• PEUGOT
  • NADACIA SPP
  • TIPOS
  • FORTUNA
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA

Dôležité termíny - Súťaže družstiev 2019

Navigácia » Hlavná stránka » Súťaže » Družstvá » Dôležité termíny - Súťaže družstiev 2019

 

Upozorňujeme na dôležité termíny ohľadom domácej súťaže družstiev (prihlášky, hosťovanie, súpisky...)

termín doručenia prihlášky do súťaže: do 15. 2. (informácie)

termín žiadosti o hosťovanie: 15. 1. - 28. 2. (informácie)

termín spracovania súpisky: do 31. 3. (informácie)

Súťaže družstiev riadené STZ:   Extraliga,   I. a II. liga  

REGIONÁLNE súťaže (informácie - príslušný regionálny zväz): BTZ    ZsTZ     SsTZ     VsTZ

Upozornenie:
Pokiaľ má klub neuhradené pokuty treba s prihláškou do súťaže zaslať aj kópiu úhrady pokuty. V prípade, že klub nebude mať uhradené pokuty, nebudú jeho družstvá pripustené do žiadnych súťaží družstiev.
 

 

Vložené: 07. 01. 2019       Kategória: Družstvá
 
news img

Prihlášky - súťaž družstiev 2019

Termín uzávierky prihlášok do súťaže družstiev je 15. 2. 2019, t. j. do tohto termínu musí byť prihláška doručená na riadiaci orgán.

Zoznam družstiev s právom štartu v súťažiach riadených STZ. Viac informácií:

07. 01. 2019
Družstvá Více zde
 
news img

Neuhradené pokuty - súťaž družstiev

Neuhradené pokuty (Extraliga, I. a II. liga, MSR, Detský DC a FC)

04. 01. 2019
Družstvá Více zde
 
news img

Extraliga 2019

Aktuálne informácie (prihlášky...):

Zoznam družstiev - právo štartu v súťaži družstiev riadených STZ.

Prihlášky do súťaže (tlačivo) treba doručiť do 15. 2. na adresu zdena.suhajova@stz.sk.

Pokuty je potrebné uhradiť najneskôr do termínu prihlášok.

04. 01. 2019
Družstvá Více zde
 
news img

I. a II. liga 2019

Aktuálne informácie (prihlášky...):

Zoznam družstiev - právo štartu v súťaži družstiev riadených STZ.

Prihlášky do súťaže (tlačivo) treba doručiť do 15. 2. na adresu zdena.suhajova@stz.sk

Pokuty je potrebné uhradiť najneskôr do termínu prihlášok.

 

04. 01. 2019
Družstvá Více zde
 
news img

Zostavenie súpisky pre súťaž družstiev

Súpisky treba spracovať cez systém etenis  do 31. 3. aktuálnej sezóny, (súpisky pre MSR mládeže do 12. 8. 2019 a MSR seniorov do 29. 8. 2019) - takto spracovanú súpisku pre súťaže riadené STZ (extraliga, I. a II. liga, MSR) netreba posielať poštou. Pre ostatné súťaže platí rozhodnutie príslušného regionálneho tenisového zväzu.

04. 01. 2019
Družstvá Více zde
 
news img

Kapitáni, vedúci družstiev

V zmysle schválených zmien predpisov na základe platného Zákona o športe funkciu kapitána (vedúceho) družstva môžu od sezóny 2017 na jednotlivých podujatiach vykonávať iba nasledujúce osoby:

03. 01. 2019
Družstvá Více zde