• PEUGEOT
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA
  • ADIFEX

Plážový tenis pod STZ

Navigácia » Hlavná stránka » Súťaže » Plážový tenis » Plážový tenis pod STZ

 

Slovenský tenisový zväz od sezóny 2018 oficiálne zastrešuje už aj PLÁŽOVÝ tenis na Slovensku. V tomto článku prinášame prehľad dôležitých informácií o registrácii hráčov a prihláškach turnajov do termínovej listiny STZ.

- predpis pre plážový tenis

- pravidlá ITF pre plážový tenis v anglickom jazyku

- pravidlá ITF pre plážový tenis v českom jazyku

REGISTRÁCIA HRÁČA:

Pri prvej registrácii STZ vytvorí hráčovi na základe jeho Žiadosti o individuálnu registráciu, v ktorej zaznačí ÁNO v kolónke "Mám záujem zúčastňovať sa aj turnajov v plážovom tenise", profil nielen v eTenise, ale aj v systéme www.zasportujsiopen.sk, prostredníctvom ktorého sa budú hráči môcť prihlasovať na turnaje.
- viac informácií o PRVEJ registrácii hráča
- viac informácii o OBNOVE hráčskej registrácie

V prípade, že hráč už má platnú registráciu v STZ, ale nemal ešte vytvorený profil alebo aktivovaný šport plážový tenis v systéme www.zasportujsiopen.sk, musí o to taktiež požiadať zaslaním žiadosti o aktiváciu na mailovú adresu zdena.suhajova@stz.sk (nutné uviesť minimálne priezvisko, meno a registračné číslo hráča).

Na turnaje pod hlavičkou STZ sa môžu prihlásiť iba hráči s platnou registráciou v STZ. Absolvované turnaje bude STZ hráčom zapisovať aj s dosiahnutými bodmi do karty hráča v eTenise, z čoho sa bude vypočítavať následne predbežný rebríček. Z toho sa po odohraní sezóny vytvorí oficiálny rebríček, ktorý bude slúžiť pre nasadzovanie v nasledujúcej sezóne - Oficiálny (nasadzovací) rebríček plážového tenisu pre sezónu 2024.

PRIHLÁŠKY TURNAJOV DO TL:

Aktuálna termínová listina STZ pre plážový tenis - viac informácií

Kluby, s platnou kolektívnou registráciou, ktoré majú záujem o usporiadanie turnaja v nasledujúcej sezóne, môžu zasielať Prihlášky do TL v priebehu marca, najneskôr však do 31. marca aktuálnej sezóny. Výzva bude zverejnená aj na úvodnej stránke (viac informácii o kolektívnej registrácii)

- prihláška turnaja plážového tenisu do termínovej listiny

- tlačivá pre usporiadateľov potrebné k turnajom v plážovom tenise

Usporiadateľ je povinný zaslať na zverejnenie rozpis súťaže najneskôr 14 dní pred začiatkom turnaja a kompletné podklady z turnaja najneskôr 48 h po skončení turnaja.

 

 

 

Vložené: 06. 09. 2017       Kategória: Plážový tenis
 
news img

Turnaje plážový tenis 2024

Na základe prihlášok Slovenský tenisový zväz vydáva Termínovú listinu pre Plážový tenis 2024.

Turnajov v plážovom tenise, organizovaných pod hlavičkou STZ, sa môžu zúčastniť iba hráči prihlásení na turnaj cez www.zasportujsiopen.sk a registrovaní v STZ (viac informácií). Absolvované turnaje bude STZ hráčom zapisovať aj s dosiahnutými bodmi do karty hráča v eTenise, z čoho sa po odohraní sezóny vytvorí oficiálny rebríček, ktorý bude slúžiť pre nasadzovanie v nasledujúcej sezóne.

 
news img

Chcete súťažiť aj v PLÁŽOVOM tenise?

Slovenský tenisový zväz od sezóny 2018 oficiálne zastrešuje už aj PLÁŽOVÝ tenis na Slovensku. Informácie o turnajoch, prihlasovanie a spôsob registrácie pre plážový tenis.