• PEUGOT
  • AEGON
  • NADACIA SPP
  • TIPOS
  • FORTUNA
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA

Zmluva o sponzorstve v športe, jej použitie, výhody, zverejnenie

Navigácia » Hlavná stránka » Zákon o športe » Zmluva o sponzorstve v športe, jej použitie, výhody, zverejnenie

 
news img

Na základe nového Zákona o športe č. 440/2015 Z.z. s účinnosťou od 1.1.2016 pribudol nový zmluvný typ – Zmluva o sponzorstve v športe, ktorého hlavným cieľom je podpora športu a jeho transparentného financovania. Doteraz používané zmluvy (Zmluva o reklame, Zmluva o vzájomnej spolupráci, Darovacia zmluva) v sebe nesú viaceré nevýhody, resp. riziká pre niektorú zo zmluvných strán. Dávame do pozornosti súhrn informácií týkajúcich sa zmlúv o sponzorstve v športe ako aj konkrétny vzor takejto zmluvy (aktualizácia vzoru zmluvy k 6.6.2016).

STZ bude podľa potreby na tomto mieste zverejňovať športovcom, športovým odborníkom, športovým organizáciám registrovaným v STZ všetky doručené zmluvy a ich použitie v zmysle Metodického usmernenia MŠVVaŠ č.11/2016. STZ nezodpovedá za obsah, platnosť a úplnosť zverejnených zmlúv a vyúčtovaní.

Zasielať podklady na zverejnenie môžete na adresu: zverejnenie@stz.sk :
1) sken zmluvy v jednom súbore vo formáte pdf so začiernenými osobnými údajmi (rodné číslo a adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, podpisy zmluvných strán)

2) údaje sponzorovaného v zmysle Čl. 3, ods.1. Usmernenia. (Fyzická osoba, Právnická osoba)

3) zverejnenie použitia sponzorského (mesačne vždy v jednom súbore za celé trvanie zmluvy) vo formáte doc, xls, pdf.

V zmysle zverejneného súhrnu informácií, Zmluva o sponzorstve v športe, uzavretá priamo so športovcom, je daňovo uznaným výdavkom pre sponzora (za splnenia ostatných podmienok) len v prípade, že športovec je 1) profesionálnym športovcom (na základe Zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu alebo ako SZČO, 2) talentovaným športovcom (zaradeným do zoznamu talentovaných športovcov) alebo 3) športovým reprezentantom.

Upozornenie k zverejňovaniu: upozorňujeme všetky sponzorované subjekty (športovcov a kluby), ktoré zverejňujú údaje o Zmluve o sponzorstve v športe na inom mieste ako je web stránka STZ, že v zmysle Čl. 4, ods.4 Metodického usmernenia č.11/2016 sú povinní zaslať ministerstvu školstva názov sponzorovaného subjektu a adresu webového sídla (funkčný link), na ktorom sú zverejnené zmluvy o sponzorstve v športe a vykazovanie použitia sponzorského. Oznámenie je možné zaslať aj elektronicky na adresu: sekretariat.ss@minedu.sk 

Zoznam sponzorovaných subjektov zverejnených na www.minedu.sk nájdete TU.

Oznámenie o zmluvách zverejnených na www.stz.sk zasiela priamo STZ.

Zároveň upozorňujeme, že Zmluvu o sponzorstve v športe nemôže na strane sponzorovaného uzatvoriť subjekt, ktorý nie je členom národného športového zväzu (STZ).

Manuál k používaniu zmluvy o sponzorstve v športe, spracovaný UčPS

ŠPORTOVEC:
Bašková Dagmara - zmluva 2016, použitie sponzorského   
Jamrichová Sandra - zmluva 2016/ 1 , zmluva 2016/ 2použitie sponzorského     
Jarušková Timea (údaje o FO) - zmluva 2017použitie sponzorského
                                                  - zmluva 2018/ 1,  použitie sponzorského
                                                  - zmluva 2018/ 2,  použitie sponzorského
Kyselova Nina  - zmluva 2018
Matúšová Barbora (údaje o FO) - zmluva 2017použitie sponzorského
                                                    - zmluva 2018 a 2019/ 1použitie sponzorského
                                                    - zmluva 2018 a 2019/ 2použitie sponzorského
Mokrý Alex (údaje o FO) - zmluva 2017použitie sponzorského
Naď Peter (údaje o FO) - zmluva 2016, použitie sponzorského   
                                       - zmluva 2017použitie sponzorského   
                                       - zmluva 2018,  použitie sponzorského   
Puškár Samuel (údaje o FO) - zmluva 2017, použitie sponzorského
Šašková Karolína (údaje o FO) - zmluva 2016, použitie sponzorského  
                                                   - zmluva 2017, zmluva 2017 - dodatokpoužitie sponzorského
                                                   - zmluva 2018použitie sponzorského

