• PEUGOT
  • NADACIA SPP
  • AXA
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA

Zmluva o sponzorstve v športe, jej použitie, výhody, zverejnenie

Navigácia » Hlavná stránka » Zákon o športe » Zmluva o sponzorstve v športe, jej použitie, výhody, zverejnenie

 
news img

Na základe nového Zákona o športe č. 440/2015 Z.z. s účinnosťou od 1.1.2016 pribudol nový zmluvný typ – Zmluva o sponzorstve v športe, ktorého hlavným cieľom je podpora športu a jeho transparentného financovania. Doteraz používané zmluvy (Zmluva o reklame, Zmluva o vzájomnej spolupráci, Darovacia zmluva) v sebe nesú viaceré nevýhody, resp. riziká pre niektorú zo zmluvných strán. Dávame do pozornosti súhrn informácií týkajúcich sa zmlúv o sponzorstve v športe ako aj konkrétny vzor takejto zmluvy (aktualizácia vzoru zmluvy k 6.6.2016).

STZ bude podľa potreby na tomto mieste zverejňovať športovcom, športovým odborníkom, športovým organizáciám registrovaným v STZ všetky doručené zmluvy a ich použitie v zmysle Metodického usmernenia MŠVVaŠ č.11/2016. STZ nezodpovedá za obsah, platnosť a úplnosť zverejnených zmlúv a vyúčtovaní.

Zasielať podklady na zverejnenie môžete výlučne na adresu: zverejnenie@stz.sk :
1) sken zmluvy v jednom súbore vo formáte pdf so začiernenými osobnými údajmi (rodné číslo a adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, podpisy zmluvných strán). Max.veľkosť súboru 5MB.

2) údaje sponzorovaného v zmysle Čl. 3, ods.1. Usmernenia. (Fyzická osoba, Právnická osoba)

3) zverejnenie použitia sponzorského (mesačne vždy v jednom súbore za celé trvanie zmluvy) vo formáte doc, xls, pdf.

V zmysle zverejneného súhrnu informácií, Zmluva o sponzorstve v športe, uzavretá priamo so športovcom, je daňovo uznaným výdavkom pre sponzora (za splnenia ostatných podmienok) len v prípade, že športovec je 1) profesionálnym športovcom (na základe Zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu alebo ako SZČO, 2) talentovaným športovcom (zaradeným do zoznamu talentovaných športovcov) alebo 3) športovým reprezentantom.

Upozornenie k zverejňovaniu: upozorňujeme všetky sponzorované subjekty (športovcov a kluby), ktoré zverejňujú údaje o Zmluve o sponzorstve v športe na inom mieste ako je web stránka STZ, že v zmysle Čl. 4, ods.4 Metodického usmernenia č.11/2016 sú povinní zaslať ministerstvu školstva názov sponzorovaného subjektu a adresu webového sídla (funkčný link), na ktorom sú zverejnené zmluvy o sponzorstve v športe a vykazovanie použitia sponzorského. Oznámenie je možné zaslať aj elektronicky na adresu: sekretariat.ss@minedu.sk 

Zoznam sponzorovaných subjektov zverejnených na www.minedu.sk nájdete TU.

Oznámenie o zmluvách zverejnených na www.stz.sk zasiela priamo STZ.

Zároveň upozorňujeme, že Zmluvu o sponzorstve v športe nemôže na strane sponzorovaného uzatvoriť subjekt, ktorý nie je členom národného športového zväzu (STZ).

