• PEUGEOT
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA
  • ADIFEX

Detský DC a FC - výsledky 2005 - 2019

Navigácia » Hlavná stránka » Súťaže » Tenis detí » Detský DC a FC - výsledky 2005 - 2019

 

Archív výsledkov súťaže Detský Davis Cup a Fed Cup za obdobie od r. 2005 do r. 2019.

rok 2019

  Oblastné kolo Regionálne kolo Celoštátne kolo Deti do 8 rokov
Detský Davis Cup Bratislava I  / Bratislava II
Západ I / Západ II
Stred I / Stred II
Východ I / Východ II
Bratislava
Západ
Stred
Východ
výsledky
najbojovnejší hráč
 
Bratislava
Západ
Stred 1 / Stred 2
o 1. m. / o 3. m.
Východ
Detský Fed Cup Bratislava I / Bratislava II
Západ I / Západ II
Stred I / Stred II
Východ I / Východ II
Bratislava
Západ
Stred
Východ
výsledky
najbojovnejšia hráčka
Bratislava
Západ
Stred
Východ

 

rok 2018

  Oblastné kolo Regionálne kolo Celoštátne kolo Deti do 8 rokov
Detský Davis Cup Bratislava I  / Bratislava II
Západ I / Západ II
Stred I / Stred II
Východ I / Východ II
Bratislava
Západ
Stred
Východ
výsledky
najbojovnejší hráč
 
Bratislava
Západ
Stred
Východ
Detský Fed Cup Bratislava I / Bratislava II
Západ I / Západ II
Stred I / Stred II
Východ I / Východ II
Bratislava
Západ
Stred
Východ
výsledky
najbojovnejšia hráčka
Bratislava
Západ
Stred
Východ

rok 2017

  Oblastné kolo Regionálne kolo Celoštátne kolo Deti do 8 rokov
Detský Davis Cup Bratislava I / Bratislava II
Západ I / Západ II
Stred I / Stred II
Východ I / Východ II
Bratislava
Západ
Stred
Východ
výsledky
najbojovnejší hráč
 
Bratislava
Západ
Stred
Východ
Detský Fed Cup Bratislava I / Bratislava II
Západ I / Západ II
Stred I / Stred II
Východ I / Východ II
Bratislava
Západ
Stred
Východ
výsledky
najbojovnejšia hráčka
Bratislava
Západ
Stred
Východ

rok 2016

  Oblastné kolo Regionálne kolo Celoštátne kolo Deti do 8 rokov
Detský Davis Cup Bratislava
Západ 1
Západ 2
Stred
Východ
Bratislava
Západ
Stred
Východ
výsledky
najbojovnejší hráč
 
Bratislava
Západ
Stred
Východ
Detský Fed Cup Bratislava
Západ 1
Západ 2
Stred
Východ
Bratislava
Západ
Stred
Východ
výsledky
najbojovnejšia hráčka
Bratislava
Západ
Stred
Východ

 

rok 2015

  Oblastné kolo Regionálne kolo Celoštátne kolo
Detský Davis Cup Bratislava
Západ 1
Západ 2
Stred 1
Stred 2
Východ
Bratislava
Západ
Stred
Východ
výsledky
súťaž o najbojovnejšieho hráča
 
Detský Fed Cup Bratislava
Západ 1
Západ 2
Stred 1
Stred 2
Východ
Bratislava
Západ
Stred
Východ
výsledky
súťaž o najbojovnejšiu hráčku

rok 2014

  Oblastné kolo Regionálne kolo Celoštátne kolo
Detský Davis Cup Bratislava
Západ 1
Západ 2
Stred 1
Stred 2
Východ
Bratislava
Západ
Stred
Východ
výsledky

 
Detský Fed Cup Bratislava
Západ 1
Západ 2
Stred 1
Stred 2
Východ
Bratislava
Západ
Stred
Východ
výsledky
 


rok 2013

chlapci:                                    dievčatá:
1. TC EMPIRE Trnava           1. TK Slovan Bratislava 
2. ŠK Blava J. Bohunice       2. TK Slávia STU Bratislava          
3. TK Mladosť Košice "A"     3. Lieskovský tenisový klub LTC

FINÁLOVÉ KOLO - výsledky:   chlapci,   dievčatá
Súťaž o najbojovnejšieho hráča/čku:  chlapci   dievčatá

REGIONÁLNE KOLÁ - výsledky:
BRATISLAVA, ZÁPAD, STRED, VÝCHOD

OBLASTNÉ KOLÁ - výsledky:
BRATISLAVA, ZÁPAD - Piešťany, Trnava, STRED - Prievidza, Žilina, VÝCHOD - Humenné

rok 2012

chlapci:                                  dievčatá:
1. TA Prešov                          1. TK Slovan Bratislava "B" 
2. TK Kúpele Piešťany           2. TK ŠTK Šamorín           
3. TK Slávia STU Bratislava    3. TK Slovan Bratislava "A"

FINÁLOVÉ KOLO - výsledky:   chlapci   dievčatá
Súťaž o najbojovnejšieho hráča/čku:  chlapci   dievčatá

REGIONÁLNE KOLÁ - výsledky:
Bratislava, Západ, Stred /skupiny/finále/, Východ 

OBLASTNÉ KOLÁ - výsledky:
Bratislava, Piešťany, Trnava, KNM, Prievidza, Humenné


rok 2011
chlapci:                                  dievčatá:
1. TA Prešov                         1. TK Mladosť Košice 
2. TK Slávia Agrofert STU      2. TK Akademik Košice        
3. TK Kúpele Piešťany           3. TC EMPIRE Trnava

FINÁLOVÉ KOLO - výsledky:   chlapci   dievčatá
Súťaž o najbojovnejšieho hráča/čku:  chlapci   dievčatá

REGIONÁLNE KOLÁ - výsledky:
BratislavaZápadStred, Východ 

OBLASTNÉ KOLÁ - výsledky:
Bratislava, Západ /Piešťany/Trnava/, Stred /Žilina/Prievidza/, Východ - bolo zároveň aj regionálnym kolom


rok 2010
chlapci:                                  dievčatá:
1. TK Kalinčiakova                 1. TK Slovan Bratislava
2. ŠK TXT Casey Bratislava   2. TC Empire Trnava "A"        
3. STŠ Michalovce                 3. TK Žilina

FINÁLOVÉ KOLO - výsledky:   chlapci   dievčatá
Súťaž o najbojovnejšieho hráča/čku:  chlapci   dievčatá

REGIONÁLNE KOLÁ - výsledky:
Bratislava, Západ, Stred,Stred dievčatáVýchod

OBLASTNÉ KOLÁ - výsledky: 
BratislavaPiešťanyLevicePrievidzaBanská BystricaKošice 


rok 2009
chlapci:                                dievčatá:
1. VSE TK Akademik Košice  1. ŠK Blava Jaslovské Bohunice
2. TK Kysucké Nové Mesto   2. TK Slovan Slov. sporiteľňa BA
3. Lieskovský TC                  3. Tenisová akadémia Prešov

FINÁLOVÉ KOLO - výsledky:   chlapci   dievčatá
súťaž o najbojovnejšieho hráča/čku:  chlapci   dievčatá

REGIONÁLNE KOLÁ - výsledky:
Bratislava CH/D, Západ CH/D, Stred CH/D, Východ CH/D

OBLASTNÉ KOLÁ - výsledky: B, Z, S, V
 

rok 2008
chlapci:                                  dievčatá:
1. TK Kalinčiakova "A"            1. TK Kúpele Piešťany
2. TK F1 Poprad                     2. TK Akademik Košice 
3. TK Žilina                             3. TK Komárno 

FINÁLOVÉ KOLO - výsledky:   chlapci   dievčatá
súťaž o najbojovnejšieho hráča/čku: chlapci   dievčatá

