• PEUGEOT
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA
  • ADIFEX

Pozastavenie členstva klubov STZ v roku 2024

Navigácia » Hlavná stránka » STZ » Matrika » Pozastavenie členstva klubov STZ v roku 2024

 

Výkonný výbor STZ dňa 22. 11. 2023 rozhodol o pozastavení členstva tenisových klubov, ktoré neobnovili kolektívnu registráciu v zmysle článku čl. 6 registračného poriadku STZ. Toto rozhodnutie nadobúda platnosť 27. 11. 2023.

V zmysle registračného poriadku sú hráči týchto klubov považovaní za voľných hráčov a môžu sa zaregistrovať do akéhokoľvek iného klubu s platnou registráciou na rok 2024.

Voľný hráč môže požiadať o preregistráciu aj mimo prestupového termínu prostredníctvom žiadosti o individuálnu registráciu . Ak má v čase zmeny platnú registráciu, t.j. mení sa len materský klub.

Pozastevené kluby:

Bratislavský región

080016 - TJ Slavoj Ovsište
080080 - TJ Záhorák
080100 - ŠK GrandSport Bratislava
080124 - Oukey Tenis Chorvátsky Grob

Západoslovenský región
090007 - TK 2000 Horné Sŕnie
090021 - ŠK ŠOG Nitra
090067 - TK Ellite Team Nové Zámky
090086 - TK HANAKA Zlaté Moravce
090093 - ŠK MR TC Bánovce n/Bebravou
090095 - HTC Hlohovec
090102 - TK ESO Piešťany
090111 - TK Matchpoint Trebatice
090112 - Tennis Barons Nové Mesto n/V.
090132 - TK DVOJKA Komárno
090134 - TK Winners Piešťany
090138 - TK Trenčianska Turná

Stredoslovenský región
100090 - TK Dolné Kysuce
100092 - VIVA ŠPORT Hodruša-Hámre
100114 - ŠK Spartan Púchov
100122 - TK Šport Púchov

Východoslovenský región
110079 - TK Dargov
110082 - TK SIRIUS Trebišov
110086 - ŠK BLS Bardejov
 

Bankové spojenie:

účet číslo: SK50 1100 0000 0026 2973 0229
konštantný symbol: 0558
variabilný symbol: 102
Pri realizácii úhrady nezabudnite uviesť meno hráča resp. registračné číslo, za ktorého bola platba zrealizovaná.

 

 

 

 

Vložené: 22. 03. 2024       Kategória: Matrika
 
news img

Hosťovanie

Termín na podávanie žiadostí o HOSŤOVANIE je od 15. januára do 5. februára príslušného kalendárneho roka. 
Zoznam schválených hosťovaní

12. 02. 2024
Matrika Více zde
 
news img

Prestupy

Správa o prestupoch v termíne 15.10.2023 - 05.11.2023

Žiadosti o prestup podávajte od 15. 10. do 5. 11. príslušnej sezóny. Termín prestupu je dodržaný, ak je prestupový lístok doručený alebo odoslaný (rozhoduje poštová pečiatka) na STZ najneskôr posledný deň prestupového obdobia, t. j. 5. novembra. Akceptuje sa aj elektronické doručenie naskenovaného prestupového lístka (v pôvodnom formáte). Prestup, ktorý bol ohlásený mimo prestupového termínu, sa neprerokuje.

16. 11. 2023
Matrika Více zde
 
news img

Kolektívna (KLUBOVÁ) registrácia

VV STZ na svojom zasadnutí dňa 20. 9. 2023 schválil nové znenie Registračného poriadku s platnosťou od 21. 9. 2023 (najdôležitejšie zmeny).
Úhrady poplatkov (za klub a funkcionárov) a doloženie tlačív pre sezónu 2024:
Bratislava / Západ / Stred / Východ

31. 10. 2023
Matrika Více zde
 
news img

Prvá registrácia HRÁČA

Jednotlivci, ktorí sa chcú stať členmi STZ a využívať jeho výhody a ďalšie možnosti z tohto členstva musia byť v STZ registrovaní. 

21. 09. 2023
Matrika Více zde
 
news img

OBNOVA hráčskej registrácie

Obnova hráčskej registrácie sa vykonáva uhradením príslušného registračného poplatku na účet STZ (neplatí pre cudzincov a hráčov, ktorí boli naposledy registrovaní ešte pred rokom 2016 bez rodného čísla - postupovať vždy ako pri prvej registrácii). V zmysle článku 21 RP pracovník STZ obnoví registráciu hráča do 14 dní od pripísania registračného poplatku na účet STZ. Pokiaľ hráč nemá platnú registráciu viac ako 12 mesiacov, stáva sa voľným hráčom a môže sa zaregistrovať do iného klubu, t. j. bez ohlásenia prestupu (postup ako pri prvej registrácii). 

21. 09. 2023
Matrika Více zde
 
news img

Vydávanie trénerských licencií na STZ

Registrácia trénerov v STZ sa realizuje formou udelenia licencie, ktorá je oprávnením na výkon funkcie trénera v STZ. STZ udeľuje licenciu trénera A, B, C v závislosti od získanej kvalifikácie (odbornej spôsobilosti) a platí 2 tenisové roky.

21. 09. 2023
Matrika Více zde