok 2019, použitie sponzorského
                                                - zmluva 2020, dodatok 2020, použitie sponzorského
Madej Jakub (údaje o FO), zmluva 2020
Matúšová Barbora (údaje o FO) - zmluva 2017-2021použitie sponzorského, použitie sponzorského 2019
                                                    - zmluva 2018-2019/ 1použitie sponz 1apoužitie sponz 1b
                                                    - zmluva 2018-2019/ 2použitie sponzorského
                                                    - zmluva 2019-2020
Mokrý Alex (údaje o FO) - zmluva 2017použitie sponzorského
Naď Peter (údaje o FO) - zmluva 2016, použitie sponzorského   
                                       - zmluva 2017použitie sponzorského   
                                       - zmluva 2018,  použitie sponzorského   
                                       - zmluva 2019,  použitie sponzorského   
                                       - zmluva 2020
Puškár Samuel (údaje o FO) - zmluva 2017, použitie sponzorského
Šašková Karolína (údaje o FO) - zmluva 2016, použitie sponzorského  
                                                   - zmluva 2017, zmluva 2017 - dodatokpoužitie sponzorského
                                                   - zmluva 2018použitie sponzorského

ŠPORTOVÁ ORGANIZÁCIA:
JHT Activity (údaje o PO) - zmluva 2019, pouzitie sponzorského
NTC Košice (údaje o PO) - zmluva 2017použitie sponzorského 
                                          - zmluva 2017-2018použitie sponzorského
                                          - zmluva 2018-2019použitie sponzorského
                                          - zmluva 2019-2020, použitie sponzorského
                                          - zmluva 2020
TA Edmund Pavlík (údaje o PO) - zmluva 2019, použitie sponzorského
                                                    - zmluva 2019/2, použitie sponzorského
                                                    - zmluva 2019/3, použitie sponzorského
TC Baseline Banská Bystrica (údaje o PO) - zmluva 2016, použitie sponzorského 
                                                                     - zmluva 2017, dodatok 1použitie sponzorského 
                                                                     - zmluva 2018, dodatok 1použitie sponzorského 
                                                                     - zmluva 2019použitie sponzorského 
                                                                     - zmluva 2020, použitie sponzorského
TC Empire Trnava (údaje o PO) - zmluva 2019
TC Stupava (údaje o PO) - zmluva 2017/ 1použitie sponzorského  
                                         - zmluva 2017/ 2použitie sponzorského  
                                         - zmluva 2018/ 1použitie sponzorského  
                                         - zmluva 2018/ 2použitie sponzorského  
                                         - zmluva 2018/ 3použitie sponzorského  
                                         - zmluva 2019/ 1použitie sponzorského  
                                         - zmluva 2019/2
                                         - zmluva 2020
TC Talent (údaje o PO) - zmluva 2019použitie sponzorského
                                      - zmluva 2020
                                      - zmluva 2020/2
Tenisová akadémia Prešov (údaje o PO) - zmluva 2016použitie sponzorského  
                                                                  - zmluva 2017
TK Banská Bystrica (údaje o PO) - zmluva 2019/ 1, použitie sponzorského
                                                      - zmluva 2019/ 2, použitie sponzorského
                                                      - zmluva 2020
TK Inter Bratislava - zmluva 2020, použitie sponzorského
TK Matchpoint Trebatice (údaje o PO) - zmluva 2016, použitie sponzorského  
TK Slávia STU Bratislava (údaje o PO) - zmluva 2018použitie sponzorského  
                                                               - zmluva 2019/ 1použitie sponzorského  
                                                               - zmluva 2019/ 2,
                                                               - zmluva 2019/ 3, použitie sponzorského
TK Šport Park Lúčky (údaje o PO)  - zmluva 2017použite sponzorského  
                                                         - zmluva 2018použite sponzorského  
                                                         - zmluva 2019,   
TK Progres Prešov (údaje o PO) - zmluva 2017, použitie sponzorského
                                                     - zmluva 2018/ 1použitie sponzorského
                                                     - zmluva 2018/ 2použitie sponzorského
                                                     - zmluva 2019, použitie sponzorského
                                                     - zmluva 2019/2, použitie sponzorského
TK Tennis Classic Bratislava (údaje o PO) - zmluva 2018použitie sponzorského  
                                                                    - zmluva 2019použitie sponzorského
TK Vrútky (údaje o PO) - zmluva 2019, použitie sponzorského
                                      - zmluva 2020
TŠP - Tenisová škola Petržalka (údaje o PO) - zmluva 2017použitie sponzorského  
VTC Pezinok (údaje o PO) - zmluva 2017/ 1dodatok 1použitie sponzorského  
                                            - zmluva 2017/ 2použitie sponzorského  
                                            - zmluva 2017/ 3použitie sponzorského  
                                            - zmluva 2018/ 1použitie sponzorského  
                                            - zmluva 2018/ 2použitie sponzorského  


 

 

 

Vložené: 25. 09. 2019       Kategória: Zákon o športe
 
news img

Zmena zdaňovania príjmu šport.odborníkov z podnikania od r. 2024

Športoví odborníci (ŠO), ktorí vykonávajú svoju činnosť ako podnikanie (SZČO), majú od 1. 1. 2024 dve možnosti zdaňovania svojich príjmov za rok 2024 – v daňovom priznaní k DPFO alebo zrážkovou daňou. Ak nechcú uplatňovať zrážkovú daň 19%, musia uzavrieť osobitnú dohodu.

 
news img

Pozvánka SOŠV - info session pre športové kluby na Slovensku

Slovenský olympijský a športový výbor, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR organizujú informatívne stretnutie o možnostiach na získanie grantov z Vyšehradského fondu.

 
news img

Štvrtá výzva na športovú infraštruktúru z FnPŠ

Správna rada Fondu na podporu športu schválila v poradí už štvrtú všeobecnú výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku určeného na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry v celkovej výške 17 miliónov eur, ktorá bola zverejnená dňa 15.11.2023.

 
news img

Stanovy STZ v súlade so Zákonom o športe

Hlavná kontrolórka športu vykonala v dňoch 3. 5. - 16. 5. 2023 v zmysle § 61 ods. 2 písm. b) zákona č. 440/2015 Z.z. o športe kontrolu posudzovania súladu Stanov Slovenského tenisového zväzu (STZ) s ustanoveniami § 19 až 23 na základe oznámenia STZ o zmene stanov, ktoré schválila Rada STZ dňa 22. 4. 2023. Hlavná kontrolórka športu vyhodnotila, že spĺňajú zákonnú podmienku podľa § 66 ods. 3 písm. a) zákona a stanovy STZ sú v súlade s § 19 až 23 Zákona o športe.

 
news img

Tretia výzva na športovú infraštruktúru z Fondu na podporu športu

Správna rada FnPŠ schválila v poradí už tretiu všeobecnú výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku určeného na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry v celkovej výške 17,6 miliónov eur. Žiadosti je možné podávať v termíne od 17. 3. 2023 do 17. 4. 2023.

 
news img

Vyhodnotenie Výzvy FnPŠ na športovú infraštruktúru.

Správna rada FnPŠ na svojom zasadnutí dňa 13.5.2022 rozhodla o vyhodnotení Výzvy na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry. Z celkovo 179 podaných žiadostí bolo po administratívnej kontrole splnenia podmienok účasti a po hodnotení projektov komisiou pre infraštruktúru na základe vopred stanovených kritérií podporených 90 projektov, ktoré dosiahli najvyššie bodové hodnotenie, v úhrnnej výške 30,9 mil.€.