ŠPORTOVÁ ORGANIZÁCIA:
NTC Košice (údaje o PO) - zmluva 2017/1použitie sponzorského 
                                            zmluva 2017/2použitie sponzorského
TC Baseline Banská Bystrica (údaje o PO) - zmluva 2016, použitie sponzorského 
                                                                     - zmluva 2017, dodatok 1použitie sponzorského 
                                                                     - zmluva 2018, dodatok 1použitie sponzorského 
TC Stupava (údaje o PO) - zmluva 2017/ 1použitie sponzorského  
                                         - zmluva 2017/ 2použitie sponzorského  
                                         - zmluva 2018/ 1použitie sponzorského  
                                         - zmluva 2018/ 2použitie sponzorského  
                                         - zmluva 2018/ 3použitie sponzorského  
Tenisová akadémia Prešov (údaje o PO) - zmluva 2016použitie sponzorského  
                                                                  - zmluva 2017
TK Matchpoint Trebatice (údaje o PO) - zmluva 2016, použitie sponzorského  
TK Šport Park Lúčky (údaje o PO)  - zmluva 2017použite sponzorského  
                                                         - zmluva 2018použite sponzorského  
TK Progres Prešov (údaje o PO) - zmluva 2017, použitie sponzorského
                                                     - zmluva 2018,
TK Tennis Classic Bratislava (údaje o PO) - zmluva 2018použitie sponzorského  
TŠP - Tenisová škola Petržalka (údaje o PO) - zmluva 2017použitie sponzorského  
VTC Pezinok (údaje o PO) - zmluva 2017/ 1dodatok 1použitie sponzorského  
                                              zmluva 2017/ 2použitie sponzorského  
                                              zmluva 2017/ 3použitie sponzorského  
                                            - zmluva 2018/ 1použitie sponzorského  
                                            - zmluva 2018/ 2použitie sponzorského  


 

 

 

Vložené: 14. 11. 2018       Kategória: Zákon o športe
 
news img

Účtovníctvo a dane občianskeho združenia

Prinášame link na článok na stránke Učenej právnickej spoločnosti (UčPS), ktorý sa zaoberá  problematikou účtovníctva a daní v športovej organizácii, ktorá je občianskym združením.

 
news img

Nový typ zmluvy pre športových odborníkov

Zmluvu o výkone činnosti športového odborníka ako nový zmluvný typ zaviedla novela Zákona o športe s účinnosťou od 31.12.2017 v §49a Zákona.

 
news img

Charitatívna reklama

Charitatívna reklama – nový daňovo zvýhodnený typ reklamnej zmluvy pre neziskové organizácie. Inštitút charitatívnej reklamy zaviedla novela Zákona o dani s príjmov s účinnosťou od 1.1.2018.

 
news img

Podnikanie športových odborníkov - info z Min.školstva. 8.3.2018

Ministerstvo školstva zverejnilo dňa 8.3.2018 na svojej stránke  zoznam všetkých športových odborníkov, ktorí podnikajú podľa zákona o športe. Zoznam bude MŠ aktualizovať pravidelne každý týždeň a až do ukončenia migrácie na nový IS športu je tento zverejnený zoznam jediným verejným zoznamom športových odborníkov podnikajúcich podľa zákona o športe. Zoznam obsahuje nasledovné údaje o športovom odborníkovi: meno a priezvisko, dátum narodenia, IČO, obchodné meno, začiatok, ukončenie a pozastavenie podnikania v činnosti športového odborníka.

 
news img

Dobrovoľníci v športe

Zákon o športe č. 440/2015 Z.z. upravuje aj náležitosti, týkajúce sa dobrovoľníkov v športe. Zmluvu o dobrovoľníckej činnosti je možné využiť na zabezpečenie organizácie športových podujatí alebo bežnej prevádzky klubu.

 
news img

Podnikanie trénerov po novele Zákona o športe od 1.1.2017

Aktualizované znenie po zverejnení usmernenia Ministerstva školstva dňa 20.2.2017 a informácií od Ministerstva školstva zo dňa 2.3.2017