• PEUGOT
  • NADACIA SPP
  • TIPOS
  • AXA
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA

Pozastavenie členstva klubov STZ v roku 2019

Navigácia » Hlavná stránka » STZ » Matrika » Pozastavenie členstva klubov STZ v roku 2019

 

Výkonný výbor STZ na svojom riadnom zasadnutí dňa 23. 11. 2018 rozhodol o pozastavení členstva tenisových klubov, ktoré neobnovili kolektívnu registráciu v zmysle článku č. 6 registračného poriadku. Toto rozhodnutie nadobúda platnosť 1. 12. 2018.

V zmysle registračného poriadku sú hráči týchto klubov považovaní za voľných hráčov a môžu sa zaregistrovať do akéhokoľvek iného klubu s platnou registráciou na rok 2019

Voľný hráč môže požiadať o preregistráciu aj mimo prestupového termínu prostredníctvom žiadosti o individuálnu registráciu . Ak má v čase zmeny platnú registráciu, t.j. mení sa len materský klub, so žiadosťou uhradí iba manipulačný poplatok 2,- Eurá

Bankové spojenie:
účet číslo: SK5011000000002629730229
konštantný symbol: 0558,
variabilný symbol: 102
Pri realizácii úhrady nezabudnite uviesť meno hráča resp. registračné číslo, za ktorého bola platba zrealizovaná

Bratislavský tenisový zväz – spolu 5 klubov
5 klubov (nie je uhradený  poplatok za klub, nie je uhradený poplatok a zaslané doklady funkcionárov)
080021 TK Atlantis Bratislava
080086 ŠK 26 Karlovka
080095 TJ Chemstár
080103 Tipex Bratislava
080118 ITCAS Bratislava
 

Západoslovenský tenisový zväz – spolu 5 klubov
4 kluby (nie je uhradený  poplatok za klub, nie je uhradený poplatok a zaslané doklady funkcionárov)
090078 TK TENEM Nemšová
090082 TK A-TAK Hlohovec
090100 TK Zelená Voda
090112 Tennis Barons Nové Mesto n/V.

1 klub (poplatok za klub uhradený, nie je uhradený poplatok a zaslané doklady funkcionárov
090067 TK Ellite Team Nové Zámky

Stredoslovenský tenisový zväz – spolu 4 kluby
2 kluby (nie je uhradený  poplatok za klub, nie je uhradený poplatok a zaslané doklady funkcionárov)
100033 TJ Tatran VA Liptovský Mikuláš
100110 STC Tennis Academy Púchov

2 kluby (poplatok za klub uhradený, nie je uhradený poplatok a zaslané doklady funkcionárov
100088 TK BRANCO Lučenec
100118 TK Tenis Zvolen

Východoslovenský tenisový zväz – spolu 1 klub
1 klub (nie je uhradený  poplatok za klub, nie je uhradený poplatok a zaslané doklady funkcionárov)
110082 TK SIRIUS Trebišov

 

 

Vložené: 04. 12. 2018       Kategória: Matrika
 
news img

Kolektívna (KLUBOVÁ) registrácia

Kolektívna registrácia sa OBNOVUJE každú sezónu na základe uhradenia predpísaných poplatkov a doloženia príslušných tlačív v termíne od 1. do 31. 10.

Prehľad úhrady poplatkov a doloženia tlačív: Bratislava / Západ / Stred / Východ

11. 10. 2019
Matrika Více zde
 
news img

Hosťovanie

Termín na podávanie žiadostí o HOSŤOVANIE je od 15. 1. 2019 a trvá do 28. 2. 2019. V zmysle športovo-technických predpisov STZ hráči bez klubovej príslušnosti nemôžu zmeniť klub mimo prestupového obdobia.
Zoznam schválených hosťovaní

04. 03. 2019
Matrika Více zde
 
news img

Prestupy

Termín na podávanie žiadostí o prestup je od 15. 10. a trvá do 5. 11. 2019 

Upozornenie: Termín prestupu je dodržaný, ak je prestupový lístok doručený alebo odoslaný (rozhoduje poštová pečiatka) na STZ najneskôr posledný deň prestupového obdobia, t. j. 5. novembra. Prestup, ktorý bol ohlásený mimo prestupového termínu, sa odmietne.
Prestup bude schválený, iba ak je na prestupovom lístku súhlas materského klubu. V opačnom prípade sa iba zaeviduje s ochrannou lehotou až do nasledujúceho prestupového termínu, t. j. v tomto období hráč naďalej súťaží za materský klub. Ak v nasledujúcom prestupovom termíne požiada opätovne o prestup do toho istého klubu, prestup bude schválený aj bez súhlasu, resp. vyjadrenia materského klubu.

06. 11. 2018
Matrika Více zde
 
news img

NOVÉ registračné formuláre pre fyzické osoby

Športovo-technický úsek STZ upozorňuje, že v súvislosti s prijatím NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES a  Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, boli upravené všetky registračné fornuláre pre fyzické osoby registrované v STZ. Pôvodné registračné formuláre sú týmto neplatné.

12. 06. 2018
Matrika Více zde
 
news img

Prvá registrácia HRÁČA

Jednotlivci, ktorí sa chcú stať členmi STZ a využívať jeho výhody a ďalšie možnosti z tohto členstva musia byť v STZ registrovaní. 

18. 05. 2017
Matrika Více zde
 
news img

OBNOVA hráčskej registrácie

OBNOVU hráčskej registrácie je možné po novom zrealizovať iba uhradením platby na účet STZ (neplatí pre cudzincov a hráčov, ktorí boli naposledy registrovaní ešte pred rokom 2016 bez rodného čísla - postupovať vždy ako pri prvej registrácii). V zmysle článku 21 RP pracovník STZ zrealizuje obnovu registrácie v priebehu 2 týždňov od pripísania registračného poplatku na účet STZ. 

17. 05. 2017
Matrika Více zde