• PEUGEOT
 • J&T BANKA
 • COOP JEDNOTA
 • ADIFEX

Ide nám o lepší tenis

Navigácia » Hlavná stránka » Súťaže » Ide nám o lepší tenis

 
news img

V tomto článku prinášame prehľad najdôležitejších informácií a materiálov potrebných k riadeniu jednotlivých tenisových akcií.
 

Tenis bol v minulosti označovaný ako "biely šport". Tento názov symbolizoval nielen biele oblečenie športovcov, ale aj zmysel pre fair play všetkých zúčastnených strán. Bohužiaľ v súčasnosti, na škodu tenisu, sme často svedkami nešportového konania jednotlivých aktérov.  Prvým predpokladom pre navrátenie čistoty do tohto športu je znalosť platných predpisov a ich dodržiavanie. Veríme, že nasledujúce informácie Vám pomôžu zorientovať sa v tejto oblasti.

Aktuálne

- upozornenia pre usporiadateľov turnajov a rozhodcov

- zoznam hráčov, ktorí majú zastavenú činnosť

- platné stanovy, predpisy STZ a pravidlá tenisu  

- oficiálny rebríček 

Systém eTenis
- manuál pre spracovanie TURNAJOV jednotlivcov 

Pozor, videomanuály vznikli v roku 2017 a už nemusia zodpovedať skutočnosti! Textové manuály sú aktualizované.

 1. - - videomanuál o spracovaní akceptácie a odhlášok
 2. - - videomanuál o žrebovaní dvojhry
 3. - - videomanuál o žrebovaní štvorhry
 4. - - videomanuál o žrebovaní turnaja detí
 5. - - videomanuál o spracovaní odhlášok po žrebovaní
 6. - - pomôcka (algoritmus) pri odhlásení hráča na turnaji žrebovanom vopred   

- manuál pre spracovanie súťaže DRUŽSTIEV

- manuál pre spracovanie súťaže DETSKÝ DC a FC

- manuál pre spracovanie prihlášok do termínovej listiny

Usporiadateľ
- manuál organizátora turnaja 2024 
- záznamník pre usporiadateľa
- dokumentácia k turnajom

Rozhodca
- pomôcka (algoritmus) pri odhlásení hráča na turnaji žrebovanom vopred   
- práca rozhodcu v súťažiach jednotlivcov
- práca rozhodcu v súťažiach družstiev

Hráči, ich sprievod, diváci ...
- správanie účastníkov turnaja
- priestupky a sankcie hráčov
- ako sa vyhnúť priestupkom pri odhlasovaní

Platné princípy
- prihlasovania na domáce turnaje
- odhlasovania z domácich turnajov

Riešenie problémových prípadov
- výklad pravidiel
- výklad predpisov

Neviete si rady? Chcete nám zaslať otázku ohľadom výkladu pravidiel, predpisov alebo čohoľvek ohľadom tenisu? 

Formulár - napíšte nám svoju otázku

 

Ako správne postupovať pri spracovaní akceptácie v eTenise

Zverejniť akceptáciu je nutné najneskôr 7 dní pred začiatkom turnaja. Systém eTenis pri tvorbe akceptácie automaticky vygeneruje všetkých hráčov (okrem voľných kariet, ktoré usporiadateľ pridelí podľa svojho uváženia najneskôr 5 dní pred začiatkom turnaja). Následne, až do začiatku súťaže, je usporiadateľ povinný denne akceptáciu kontrolovať a aktualizovať.

V zmysle čl. 51 SP je potrebné pri tvorbe akceptácie dodržať nasledovné pravidlá:

vypísaný počet účastníkov 8 16 24 32 48 64
priama nominácia podľa oficiálneho rebríčka 6 12 18 24 36 48
priama nominácia podľa celoštátneho rebríčka NVK* 1 2 3 4 6 8
voľné karty usporiadateľa 1 2 3 4 6 8

*Týka sa hráčov, ktorí boli v predchádzajúcej sezóne v nižšej vekovej kategórii. Ak medzi náhradníkmi prihlásenými v termíne nie je dosť hráčov s rebríčkom NVK, zvýši sa počet voľných kariet usporiadateľa.

Ak sa z hlavnej súťaže odhlásia hráči, pri dopĺňaní náhradníkov treba dodržať nasledovné:

 • ak sa odhlási hráč zaradený do akceptácie podľa OR, treba ho nahradiť hráčom s najlepším OR. Ak má hráč, ktorí bol do akceptácie zaradený podľa rebríčka NVK alebo na kartu usporiadateľa lepší rebríček ako prvý náhradník prihlásený v termíne, treba takéhoto hráča z akceptácie vyradiť a zaradiť ho priamo cez ponuku „hlavná s.“. Na uvoľnené miesto po tomto hráčovi treba doplniť hráča s najlepším NVK (z hráčov prihlásených v termíne), resp. s kartou usporiadateľa („WC – USP“).
 • ak sa odhlási hráč zaradený do akceptácie podľa rebríčka NVK, treba ho nahradiť hráčom, ktorý má spomedzi hráčov prihlásených v termíne najlepší rebríček NVK, 
 • ak sa odhlási hráč zaradený do akceptácie na kartu, usporiadateľ ju nahradí ľubovoľným hráčom bez ohľadu na to, či bol prihlásený v termíne alebo po termíne.

Hráči, ktorí nemajú žiadny rebríček, sú systémom pri vytváraní akceptácie zoradení podľa vyžrebovania. To platí aj pri hráčoch, ktorí majú zhodný rebríček. Toto vyžrebovanie je usporiadateľ/rozhodca povinný akceptovať.

V kategórii mladšieho žiactva pri výbere hráčov priamo do hlavnej súťaže je rozhodujúci oficiálny rebríček, následne predbežný rebríček a ako posledný žreb. Týka sa to aj hráčov NVK. Pri tvorbe akceptácie systém automaticky zoradí náhradníkov v tomto poradí. Keďže hráči nemajú rebríček NVK, príslušné ročníky majú v stĺpci NVK označenie "NVK" a pri dopĺňaní akceptácie hráčmi NVK je potrebné dodržať poradie, v ktorom sú zoradení).

Do súťaže nemôže byť zaradený hráč so zákazom štartu počas turnaja

Uvedený spôsob akceptácie je záväzný pre všetkých usporiadateľov turnajov A, B, C a D.

Osobitosti pri turnajoch detí - viac info

 

Vložené: 21. 11. 2023       Kategória: Súťaže info
 
news img

Oficiálna lopta STZ

Slovenský tenisový zväz potvrdzuje a oznamuje, že jedinou (exkluzívnou) oficiálnou loptou pre všetky podujatia STZ na Slovensku (okrem niektorých medzinárodných podujatí) v sezóne 2024 sú výhradne lopty značky DUNLOP.

27. 12. 2023
Súťaže info Více zde
 
news img

Dôležité upozornenia pre usporiadateľov a rozhodcov

V tomto článku upozorňujeme na zmeny v športovo-technických predpisoch a predkladáme aktuálne tlačivá k turnajom.

02. 12. 2022
Súťaže info Více zde
 
news img

Antidoping - súhrn dôležitých informácií

Pre lepšiu dostupnosť a informovanosť vytvoril Slovenský tenisový zväz v spolupráci so Slovenskou antidopingovou agentúrou na svojej webovej stránke súhrn dôležitých informácií o platných pravidlách antidopingu v športe. Klikni na ANTIDOPING ... odklik je trvalo k dispozícii cez rýchle vyhľadávanie v spodnej časti stránky.

17. 05. 2019
Súťaže info Více zde
 
news img

Ukazovatele skóre - ponuka pre usporiadateľov turnajov

Ukazovatele skóre sú výbornou pomôckou pri skvalitnení turnajov a súťaží na tenisových dvorcoch. Výrazne prispievajú k sprehľadneniu vývoja jednotlivých zápasov a slúžia nielen pre organizátorov, ale aj divákov, ktorí zápas sledujú. Dávame preto do pozornosti všetkým usporiadateľom, ktorí ešte nedisponujú týmto zariadením, ponuku pána Mgr. Ľubomíra Kureka. Dlhoročný organizátor turnajov s množstvom skúseností v tejto oblasti začal s vývojom vlastných mechanických ukazovateľov skóre s menovkou. V ponuke máme zasúvací ukazovatel, ktorý je použiteľný tak v interiéri ako aj v exteriéri.

Tenisové pomôcky a náradie - pdf soubor.

Inštruktážne video tenisové pomôcky

07. 01. 2016
Súťaže info Více zde
 
news img

Formulár k rubrike: Ide nám o lepší tenis

Neviete si rady? Chcete nám zaslať otázku ohľadom výkladu pravidiel, predpisov alebo čohokoľvek ohľadom tenisu?

01. 11. 2012
Súťaže info Více zde