• PEUGOT
  • NADACIA SPP
  • AXA
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA

Zmluva o sponzorstve v športe, jej použitie, výhody, zverejnenie

Navigácia » Hlavná stránka » Zákon o športe » Zmluva o sponzorstve v športe, jej použitie, výhody, zverejnenie

 
news img

Na základe nového Zákona o športe č. 440/2015 Z.z. s účinnosťou od 1.1.2016 pribudol nový zmluvný typ – Zmluva o sponzorstve v športe, ktorého hlavným cieľom je podpora športu a jeho transparentného financovania. Doteraz používané zmluvy (Zmluva o reklame, Zmluva o vzájomnej spolupráci, Darovacia zmluva) v sebe nesú viaceré nevýhody, resp. riziká pre niektorú zo zmluvných strán. Dávame do pozornosti súhrn informácií týkajúcich sa zmlúv o sponzorstve v športe ako aj konkrétny vzor takejto zmluvy (aktualizácia vzoru zmluvy k 6.6.2016).

STZ bude podľa potreby na tomto mieste zverejňovať športovcom, športovým odborníkom, športovým organizáciám registrovaným v STZ všetky doručené zmluvy a ich použitie v zmysle Metodického usmernenia MŠVVaŠ č.11/2016. STZ nezodpovedá za obsah, platnosť a úplnosť zverejnených zmlúv a vyúčtovaní.

Zasielať podklady na zverejnenie môžete výlučne na adresu: zverejnenie@stz.sk :
1) sken zmluvy v jednom súbore vo formáte pdf so začiernenými osobnými údajmi (rodné číslo a adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, podpisy zmluvných strán). Max.veľkosť súboru 5MB.

2) údaje sponzorovaného v zmysle Čl. 3, ods.1. Usmernenia. (Fyzická osoba, Právnická osoba)

3) zverejnenie použitia sponzorského (mesačne vždy v jednom súbore za celé trvanie zmluvy) vo formáte doc, xls, pdf.

V zmysle zverejneného súhrnu informácií, Zmluva o sponzorstve v športe, uzavretá priamo so športovcom, je daňovo uznaným výdavkom pre sponzora (za splnenia ostatných podmienok) len v prípade, že športovec je 1) profesionálnym športovcom (na základe Zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu alebo ako SZČO, 2) talentovaným športovcom (zaradeným do zoznamu talentovaných športovcov) alebo 3) športovým reprezentantom.

Upozornenie k zverejňovaniu: upozorňujeme všetky sponzorované subjekty (športovcov a kluby), ktoré zverejňujú údaje o Zmluve o sponzorstve v športe na inom mieste ako je web stránka STZ, že v zmysle Čl. 4, ods.4 Metodického usmernenia č.11/2016 sú povinní zaslať ministerstvu školstva názov sponzorovaného subjektu a adresu webového sídla (funkčný link), na ktorom sú zverejnené zmluvy o sponzorstve v športe a vykazovanie použitia sponzorského. Oznámenie je možné zaslať aj elektronicky na adresu: sekretariat.ss@minedu.sk 

Zoznam sponzorovaných subjektov zverejnených na www.minedu.sk nájdete TU.

Oznámenie o zmluvách zverejnených na www.stz.sk zasiela priamo STZ.

Zároveň upozorňujeme, že Zmluvu o sponzorstve v športe nemôže na strane sponzorovaného uzatvoriť subjekt, ktorý nie je členom národného športového zväzu (STZ).

Manuál k používaniu zmluvy o sponzorstve v športe, spracovaný UčPS

ŠPORTOVEC:
Bašková Dagmara - zmluva 2016, použitie sponzorského   
Cibáková Barbora (údaje o FO) - zmluva 2019použitie sponzorského
                                                   - zmluva 2019/2, použitie sponzorského
Gálik Matej (údaje o FO) - zmluva 2019použitie sponzorského
Gemzická Adela (údaje o FO) - zmluva 2019použitie sponzorského
                                                 - zmluva 2019/2, použitie sponzorského
                                                 - zmluva 2020, použitie sponzorského
Hradecká Lucia (údaje o FO) - zmluva 2019, použitie sponzorského
Jamrichová Sandra - zmluva 2016/ 1 , zmluva 2016/ 2použitie sponzorského     
Janigová Petra (údaje o FO) - zmluva 2020, použitie sponzorského
Jarušková Timea (údaje o FO) - zmluva 2017použitie sponzorského
                                                  - zmluva 2018/ 1,  použitie sponzorského
                                                  - zmluva 2018/ 2,  použitie sponzorského
                                                  - zmluva 2019, dodatok 2019použitie sponzorského
                                                  - zmluva 2020
Krajmer Karolína (údaje o FO) - zmluva 2019
Kyselova Nina (údaje o FO) - zmluva 2018použitie sponzorského
                                             - zmluva 2019použitie sponzorského
                                             - zmluva 2020, použitie sponzorského
Lacková Viktória (údaje o FO) - zmluva 2019, dodatok 2019, použitie sponzorského
Madej Jakub (údaje o FO), zmluva 2020
Matúšová Barbora (údaje o FO) - zmluva 2017-2021použitie sponzorského, použitie sponzorského 2019
                                                    - zmluva 2018-2019/ 1použitie sponz 1apoužitie sponz 1b
                                                    - zmluva 2018-2019/ 2použitie sponzorského
Mokrý Alex (údaje o FO) - zmluva 2017použitie sponzorského
Naď Peter (údaje o FO) - zmluva 2016, použitie sponzorského   
                                       - zmluva 2017použitie sponzorského   
                                       - zmluva 2018,  použitie sponzorského   
                                       - zmluva 2019,  použitie sponzorského   
Puškár Samuel (údaje o FO) - zmluva 2017, použitie sponzorského
Šašková Karolína (údaje o FO) - zmluva 2016, použitie sponzorského  
                                                   - zmluva 2017, zmluva 2017 - dodatokpoužitie sponzorského
                                                   - zmluva 2018použitie sponzorského

ŠPORTOVÁ ORGANIZÁCIA:
JHT Activity (údaje o PO) - zmluva 2019, pouzitie sponzorského
NTC Košice (údaje o PO) - zmluva 2017použitie sponzorského 
                                          - zmluva 2017-2018použitie sponzorského
                                          - zmluva 2018-2019použitie sponzorského
                                          - zmluva 2019-2020, použitie sponzorského
TA Edmund Pavlík (údaje o PO) - zmluva 2019, použitie sponzorského
                                                    - zmluva 2019/2, použitie sponzorského
TC Baseline Banská Bystrica (údaje o PO) - zmluva 2016, použitie sponzorského 
                                                                     - zmluva 2017, dodatok 1použitie sponzorského 
                                                                     - zmluva 2018, dodatok 1použitie sponzorského 
                                                                     - zmluva 2019použitie sponzorského 
TC Empire Trnava (údaje o PO) - zmluva 2019
TC Stupava (údaje o PO) - zmluva 2017/ 1použitie sponzorského  
                                         - zmluva 2017/ 2použitie sponzorského  
                                         - zmluva 2018/ 1použitie sponzorského  
                                         - zmluva 2018/ 2použitie sponzorského  
                                         - zmluva 2018/ 3použitie sponzorského  
                                         - zmluva 2019/ 1použitie sponzorského  
                                         - zmluva 2019/2
TC Talent (údaje o PO) - zmluva 2019použitie sponzorského
                                      - zmluva 2020
                                      - zmluva 2020/2
Tenisová akadémia Prešov (údaje o PO) - zmluva 2016použitie sponzorského  
                                                                  - zmluva 2017
TK Banská Bystrica (údaje o PO) - zmluva 2019/ 1, použitie sponzorského
                                                      - zmluva 2019/ 2, použitie sponzorského
TK Matchpoint Trebatice (údaje o PO) - zmluva 2016, použitie sponzorského  
TK Slávia STU Bratislava (údaje o PO) - zmluva 2018použitie sponzorského  
                                                               - zmluva 2019/ 1použitie sponzorského  
                                                               - zmluva 2019/ 2,
                                                               - zmluva 2019/ 3, použitie sponzorského
TK Šport Park Lúčky (údaje o PO)  - zmluva 2017použite sponzorského  
                                                         - zmluva 2018použite sponzorského  
                                                         - zmluva 2019,   
TK Progres Prešov (údaje o PO) - zmluva 2017, použitie sponzorského
                                                     - zmluva 2018/ 1použitie sponzorského
                                                     - zmluva 2018/ 2použitie sponzorského
                                                     - zmluva 2019, použitie sponzorského
                                                     - zmluva 2019/2, použitie sponzorského
TK Tennis Classic Bratislava (údaje o PO) - zmluva 2018použitie sponzorského  
                                                                    - zmluva 2019použitie sponzorského
TK Vrútky (údaje o PO) - zmluva 2019, použitie sponzorského
TŠP - Tenisová škola Petržalka (údaje o PO) - zmluva 2017použitie sponzorského  
VTC Pezinok (údaje o PO) - zmluva 2017/ 1dodatok 1použitie sponzorského  
                                            - zmluva 2017/ 2použitie sponzorského  
                                            - zmluva 2017/ 3použitie sponzorského  
                                            - zmluva 2018/ 1použitie sponzorského  
                                            - zmluva 2018/ 2použitie sponzorského  


 

 

 

Vložené: 25. 09. 2019       Kategória: Zákon o športe
 
news img

Príspevok na športovú činnosť dieťaťa

Prinášame Vám link na článok o Príspevku na športovú činnosť dieťaťa, zverejnený na webe Učenej právnickej spoločnosti.

Príspevok je možné využiť od 1.1.2020.

 
news img

Podnikanie športových odborníkov od 1.1.2020 – zmena

Zákon č. 310/2019 Z.z. o Fonde na podporu športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 1.1.2020 novelizoval aj ustanovenia zákona č. 440/2015 Z.z. o športe, ktoré sa týkajú oprávnenia vykonávať činnosť športového odborníka (ŠO) - trénera, rozhodcu, ako podnikanie.

 
news img

Dobrovoľníci v športe

Zákon o športe č. 440/2015 Z.z. upravuje aj náležitosti, týkajúce sa dobrovoľníkov v športe. Zmluvu o dobrovoľníckej činnosti je možné využiť na zabezpečenie organizácie športových podujatí alebo bežnej prevádzky klubu.

 
news img

Zákon o registri MNO - nové povinnosti pre športové kluby

Od 1. januára 2019 je platný a účinný zákon č. 346/2018 Z. z. o registri  mimovládnych neziskových organizácií, ktorý prináša nové povinnosti aj pre športové kluby, ktoré sú neziskovými organizáciami (t.j. nie sú obchodnými spoločnosťami).  Neziskové organizácie majú povinnosť doplniť údaje do registra MNO.

 
news img

Účtovníctvo a dane občianskeho združenia

Prinášame link na článok na stránke Učenej právnickej spoločnosti (UčPS), ktorý sa zaoberá  problematikou účtovníctva a daní v športovej organizácii, ktorá je občianskym združením.

 
news img

Nový typ zmluvy pre športových odborníkov

Zmluvu o výkone činnosti športového odborníka ako nový zmluvný typ zaviedla novela Zákona o športe s účinnosťou od 31.12.2017 v §49a Zákona.