• PEUGOT
  • AEGON
  • NADACIA SPP
  • TIPOS
  • FORTUNA
  • J&T BANKA

Máte záujem o seniorský tenis?

Navigácia » Hlavná stránka » Súťaže » Seniorský tenis » Máte záujem o seniorský tenis?

 

 

Pozrite si platný "Predpis pre súťaže seniorov" podľa ktorého sa riadia súťaže seniorov v STZ.

Kto sa môže zúčastňovať turnajov seniorov?
Muži a ženy od 35 rokov, pričom pre zaradenie hráča do vekovej kategórie je rozhodujúci ročník narodenia (nie deň a mesiac), t.j. koľko rokov dosiahne hráč v konkrétnej tenisovej sezóne.

Aké sú výhody registrácie v STZ?
Registrovaný senior sa môže zúčastňovať okrem súťaže jednotlivcov aj súťaže družstiev a je vyhodnocovaný v rebríčkoch STZ za danú tenisovú sezónu. Súčasne môže bezplatne využívať sekciu TENIS v systéme www.zasportujsiopen.sk , ktorú vytvoril Slovenský tenisový zväz na podporu rekreačného a seniorského tenisu.
Neregistrovaný senior sa môže zúčastňovať len turnajov jednotlivcov (okrem majstrovských súťaží) bez možnosti hrať súťaž družstiev a nie je vyhodnocovaný v oficiálnych rebríčkoch STZ.

Čo treba k registrácii?
Vypísanú "Žiadosť o individuálnu registráciu" potvrdenú klubom, resp STZ a poplatok 40,- EUR na 2 roky (V prípade registrácie od 60 rokov poplatok 4,- €/ 2r.) Môžete požiadať aj o dlhšiu registráciu, pričom každý rok navyše plus platba 20,- € (od 60 r. plus 2,- €).

Prvá registrácia = viac informácií...
Obnova registrácie = viac informácií..

V akých kategóriách seniori súťažia?
V súťaži jednotlivcov sa vo dvojhre súťaží v kategóriách po piatich rokoch:
35+, 40+, 45+, 50+, 55+, 60+, 65+, 70+, 75+, 80+, 85+
Vo štvorhre sa súťaží v kategóriách po desiatich rokoch:
35+, 45+, 55+, 65+, 75+
Súťaž družstiev sa vypisuje pre kategórie MUŽOV a môžu sa jej zúčastniť iba hráči registrovaní za konkrétny klub:
35+, 45+, 55+, 65+

Pričom platí, že sa hráč môže zúčastňovať aj v kategóriách mladších, ale nesmie sa zúčastňovať v kategóriách starších ako je jeho vek narodenia. V konkrétnych súťažiach sa otvoria len tie kategórie v ktorých je dostatočný počet účastníkov, resp. ktoré vypíše usporiadateľ.

UPOZORNENIE: vzhľadom na malý počet registrovaných žien sa spravidla v ženách organizuje iba jedna kategória (od 35 rokov), samozrejme aktuálne o tom rozhoduje až usporiadateľ turnaja na základe počtu a vekovej kategórie prezentovaných hráčok.

Kto môže organizovať turnaj seniorov?
Ktorýkoľvek klub ktorý má platnú kolektívnu registráciu v STZ pre danú sezónu v ktorej chce turnaj organizovať a je schopný zabezpečiť podmienky pre plynulý priebeh v zmysle platných športovo-technických predpisov a predpisu pre súťaže seniorov.
Prihlášky na organizáciu turnaja sa zasielajú do 15.10. na športovo-technický úsek STZ.

Potrebujete viac informácií?
kontaktujte športovo - technický úsek STZ tel. č. 02/ 492 09 886 resp 02/ 492 09 887

 

Vložené: 01. 11. 2012       Kategória: Seniorský tenis
 
news img

M SR družstiev SENIOROV 2018

Aktuálne informácie: rozpis, nominované družstvá, usporiadatelia...

Družstvá, ktoré si zabezpečili právo účasti na M SR, sú povinné potvrdiť svoj štart zaslaním prihlášky najneskôr do 31. 7. 2018 na e-mail: zdena.suhajova@stz.sk.

V prípade, že niektoré z družstiev nedoručí prihlášku na STZ, má právo účasti na M SR ďalšie družstvo z príslušného regiónu na základe poradia v konečnej tabuľke v danom regióne, pričom platí, že za jeden klub môže štartovať len 1 družstvo. Ak príslušný región nemá náhradníka, môže štartovať ďalšie družstvo z iných regiónov. O výbere regiónu rozhoduje väčší počet družstiev (rôznych klubov) zapojených do regionálnej súťaže v danej vekovej kategórii. V prípade rovnosti rozhoduje lepšie konečné umiestnenie záujemcu, inak žreb.

 
news img

Turnaje seniori 2018

Prehľad a aktuálne informácie o schválených turnajoch seniorov pre sezónu 2018.
Upozorňujeme hráčov, že na turnaje seniorov sa prihlasuje cez systém www.zasportujsiopen.sk . Ak sa turnaja zúčastní hráč, ktorý nie je takto prihlásený, nie je možné jeho odohrané zápasy zapísať, čím poškodzuje nielen seba, ale zneváži tým i snahu usporiadateľov a ostatných zúčastnených. Ak ešte teda nie ste zaregistrovaný na uvedenej stránke prečítajte si viac informácií v článku Seniori STZ - registrácia na zasportujsiopen.sk
V zmysle SP, od neprihlásených môže usporiadateľ požadovať zvýšený vklad o 5,- EUR (od hráčov nad 60 r. 2,- EURÁ).

 
news img

Rebríčky seniorov

Slovenský tenisový zväz v systéme eTenis priebežne spracováva rebríčky seniorov registrovaných v STZ, ktorí odohrali aspoň jednu akciu z oficiálnej termínovej listiny seniorov...

 
news img

IPIN - ITF seniori

Upozorňujeme všetkých seniorov, že na základe rozhodnutia ITF (International Tennis Federation), počnúc sezónou 2012, budú môcť na medzinárodných turnajoch štartovať len hráči vlastniaci IPIN (International Player Identification Number), t.j. len hráči registrovaní v systéme ITF. viac informácií

 
news img

ZASPORTUJ SI OPEN aj pre seniorov

Slovenský tenisový zväz vytvoril a prevádzkuje portál Zasportujsiopen.sk s cieľom podporiť rekreačný tenis na Slovensku a uľahčiť komunikáciu medzi hráčmi a usporiadateľmi turnajov. Ponúka nielen jednoduché prihlasovanie na turnaje, individuálnu možnosť vyzývania súperov a zapisovania výsledkov, ale aj vytvárania vlastných súťažných rebríčkov.

 
news img

Seniori STZ - registrácia na www.zasportujsiopen.sk

Registrácia na ZasportujSiOpen.sk je veľmi jednoduchá, stačí len kliknúť TU a vyplniť požadované údaje. Ak ste už registrovaný v STZ stačí vypísať dole uvedený formulár a pomôžeme vám s registráciou.