Manuál k používaniu zmluvy o sponzorstve v športe, spracovaný UčPS

ŠPORTOVEC:
Bašková Dagmara - zmluva 2016, použitie sponzorského   
Cibáková Barbora (údaje o FO) - zmluva 2019použitie sponzorského
                                                   - zmluva 2019/2, použitie sponzorského
Gálik Matej (údaje o FO) - zmluva 2019použitie sponzorského
Gemzická Adela (údaje o FO) - zmluva 2019použitie sponzorského
                                                 - zmluva 2019/2, použitie sponzorského
                                                 - zmluva 2020, použitie sponzorského
Hradecká Lucia (údaje o FO) - zmluva 2019, použitie sponzorského, použitie sponzorského 2020
Jamrichová Sandra - zmluva 2016/ 1 , zmluva 2016/ 2použitie sponzorského     
Janigová Petra (údaje o FO) - zmluva 2020, použitie sponzorského
Jakubovič Xavier(údaje o FO) - zmluva 2020, použitie sponzorského
Jarušková Timea (údaje o FO) - zmluva 2017použitie sponzorského
                                                  - zmluva 2018/ 1,  použitie sponzorského
                                                  - zmluva 2018/ 2,  použitie sponzorského
                                                  - zmluva 2019, dodatok 2019použitie sponzorského
                                                  - zmluva 2020
Krajmer Karolína (údaje o FO) - zmluva 2019
Kyselova Nina (údaje o FO) - zmluva 2018použitie sponzorského
                                             - zmluva 2019použitie sponzorského
                                             - zmluva 2020, použitie sponzorského
Lacková Viktória (údaje o FO) - zmluva 2019, dodatok 2019, použitie sponzorského
                                                - zmluva 2020, dodatok 2020
Madej Jakub (údaje o FO), zmluva 2020
Matúšová Barbora (údaje o FO) - zmluva 2017-2021použitie sponzorského, použitie sponzorského 2019
                                                    - zmluva 2018-2019/ 1použitie sponz 1apoužitie sponz 1b
                                                    - zmluva 2018-2019/ 2použitie sponzorského
                                                    - zmluva 2019-2020
Mokrý Alex (údaje o FO) - zmluva 2017použitie sponzorského
Naď Peter (údaje o FO) - zmluva 2016, použitie sponzorského   
                                       - zmluva 2017použitie sponzorského   
                                       - zmluva 2018,  použitie sponzorského   
                                       - zmluva 2019,  použitie sponzorského   
Puškár Samuel (údaje o FO) - zmluva 2017, použitie sponzorského
Šašková Karolína (údaje o FO) - zmluva 2016, použitie sponzorského  
                                                   - zmluva 2017, zmluva 2017 - dodatokpoužitie sponzorského
                                                   - zmluva 2018použitie sponzorského

ŠPORTOVÁ ORGANIZÁCIA:
JHT Activity (údaje o PO) - zmluva 2019, pouzitie sponzorského
NTC Košice (údaje o PO) - zmluva 2017použitie sponzorského 
                                          - zmluva 2017-2018použitie sponzorského
                                          - zmluva 2018-2019použitie sponzorského
                                          - zmluva 2019-2020, použitie sponzorského
TA Edmund Pavlík (údaje o PO) - zmluva 2019, použitie sponzorského
                                                    - zmluva 2019/2, použitie sponzorského
                                                    - zmluva 2019/3, použitie sponzorského
TC Baseline Banská Bystrica (údaje o PO) - zmluva 2016, použitie sponzorského 
                                                                     - zmluva 2017, dodatok 1použitie sponzorského 
                                                                     - zmluva 2018, dodatok 1použitie sponzorského 
                                                                     - zmluva 2019použitie sponzorského 
                                                                     - zmluva 2020, použitie sponzorského
TC Empire Trnava (údaje o PO) - zmluva 2019
TC Stupava (údaje o PO) - zmluva 2017/ 1použitie sponzorského  
                                         - zmluva 2017/ 2použitie sponzorského  
                                         - zmluva 2018/ 1použitie sponzorského  
                                         - zmluva 2018/ 2použitie sponzorského  
                                         - zmluva 2018/ 3použitie sponzorského  
                                         - zmluva 2019/ 1použitie sponzorského  
                                         - zmluva 2019/2
                                         - zmluva 2020
TC Talent (údaje o PO) - zmluva 2019použitie sponzorského
                                      - zmluva 2020
                                      - zmluva 2020/2
Tenisová akadémia Prešov (údaje o PO) - zmluva 2016použitie sponzorského  
                                                                  - zmluva 2017
TK Banská Bystrica (údaje o PO) - zmluva 2019/ 1, použitie sponzorského
                                                      - zmluva 2019/ 2, použitie sponzorského
                                                      - zmluva 2020
TK Inter Bratislava - zmluva 2020, použitie sponzorského
TK Matchpoint Trebatice (údaje o PO) - zmluva 2016, použitie sponzorského  
TK Slávia STU Bratislava (údaje o PO) - zmluva 2018použitie sponzorského  
                                                               - zmluva 2019/ 1použitie sponzorského  
                                                               - zmluva 2019/ 2,
                                                               - zmluva 2019/ 3, použitie sponzorského
TK Šport Park Lúčky (údaje o PO)  - zmluva 2017použite sponzorského  
                                                         - zmluva 2018použite sponzorského  
                                                         - zmluva 2019,   
TK Progres Prešov (údaje o PO) - zmluva 2017, použitie sponzorského
                                                     - zmluva 2018/ 1použitie sponzorského
                                                     - zmluva 2018/ 2použitie sponzorského
                                                     - zmluva 2019, použitie sponzorského
                                                     - zmluva 2019/2, použitie sponzorského
TK Tennis Classic Bratislava (údaje o PO) - zmluva 2018použitie sponzorského  
                                                                    - zmluva 2019použitie sponzorského
TK Vrútky (údaje o PO) - zmluva 2019, použitie sponzorského
TŠP - Tenisová škola Petržalka (údaje o PO) - zmluva 2017použitie sponzorského  
VTC Pezinok (údaje o PO) - zmluva 2017/ 1dodatok 1použitie sponzorského  
                                            - zmluva 2017/ 2použitie sponzorského  
                                            - zmluva 2017/ 3použitie sponzorského  
                                            - zmluva 2018/ 1použitie sponzorského  
                                            - zmluva 2018/ 2použitie sponzorského  