REGIONÁLNE KOLÁ - výsledky: B, Z, S, V

OBLASTNÉ KOLÁ - výsledky: B, Z, S, V 
 

rok 2007
chlapci:                                    dievčatá:
1. Ten. Akad. NET Trnava A     1. TC Topolčany B 
2. TK Kalinčiakova                    2. TK Akademik Košice
3. TK Žilina                               3. TK Mladosť Košice 

FINÁLOVÉ KOLO - výsledky:   chlapci   dievčatá
súťaž o najbojovnejšieho hráča/čku: chlapci   dievčatá

REGIONÁLNE KOLÁ - výsledky: B, Z, S, V

OBLASTNÉ KOLÁ - výsledky: B, Z, S, V

rok 2006
chlapci:                                      dievčatá:
1. Právnik TŠ Trčka Kurek A       1. Právnik TŠ Trčka&Kurek
2. TK Tatran Prešov A                2. Akademik Košice A
3. Slávia Trnava                         3. TK Žilina B

FINÁLOVÉ KOLO - výsledky:   chlapci    dievčatá
súťaž o najbojovnejšieho hráča/čku: chlapci    dievčatá

REGIONÁLNE KOLÁ - výsledky

OBLASTNÉ KOLÁ - výsledky

rok 2005
chlapci                              dievčatá
1. Právnik Bratislava A      1. Slávia SPU Nitra
2. Slávia Trnava A             2. Právnik Bratislava A
3. Právnik Bratislava B      3. Slávia Trnava A 

FINÁLOVÉ KOLO - výsledky:   chlapci   dievčatá
súťaž o najbojovnejšieho hráča/čku:  chlapci   dievčatá

REGIONÁLNE KOLÁ - výsledky: Bratislava  CH  D 
                                                Západ        CH  D
                                                Stred         CH  D
                                                Východ      CH  D

 

Vložené: 19. 12. 2005       Kategória: Tenis detí
 
news img

Registrácia a turnaje DETÍ v sezóne 2024

Vekovú kategóriu detí a ich súťaženie upravuje zvláštny predpis STZ - Predpis pre súťaže detí. Ak v tomto predpise nie je stanovené inak, platia aj pre túto kategóriu ustanovenia Súťažného poriadku

14. 11. 2023
Tenis detí Více zde
 
news img

Upozornenie pre usporiadateľov turnajov detí

Upozorňujeme USPORIADATEĽOV turnajov DETÍ na potrebu dodržiavania ustanovení a predpisov pre túto vekovú kategóriu. Predovšetkým treba dodržiavať tieto základné povinnosti:

04. 11. 2023
Tenis detí Více zde
 
news img

Dajte deti na tenis

Slovenský tenisový zväz v súlade so schválenou Koncepciou rozvoja tenisu na roky 2015-2018 spúšťa projekt Dajte deti na tenis so snahou o spopularizovanie tenisu ako zdraviu prospešnej celoživotnej športovej aktivity pre deti a mládež. 

24. 01. 2022
Tenis detí Více zde
 
news img

Súťaže družstiev detí

Hosťovanie: Ak chce hráč v kategórii detí hrať regionálne súťaže družstiev za iný ako materský klub, musí zažiadať o hosťovanie. Pre Detský DC a FC nie je možné hosťovať. viac informácií o hosťovaniach

Súpisky: V regionálnych súťažiach detí môže hráč (hráčka) figurovať iba v jednej súťaži danej kategórie, t. j. môže byť:
- iba na jednej súpiske v rámci všetkých súťaží kategórie do 7 rokov;
- iba na jednej súpiske v rámci všetkých súťaží kategórie do 8 rokov;
- iba na jednej súpiske v rámci všetkých súťaží kategórie do 10 rokov.
viac informácií o zostavení súpisky

21. 02. 2020
Tenis detí Více zde
 
news img

Detský DC a FC - výsledky 2020 - 2023

Archív výsledkov súťaže "Detský Davis Cup a Fed Cup" za obdobie od r. 2020 do r. 2023:

19. 02. 2020
Tenis detí Více zde