 

 

 

Vložené: 25. 09. 2019       Kategória: Zákon o športe
 
news img

Na podporu od štátu majú nárok aj športovci

Kompenzačné opatrenia zo strany štátu pre pomoc zamestnávateľom a SZČO sa netýkajú iba športových klubov, či trénerov, ale aj športovcov nad 18 rokov (amatérskych, profesionálnych, talentovaných), ktorí vykonávajú svoju činnosť ako samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO).

 
news img

Praktická pomôcka k čerpaniu finančného príspevku pre COVID-19

Prinášame link na praktickú pomôcku v podobe tabuľky pre športové subjekty, ktorá by mohla pomôcť pri uplatnení finančného príspevku na prekonanie krízy COVID-19 na základe všeobecných opatrení uplatnených na subjekty pôsobiace v oblasti športu a ich rôzne životné situácie.

 
news img

Vyhodnotenie ankety UčPS k dopadu COVID-19 na oblasť športu

Prinášame Vám vyhodnotenie výsledkov ankety Učenej právnickej spoločnosti k dopadu mimoriadnych opatrení v súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19 na oblasť športu.

 
news img

Krízové opatrenia COVID-19

Odborníci pôsobiaci na platforme UčPS v spolupráci so SFZ, ÚLK, LOSS, GARANT PARTNER legal s. r. o., TAX OFFICE Hennel & Králik, s.r.o. a SAUNO pripravili pre športovú verejnosť rešerš opatrení COVID-19 pre oblasť pracovného práva a výber opaterení vo finančnej oblasti.  Článok je dostupný tu :  http://www.ucps.sk/Opatrenia_v_oblasti_pracovneho_prava

 
news img

Opatrenia vlády pre pomoc zamestnávateľom a SZČO.

Vláda SR z dôvodu mimoriadnej situácie s ochorením COVID-19 na svojom zasadnutí dňa 31.3.2020 schválila Príspevok na udržanie pracovných miest pre pomoc zamestnávateľom, zamestnancom a SZČO. Dňa 14.4.2020 schválila zmenu podmienok Príspevku. (Aktualizácia textu ku dňu 6.4.2020 a 17.4.2020).Tento príspevok je možné uplatniť aj pre oblasť športu.

 
news img

Novela Zákona o športe s účinnosťou od 1.1.2020

Novelizáciou  Zákona č. 440/2015 Z. z. o športe zákonom č.310/2019 Z.z. s  účinnosťou od 1.1.2020 došlo k nasledovným zmenám: